23 maja 2017 Wtorek
09.00-19.00 Rejestracja Uczestników
10.00-10.20 Prezentacja: Internet motorem innowacji i przemian ewolucyjnych / Nie ma innowacji bez komunikacji – Internet  vs. Innowacje
10.20-11.30 Panel dyskusyjny: Zmiany na rynku telewizji cyfrowej
11.30-11.45 Przerwa kawowa
11.45-13.00 Panel dyskusyjny: Nasze sprawy – Rynek telewizji lokalnych w Polsce – szanse i zagrożenia
13.00-14.45 Panel dyskusyjny: Zróbmy sobie telewizję – jak sprawnie i rozsądnie zorganizować swój kanał telewizyjny
14.45-15.15 Lunch
15.15-15.40 Prezentacja    
15.40-16.00 Prezentacja    
16.00-18.00 Warsztaty
18.00-19.00 Spotkanie Sekcji Telewizji Lokalnych
20.00-22.00 Gala Konkursu „To Nas Dotyczy”

Rozstrzygnięcie XIV edycji Konkursu dla Telewizji Lokalnych

22.00-04.00 Afterparty