11:00 - 13:00

Forum Operatorów Kablowych Wschód-Zachód z udziałem Zarządu oraz Rady Konsultacyjnej PIKE

Zaproszeni zostali przedstawiciele firm i organizacji branżowych m.in. z Belgii, Białorusi, Czech, Gruzji, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Ukrainy, USA, Węgier.

Szczegóły

  • 9 października 2017
  • 11:00 - 13:00