16:45 - 18:15

Nasze Sprawy – otwarta dyskusja operatorów komunikacji elektronicznej z przedstawicielami władzy ustawodawczej, wykonawczej i regulatorów

Moderator:         Jerzy Straszewski – Prezes Zarządu, PIKE

Zaproszeni: 
Przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji,  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Rady Mediów Narodowych, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sejmu RP

Szczegóły

  • 14 maja 2018
  • 16:45 - 18:15