16:30 - 18:00

Nasze Sprawy – otwarta dyskusja operatorów komunikacji elektronicznej z przedstawicielami władzy ustawodawczej, wykonawczej i regulatorów

Moderator:

Jerzy Straszewski – Prezes Zarządu, PIKE

Zaproszeni do dyskusji:

Marcin Cichy – Prezes, Urząd Komunikacji Elektronicznej

Krzysztof Czabański – Przewodniczący, Rada Mediów Narodowych

Witold Kołodziejski – Przewodniczący, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Paweł Lewandowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Mateusz Morawiecki – Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów

Marek Niechciał – Prezes, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Paweł Pudłowski – Przewodniczący Komisji CNT, Poseł na Sejm RP

Krzysztof Szubert – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Cyfryzacji

Szczegóły

  • 22 maja 2017
  • 16:30 - 18:00