Andrzej Rogowski

Multimedia

Jest jednym z założycieli Spółki i był pierwszym prezesem Zarządu w latach 1992-2000. W latach 2004-2005 był członkiem Rady Nadzorczej, zaś w latach 2001-2004 pełnił funkcję prezesa Zarządu Telenet Polska i innych spółek Grupy Multimedia. W listopadzie 2005 r. ponownie objął funkcję Prezesa Zarządu. Wcześniej był dyrektorem technicznym i kierownikiem zespołu eksploatacji sieci telekomunikacyjnych w wojewódzkim urzędzie telekomunikacji w Kaliszu. Pan Andrzej Rogowski jest absolwentem Politechniki Poznańskiej.