Dariusz Gumbrycht

Nielsen

socjolog. Pracę zawodową rozpoczął w roku 1990 w GUS tworząc podstawy statystyki wyznań religijnych i mniejszości narodowych. W latach 1992-1996 dyrektor badań w firmie badań rynku mediów „Promedia”. Od roku 1997 szef działu produkcji AGB Nielsen Media Research odpowiedzialny za tworzenie i prawidłowe funkcjonowanie panelu telemetrycznego. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii.