48 Międzynarodowa Konferencja i Wystawa PIKE 2021

4-5 października 2021r.

48 Międzynarodowa Konferencja i Wystawa PIKE 2021 – przeszła do historii.

Odbywająca się pod hasłem „Vabank w Mediach i Telekomunikacji” 48 Międzynarodowa Konferencja i Wystawa PIKE zgromadziła w dniach 4-5.10.2021 roku w Łodzi 350 uczestników oraz ponad 200 przed ekranami. Realizowana w formie hybrydowej Konferencja, była pierwszym od 2 lat osobistym spotkaniem branży medialnej i operatorskiej. Podczas dwóch dni obrad byliśmy świadkami doskonałych prezentacji, debat, warsztatów, a także spotkań towarzyszących. Rozstrzygnięto najważniejsze konkursy branżowe o nagrodę „Tytanowego Oka” oraz przyznano tegoroczną Złotą PIKE. Warto również wspomnieć o podpisaniu umowy inwestycyjnej na realizację projekt DAI pomiędzy NCBR i Giełdą Papierów Wartościowych, w obecności całej branży.

Prezes PIKE Jerzy Straszewski otwierając Konferencję, podkreślił aspekt osobistego spotkania całego środowiska i rangi wydarzenia, które powraca po 2 latach do normalności. Zaproszeni goście m.in. Witold Kołodziejski, przewodniczący KRR i TV mówił o mediach nowej perspektywy, wykraczającej poza horyzont 2025 roku. Natomiast Minister Janusz Cieszyński, wyraził uznanie dla operatorów i nadawców, dzięki którym przetrwaliśmy okres pandemii covid 19. Po tradycyjnym przecięciu kabla światłowodowego rozpoczęto obrady i liczne spotkania.

Mec. Wojciech Dziomdziora, wprowadzając do pierwszej debaty Konferencji zwrócił uwagę, iż niebawem będziemy mieć do czynienia z nowymi źródłami finansowania projektów telekomunikacyjnych. Omawiając ich zalety i wady wskazał, iż postulaty branży zmierzają do wydłużenia okresu rozliczeniowego projektów unijnych. Kontynuując pierwszy panel Minister Janusz Cieszyński zapewnił, iż jest to możliwe, a prezes Janusz Kosiński wskazał na potrzebę większej koordynacji pomiędzy poszczególnymi programami pomocy publicznej.

”czytaj”

Uczestnicy dyskusji zgodzili się, że bez dialogu z rynkiem, rozliczenie dotychczasowych programów i uruchomienie nowych będzie bardzo trudne. Prezes Jerzy Straszewski, przedstawiając swoją wizję rynku tvk w 2025 roku zastrzegł, iż jego prognozy nie muszą się spełnić, ale „pozostawienie przyszłości swojemu losowi też nie wchodzi w grę”. Najważniejszym zadaniem tvk będzie wpisanie jako najlepszego wyraziciela woli abonentów, w zmiany jakie obecnie dotyczą mediów i telekomunikacji, takich jak konwergencja rynków, przechodzenie kontentu do Internetu (ott, vod), czy nowych regulacji w zakresie reklamy i badań rynkowych. „Ale pewne jest jedno- że tvk nie zniknie- gdyż gwarantuje abonentom najlepszy pakiet technologii i usług na rynku”. Guy Bisson, dyrektor Ampere Analiysis, w swojej prezentacji przedstawił sytuację na rynku globalnym, podkreślając, iż „jedyną stałą na naszym rynku jest zmienna”. Mówca szczególnie akcentował wpływ globalnych platform dostępu na rynek tvk, wskazując na średni wzrost o 14 % względem czasów przed pandemicznych. Bisson pokazał także najnowsze dane liczbowe dotyczące poszczególnych rynków narodowych. W kolejnej prezentacji Mirosław Kalinowski z Krajowego Instytutu Mediów „Czy jesteśmy gotowi na standard DVB-T2/HEVC” przedstawił nowe dane, które wskazują, że przed wejściem na rynek nowego standardu należy wzmocnić kampanię informacyjną. Kolejna dyskusja z cyklu „Jeden na jeden” skoncentrowała się na regulacyjnej wizji rynku telekomunikacyjnego w perspektywie 2025 roku. Mec. Jakub Woźny, wprowadzając do dyskusji zwrócił uwagę na szereg problemów w zakresie infrastruktury dostępowej, sygnalizowanych przez rynek, a prezes UKE Jacek Oko i prezes Andrzej Abramczuk z Netii koncentrowali się m.in. na wykorzystaniu do celów telekomunikacyjnych takich elementów infrastruktury, jak słupy energetyczne. Zdaniem Andrzeja Abramczuka wytyczne, jakie obowiązują w sprawie wykorzystania słupów energetycznych, dają za dużą dowolność zakładom energetycznym w ustalaniu warunków biznesowych ich wykorzystania. Prezes Oko wskazywał na cały szereg już wprowadzonych udogodnień dla procesu inwestycyjnego jako wynik współdziałania z rynkiem. Dyskusja „Jeden na jeden” nt. perspektywy rynku medialnego w 2025 roku podjęła takie wątki, jak must carry- must offer, ott, harmonizację ustaw medialnych z europejskim kodeksem łączności elektronicznej, czy reklamy. Przewodniczący KRR i TV Witold Kołodziejski wskazał, iż na rynku powinny obowiązywać równe reguły gry. Wielu nadawców chce także opanować rynek dystrybucji treści i reklamy. „Stąd uwaga KRRiT będzie skierowana na ten aspekt rynku”. Przemysław Broniszewski z MOCTV wskazał na rozwiązania w zakresie pomiaru oglądalności, a Patrycja Gołos Wiceprezes PIKE na rozwiązanie kwestii koncesji dla TVN 24- kanału poszukiwanego przez abonentów tvk. Mec. Sebastian Urban przypomniał, iż w UE toczą się prace nad e-privacy (ochrona praw abonenta), i regulacje unijne mogą w tej sprawie jeszcze bardzo dużo zmienić. Dwie prezentacje- Carstena Engelke nt. cyberbezpieczeństwa urządzeń końcowych i Marcina Sidelnika z PWC nt. rozwoju wybranych segmentów sektora mediów rozrywki w Polsce i na świecie do 2025 roku koncentrowały się na wyzwaniach dotyczących rynku globalnego. Carsten Engelke wskazywał, iż nowe regulacje unijne zmierzają do wzmocnienia urządzeń końcowych jako umożliwiających dostęp do abonenta (zarówno jego preferencji rynkowych jak i danych personalnych), a sygnały z rynku globalnego, zdaniem Marcina Sidelnika świadczą o umacnianiu się segmentu kreatywnego jako składnika światowej gospodarki. Pierwszy dzień konferencji przyniósł też prezentację wyników badań ogólnopolskiego panelu gromadzenia i przetwarzania danych rpd, podczas której Wojciech Pawlak Dyrektor NASK PIB przedstawił aktualny stan realizacji projektu. Wskazał na konkretną przydatność agregowanych danych pochodzących z wielu urządzeń (m.in. pilotów i dekoderów), a Marcin Grabowski, prezentując dokonania okrągłego stołu w sprawie DAI mówił o jego znaczeniu dla zawarcia kompromisu rynkowego wokół badań rynkowych i dystrybucji reklamy.

Pierwszy dzień konferencji zakończyło podpisanie umowy inwestycyjnej w sprawie DAI pomiędzy NCBR na Giełdą Papierów Wartościowych, następnie nieformalne spotkanie w sprawie DAI oraz dwa panele dyskusyjne o budowie przewagi konkurencyjnej na rynku oraz o technologii OTT. Przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski, odnosząc się do DAI, wskazał na znaczenie tego momentu w rozwoju rynku medialnego w kraju …” od tej pory DAI pozwoli lepiej gospodarować rynkiem reklam i ulepszy łańcuch wartości, jakie ten rynek generuje, wprowadzając doń nowe elementy”. Uczestnicy panelu nt. konkurencji rynkowej mówili szeroko o trosce o interesy widza. Zdaniem Doroty Żurkowskiej- Bytner z TVN Grupa Discovery przejawia się to nie tylko w produkcji własnej nadawcy, ale także w tym, żeby jego oferta była szeroko prezentowana abonentom, a organy koncesyjne nie wstrzymywały procesu rekoncesji. Prezes Dariusz Dąbski z TV Puls wskazywał, iż o sile jego stacji stanowi bardzo dobry kontent, a Andrzej Kozłowski, że Emitel stwarza równe możliwości konkurencji dla wszystkich. Bogusław Kisielewski zaś przypomniał, iż kontent jest najważniejszy. Natomiast Marcin Klepacki z TVP szeroko informował o rozwoju platformy hybrydowej nadawcy publicznego jako formy upowszechniania kontentu premium. Dyskusja panelowa nt. OTT oscylowała wokół fundamentalnego tematu: na ile OTT zastąpi inne formy przekazu, w tym tvk. Jacek Kobierzycki bronił interesów tvk jako integratorów treści, podobnie jak Ewelina Rabsztyn z Orange Polska. Ich zdaniem rola pośrednika pomiędzy nadawcą a abonentem wzrośnie, a nie zmaleje, a pakietyzacja oferty powinna być domeną operatora. Pozostali paneliści wskazywali, iż liczy się interes odbiorcy i jego preferencje co do korzystania z urządzeń końcowych. Jacek Koskowski z Kina Polska stwierdził, iż ostatnie fuzje i przejęcia technologicznie treściowo się temu przysłużą. Marcin Skabara z TVP wskazywał zaś na odmienną od telewizji komercyjnych rolę TVP na rynku jego zdaniem to produkcje kontentu premium nadawcy publicznego niejednokrotnie przesądziły o zainteresowaniu widzów obecnych na dowolnej platformie przekazu. Tomasz Strożek i Marcin Malicki koncentrowali się na aspektach technologicznych, wskazując na OTT jako odpowiedź na szybki i lepszy terytorialnie zasięg Internetu i integrację usług, która za tym stoi. Wieczór powitalny, zakończył pierwszy dzień konferencji.

Drugi dzień rozpoczął tradycyjny poranny bieg operatorów „Kto rano wstaje”, a następnie śniadaniem połączonym z warsztatami pod hasłem „Między nami operatorami” – podejmującego problematykę praktycznych aspektów zbliżających się zmian prawnych na rynku mediów i telekomunikacji. Mec. Mateusz Borowiak z Kancelarii Media przedstawił szereg informacji o infrastrukturze szerokopasmowej. Następnie mec. Wojciech Szymczak o usługach telewizyjnych w Internecie, must carry i rpd. Mec. Jakub Woźny dokonał przeglądu aktualnych tematów legislacyjnych i regulacyjnych. Kończąca warsztaty mec. Luiza Piskorek skoncentrowała się na nowych regulacjach w sprzedaży usług on-line. Wszyscy wskazywali, iż operatorzy muszą być przygotowani na szereg zmian unijnych, które wejdą w najbliższym czasie i będą istotnie wpływać na prowadzenie biznesu w Polsce. W swojej prezentacji nt. total video Michała Buszko z Nielsen wskazywał na zalety jednoźródłowego pomiaru treści jako formy pełnego pozyskiwania danych z rynku. „Już wiele krajów idzie tą drogą, żeby wspomnieć Holandię, Australię czy Włochy” – mówił. Panel „Kto kreuje trendy na rynku medialnym, widz czy technologia?” koncentrował się m.in. na zaletach urządzeń tv w prezentowaniu wysokiej jakości oferty. Łukasz Dec z Redaktor Naczelny Telko.in wskazywał, iż istnieje potrzeba dostarczenia wysokiej jakości kontentu odbiorcom końcowym, bo urządzenia dostępowe są już przygotowane do ich odbioru- „tyle że go nie ma”. Grzegorz Stanisz z Samsung Polska mówił, iż tendencją rynkową jest wymiana telewizorów na format 65 i więcej cali i przechodzenie na 8 k, a dyskusja dotyczyła tego, czy producent telewizorów może blokować np. hbb tv, i czy umieszczanie aplikacji w samym telewizorze stanowi blokadę dla kontentu, czy bramę dla nowych treści? Tomasz Żurański z Vectry wskazywał, iż to rolą operatora jest, aby kontent był dostępny abonentowi w jak najbardziej przystępnej formie, a niekiedy aplikacje dodatkowe zaburzają ten porządek rzeczy i czynią abonenta bezradnym wobec technologii. Maciej Gozdowski z Player.pl wskazywał na role Internetu, który wypiera tradycyjne platformy i rynek to doskonale przyjął. Grzegorz Grzegorski z TVP rozważał, na ile producent urządzeń końcowych może współkształtować zachowania abonenta i czy nie przydałaby się tu ingerencje regulatora, aby ograniczyć zawłaszczanie urządzeń przez globalne platformy. Wszyscy paneliści wskazywali, iż reforming może spowodować powstanie kolejnej bariery technologicznej dla wielu abonentów. Dyrektor Programowy TVN Edward Miszczak w swoim wystąpieniu poświęconym 20-letniej ewolucji kontentu wskazywał, iż zawsze liczy się stary, mądry widz to jego wybory decydują najbardziej, choć dawniej, w epoce big brothera, mogłoby się wydawać inaczej. Stwierdził iż należy do odchodzącej rzekomo w przeszłość grupy dyrektorów programowych stacji; „niestety częściej na tym miejscy znajdują się algorytmy cyfrowe i sztuczna inteligencja”. Miszczak wskazywał jednak na budujące przykłady z historii TVN, które świadczą o mądrości widza tej stacji i jego codziennych wyborów. Zaoponował przeciwko nazewnictwu, które wybory ludzi sprowadza do „karmienia kohorty”. Zawsze będzie się liczyć czyjś gust i wyczucie potrzeb, podsumował swoje wystąpienie. Nowym usługom smart w sieciach operatorów kablowych poświęcona była prezentacji Alberta Kuźmicza i Rafała Kandziora z Vectry. Rekomendowali oni TV Smart jako połączenie oferty ott, vod i telewizji linearnej. „Jest to nasza odpowiedź na problemy, jakie mamy obecnie nie rynku z konkurencją różnych platform dostępu- dostępna wszystkim chętnym” – podkreślali. Uczestnicy panelu pod hasłem „Trendy w kanałach sportowych” szeroko mówili o kosztach licencji sportowych oraz konkurencji, jaka się na tym tle rodzi. Dorota Żurkowska-Bytner z TVN Grupa Discovery zapowiedziała ofensywę tego nadawcy na rynku praw sportowych i szerokiej prezentacji kontentu sportowego premium w kanałach otwartych, Marek Szkolnikowski z TVP wskazywał na rolę nadawcy publicznego w budowaniu takich wartości, jak wspólnota narodowa np. na tle udziału naszych drużyn narodowych w rozgrywkach mistrzowskich, czy Olimpiady i paraolimpiady w Tokio. Powiedział, że nie ma dziś żadnych przeszkód, aby budować pozytywne emocje także w amp futbolu czy sporcie paraolimpijskim. Krzysztof Burmer z Asta Net, który był moderatorem tego panelu wskazywał na różne modele obecności kontaktu sportowego na antenie, a Krzysztof Mikluski z Motowizji przyznał, iż zrozumienie, iż „im bardziej będę niszowy, tym bardziej na tym zyskają abonenci” pozwoliło zbudować mu Motowizję – kanał tematyczny zbudowany wyłącznie wokół wyścigów samochodowych. Prezentacja Macieja Muzalewskiego z Vector Technologies oraz Ryszarda Hordyńskiego z Huwawei dotyczyły aspektów technologicznych zastosowania architektury rozproszonej sieci dostępowych i redukcji śladu węglowego w tworzeniu palety usług dla abonentów. „Jeden na jeden” Ireneusza Piecucha z Jaenem Marcem Harion, prezesem zarządu Play, dotyczył przejęcia przez firmę Play operatora UPC. Prezes Harion przyznał, iż tego typu integracja stawia nowe wyzwania, ale jej wartość sprowadza się do kompleksowości świadczenia usług zarówno w sieci stacjonarnej jak i w mobilnej. „Jest to szczególnie ważne przy budowie infrastruktury 5G w Polsce” – mówił Harion, podkreślając znakomitą jakość kadr obydwu łączących się podmiotów. Ostatnim panelem Konferencji była dyskusja o ekonomicznych perspektywach rynku kablowego w kontekście otwartych sieci światłowodowych. Mec. Jakub Woźny wskazał na kluczowe w tym kontekście ułożenie relacji pomiędzy dostawcami detalicznymi a hurtowymi. Andrzej Abramczuk z Netii i Patrycja Gołos z UPC podnieśli aspekt cen za usługi końcowe, Marta Wojciechowski z Fiberhost i Jacek Wiśniewski z Nexery wskazywali na proces inwestycyjny i zasady jego wspierania środkami publicznymi jako przesądzający o powodzeniu dokonujących się zmian na rynku. Mówcy polemizowali na temat tempa rozliczeń pomocy, jak i tego, czy otwarte sieci światłowodowe sprzyjają opłacalności inwestycji. Różnice poglądów widać było szczególnie w podejściu firm, które de facto spełniają na polskim rynku funkcję detalisty, jak i hurtownika. Konferencję zakończyła prezentacja pierwszego odcinka nowego sezony serialu AXN „Układ” oraz uroczysta Gala PIKE 2021, podczas której wręczono nagrody Tytanowego Oka oraz Złotą PIKE.

Tytanowe Oko otrzymali: Canal+ za produkcję serialu Król – Kategoria Polska Produkcja Telewizyjna, Eurosport za realizację Letnich Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 – Kategoria Sportowy Przekaz Roku, AMC Networks – Kategoria Współpraca. Kapituła przyznała także Honorowe Tytanowe Oko kanałowi TVN 24 za 20- letnią służbę w informowaniu społeczeństwa i pełnieniu misji rzetelnej telewizji informacyjnej, a Złota PIKE została wręczona Andrzejowi Zarębskiemu, w uznaniu zasług dla budowy rynku medialnego w Polsce.

Podsumowując tegoroczną Konferencję prezes PIKE Jerzy Straszewski powiedział, iż była ona wypełniona bardzo ważkimi tematami, które omawiano zarówno oficjalnie, jak i na spotkaniach face to face. „I niech już tak pozostanie na zawsze” – podsumował Jerzy Straszewski.

”zwin”

Fotorelacja - I Dzień Konferencji

Fotorelacja - II Dzień Konferencji

Patronat Honorowy

Partner Strategiczny

Partnerzy

Współpraca

Logo Digital Festival

Patronat Medialny

Członkowie PIKE

1 700 zł netto + VAT

Pozostali

2 500 zł netto + VAT

Administracja Państwowa

1 500 zł + VAT

Przemysław Frasunek

Organizacja: Redge Technologies

Członek Zarządu

Przemysław Frasunek

Redge Technologies

Członek Zarządu

Wojciech Szymczak

Organizacja: Kancelaria Prawna Media

Radca Prawny

Wojciech Szymczak

Kancelaria Prawna Media

Radca Prawny

Lucyna Koba

Organizacja: Nielsen Media

Prezes Zarządu

Lucyna Koba

Nielsen Media

Prezes Zarządu

Krzysztof Węglarz

Organizacja: Dream World

Krzysztof Węglarz

Dream World

Marlena Kondrat

Organizacja: Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej

Członek Zarządu

Marlena Kondrat

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej

Członek Zarządu

Maciej Wróbel

Organizacja: Sejm RP

Przewodniczący Sejmowej Podkomisji ds. Mediów i Polityki Audiowizualnej

Maciej Wróbel

Sejm RP

Przewodniczący Sejmowej Podkomisji ds. Mediów i Polityki Audiowizualnej

Sebastian Urban

Organizacja: Kancelaria Prawna Media

Posiada szerokie doświadczenie w negocjowaniu kontraktów – m. in. umów licencyjnych, umów sektora IT, umów franczyzowych oraz umów na udzielenie praw telewizyjnych, umów Ad Sales czy umów z domami mediowymi.

Od 2002 roku pracował w międzynarodowych kancelariach, zespołach adwokackich (chambers) oraz międzynarodowych firmach z sektora mediów i telekomunikacji w Londynie i w Warszawie. W latach 2011 – 2015 zajmował stanowisko Dyrektora Prawnego w Discovery Networks, odpowiedzialnego za Europę Środkową.

Doradza nadawcom telewizyjnym, operatorom kablowym, operatorom IPTV oraz platformom VOD i OTT, izbom gospodarczym z sektora mediów i telekomunikacji, firmom z sektora IT oraz e-sportu.
Sebastian jest polskim radcą prawnym oraz angielskim adwokatem (barrister). Doradza zarówno w sprawach dotyczących prawa polskiego, jak i prawa Anglii i Walii.

Włada językiem angielskim na poziomie języka ojczystego.

Sebastian Urban

Kancelaria Prawna Media

Posiada szerokie doświadczenie w negocjowaniu kontraktów – m. in. umów...

Tomasz Opolski

Organizacja: Ministerstwo Cyfryzacji

Zastępca Dyrektora Departamentu Telekomunikacji

Tomasz Opolski

Ministerstwo Cyfryzacji

Zastępca Dyrektora Departamentu Telekomunikacji

Eliza Pogorzelska

Organizacja: Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Dyrektor Biura Projektów Sektora Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwa

Eliza Pogorzelska

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Dyrektor Biura Projektów Sektora Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwa

Jurand Drop

Organizacja: Ministerstwo Finansów

Podsekretarz Stanu

Jurand Drop

Ministerstwo Finansów

Podsekretarz Stanu

Tomasz Bator

Organizacja: UKE

Dyrektor Departamentu Regulacji

Tomasz Bator

UKE

Dyrektor Departamentu Regulacji

Bartłomiej Pejo

Organizacja: Komisja ds. Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

Przewodniczący

Bartłomiej Pejo

Komisja ds. Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

Przewodniczący

Łukasz Dec

Organizacja: TELKO.in

Łukasz Dec

TELKO.in

Krzysztof Lehmann

Organizacja: UOKiK

Od ponad 11 lat pracuje w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jest zastępcą dyrektora delegatury w Bydgoszczy. Nadzoruje postępowania w sprawach naruszenia przez przedsiębiorców zbiorowych interesów konsumentów i stosowania niedozwolonych postanowień umownych. Od ponad roku koordynuje wdrażanie projektów związanych ze stosowaniem sztucznej inteligencji, które m.in. mają pomóc w wyszukiwaniu klauzul abuzywnych w umowach. Jest też głównym rozgrywającym działań związanych z rynkiem influencer marketingu.
Nadzorował proces przygotowania wydanych we wrześniu 2022r. Rekomendacji Prezesa UOKiK dot. oznaczania treści komercyjnych w mediach społecznościowych. Dokument wypracowany został także dzięki obradom okrągłego stołu branży z urzędem i ułatwia przestrzeganie obowiązującego od dawna prawa.
Rekomendacje i działania UOKiK na Instagramie zainicjowały zmianę, której efekty dostrzegają użytkownicy mediów społecznościowych. Konsekwentnie monitoruje rynek i stawia zarzuty tym, którzy nie chcą dostosować się do obowiązującego prawa. Po pracy – miłośnik sportów wyczynowych.

Krzysztof Lehmann

UOKiK

Od ponad 11 lat pracuje w Urzędzie Ochrony Konkurencji i...

Krzysztof Gawkowski

Organizacja: Ministerstwo Cyfryzacji

Wicepremier, Minister Cyfryzacji

Urodzony 11 kwietnia 1980 r. w Warszawie. Polski polityk i działacz samorządowy, doktor nauk humanistycznych. 

Absolwent politologii w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych w Warszawie. W wyborach samorządowych w 2002 i 2006 r. był wybierany na radnego Wołomina. W latach 2007-2008 – nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie. W latach 2010-2014 – radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W 2011 r. uzyskał na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku stopień doktora nauk humanistycznych. Od 2019 r. poseł na Sejm RP. Od 2021 r. – wiceprzewodniczący partii Nowa Lewica. 13 grudnia 2023 r. został powołany na urząd Wiceprezesa Rady Ministrów oraz Ministra Cyfryzacji.   

Prywatnie mąż, ojciec oraz autor powieści kryminalnych. 

Krzysztof Gawkowski

Ministerstwo Cyfryzacji

Wicepremier, Minister Cyfryzacji Urodzony 11 kwietnia 1980 r. w Warszawie....

Piotr Marzec

Organizacja: Google Cloud Polska

Business Development Manager, Google Cloud Polska

W Google od 2007 roku. Współtworzył branżę SEM zmieniając rynek reklamy i mediów online by następnie w regionie Centralnej Europy wprowadzać zakup programatyczny i rozwiązania MarTech od Google, a później stanąć za sukcesem reklamowym serwisu YouTube w Polsce. Obecnie w strukturach Google Cloud łączy doświadczenia z obszaru mediów i marketingu z najnowszymi rozwiązaniami AI.

Piotr Marzec

Google Cloud Polska

Business Development Manager, Google Cloud Polska W Google od 2007...

Agnieszka Gajzler

Organizacja: Telewizja WP

Agnieszka Gajzler

Telewizja WP

Piotr Mieczkowski

Organizacja: Fundacja Digital Poland

Dyrektor Zarządzający

Piotr Mieczkowski

Fundacja Digital Poland

Dyrektor Zarządzający

Michał Winnicki

Organizacja: MWE Networks

Prezes Zarządu

Michał Winnicki

MWE Networks

Prezes Zarządu

Leszek Lis

Organizacja: Cellnex Poland

Bio PL

Manager z niemal 30-letnim doświadczeniem w zakresie rozwoju i optymalizacji sieci telekomunikacyjnych. W ostatnim czasie pełnił on rolę Wiceprezesa ds. Operacyjnych w firmie TP Teltech (grupa Orange), a wcześniej, przez 9 lat, był Członkiem Zarządu ds. Technicznych w NetWorkS!. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, SGH, University of Minnesota i INSEAD.

Bio EN

Manager with nearly 30 years of experience in the development and optimization of telecommunications networks. Recently, he worked as Vice-President of Operations at TP Teltech (Orange Group), and before that, for 9 years, he was a Technical Board Member at NetWorkS!. He graduated from Warsaw School of Economics, Warsaw University of Technology, University of Minnesota and INSEAD.

Leszek Lis

Cellnex Poland

Bio PL Manager z niemal 30-letnim doświadczeniem w zakresie rozwoju...

Tomasz Strozek

Organizacja: Merapar

Tomasz Strozek

Merapar

I’m senior sales manager with 20+ years of experience in...

Grzegorz Napieralski

Organizacja: Koalicja Obywatelska

Działalność zawodowa i polityczna
W latach 1994–1995 był pracownikiem technicznym w Zakładach Graficznych „Kema”. W latach 1998–1999 pracował na stanowisku kierownika ds. promocji w firmie „Reemtsma Polska”. W 1998 bez powodzenia kandydował na radnego Szczecina. Od 1999 do 2001 był sekretarzem wojewódzkiego biura parlamentarno-samorządowego. W latach 2002–2004 pełnił funkcję doradcy wojewody w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim. W latach 2002–2004 zasiadał w radzie miejskiej Szczecina.

W latach 1995–1999 był sekretarzem szczecińskiej Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1999 pełnił funkcję przewodniczącego rady wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej i sekretarza rady krajowej. Od 6 marca 2004 do 29 maja 2005 był wiceprzewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej, 29 maja 2005 powołano go na stanowisko sekretarza generalnego tej partii. 31 maja 2008 został wybrany na przewodniczącego SLD, uzyskując 231 głosów na 450 zgromadzonych na kongresie delegatów.

W wyborach parlamentarnych w 2001 bez powodzenia kandydował do Sejmu. W czerwcu 2004 objął mandat poselski w miejsce Bogusława Liberadzkiego (wybranego do Parlamentu Europejskiego). Na posła został wybrany ponownie w wyborach parlamentarnych w 2005 z listy SLD w okręgu szczecińskim. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz trzeci został posłem, kandydując z listy koalicji Lewica i Demokraci i otrzymując 29 585 głosów.

22 kwietnia 2008 został posłem klubu Lewica. 17 czerwca 2009 został wybrany na jego przewodniczącego, zastępując wybranego do Parlamentu Europejskiego Wojciecha Olejniczaka. Pod koniec września 2010 klub został przemianowany na KP Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

22 kwietnia 2010 został ogłoszony kandydatem w przyspieszonych wyborach prezydenckich w tym samym roku, po śmierci Jerzego Szmajdzińskiego w katastrofie lotniczej. 6 maja 2010 został zarejestrowany jako kandydat przez PKW. Szefem sztabu wyborczego Grzegorza Napieralskiego został Marek Wikiński, zaś na czele komitetu honorowego stanął Aleksander Kwaśniewski. Kandydaturę Grzegorza Napieralskiego wsparły Partia Regionów (27 kwietnia 2010)[3], generał Wojciech Jaruzelski (7 maja 2010), Unia Pracy (15 maja 2010)[4] oraz Stowarzyszenie Ordynacka (15 maja 2010)[5].

20 maja 2010 został powołany przez tymczasowo wykonującego obowiązki Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego[6].

W wyborach prezydenckich w 2010 Grzegorz Napieralski kandydował na urząd Prezydenta RP; w I turze zdobył 2 299 870 głosów (13,68%), zajmując 3. miejsce spośród 10 kandydatów[7].

W 2011 kandydował w wyborach parlamentarnych z 1. miejsca na liście komitetu wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej w okręgu wyborczym nr 41 w Szczecinie i uzyskał mandat poselski. Oddano na niego 23 940 głosów (6,28% głosów oddanych w okręgu)[8]. SLD w tych wyborach uzyskał najsłabszy wynik wyborczy w swojej historii. Grzegorz Napieralski zrezygnował następnie z kierowania partią, 10 grudnia 2011 zastąpił go Leszek Miller[9]. W związku z tym 27 grudnia tego samego roku odwołano go ze składu RBN. 9 stycznia 2015 został zawieszony w prawach członka SLD[10]. Uznał jednak tę decyzję za nielegalną, pozywając przewodniczącego partii do sądu powszechnego[11]. 30 marca tego samego roku został zawieszony przez sąd partyjny na 3 lata w wykonywaniu funkcji partyjnych[12]. 22 czerwca został odwieszony przez sąd partyjny[13]. Pięć dni później wystąpił jednak z SLD[14]. 29 czerwca wraz z Andrzejem Rozenkiem ogłosił powstanie partii Biało-Czerwoni[15], której przewodniczącą została Aleksandra Popławska[16].

W wyborach w 2015 wystartował do Senatu z ramienia Platformy Obywatelskiej w okręgu nr 98. Uzyskał mandat senatora IX kadencji, otrzymując 56 112 głosów[17]. Do końca lipca 2019 pozostawał senatorem niezrzeszonym. Wraz z początkiem sierpnia, po ogłoszeniu jego startu do Sejmu w wyborach w tym samym roku z listy Koalicji Obywatelskiej, został członkiem klubu PO-KO. W wyborach, startując z rekomendacji Inicjatywy Polska[18], uzyskał mandat posła IX kadencji, otrzymując 11 766 głosów[19].

Grzegorz Napieralski

Koalicja Obywatelska

Działalność zawodowa i polityczna W latach 1994–1995 był pracownikiem technicznym...

Witold Graboś

Organizacja: PIKE

ekspert medialny i telekomunikacyjny, dziennikarz, publicysta, polityk. Ukończył studia na Wydziale Filologii  UMCS w Lublinie.

Senator RP trzeciej kadencji. Dwukrotny członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i jej wiceprzewodniczący, wybrany przez Senat RP i Sejm RP. W latach 2002 – 2006 – prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. M.in. w 2005 roku ogłosił i rozstrzygnął przetarg na czwartego operatora sieci mobilnej.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

 

Witold Graboś

PIKE

ekspert medialny i telekomunikacyjny, dziennikarz, publicysta, polityk. Ukończył studia na...

Wojciech Dziomdziora

Organizacja: Nexera

Doświadczenia menadżerskie i prawnicze zdobywał m.in. jako Counsel w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Wcześniej pracował w Orange Polska, gdzie sprawował wysokie funkcje menadżerskie m.in. odpowiadając za obszar public affairs. Był również wspólnikiem w kancelarii prawnej Cottyn oraz prawnikiem w TVN-ie. Był także członkiem KRRiT oraz był dyrektorem Departamentu Prawnego w MKiDN.

Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim, studia MBA na Akademii J. Koźmińskiego oraz studiował zarządzanie strategiczne w Wielkiej Brytanii.

Jest specjalistą prawa telekomunikacyjnego, prawa mediów, nowych technologii i rynków regulowanych (Telekomunikacyjny, pocztowy, kolejowy). Doradzał wiodącym na polskim rynku koncernom z sektora telewizyjnym i prasowym oraz firmom telekomunikacyjnym.

Jest współautorem komentarza do ustawy o radiofonii i telewizji oraz wielu artykułów prawniczych, a także prelegentem na wielu konferencjach branżowych i gospodarczych.

Wojciech Dziomdziora

Nexera

Doświadczenia menadżerskie i prawnicze zdobywał m.in. jako Counsel w kancelarii...

Tomasz Żurański

Organizacja: Vectra

Tomasz Żurański – Prezes Zarządu Vectra S.A. – Absolwent Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zarządzania i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej, a także Executive MBA University of Illinois at Urbana Champaign. Karierę zawodową rozpoczynał jako Konsultant w zakresie m.in. psychologii zarządzania, marketingu, a także zarządzania strategicznego w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Następnie Dyrektor Marketingu i Sprzedaży w firmie RB Przedsiębiorstwo Polsko-Amerykańskie Ltd. Od 1998 roku związany z Vectrą. W latach 2002 – 2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Telewizja Kablowa VECTRA SA. Od 2005 zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu VECTRA S.A.

Tomasz Żurański

Vectra

Tomasz Żurański – Prezes Zarządu Vectra S.A. – Absolwent Psychologii...

Małgorzata Zakrzewska

Organizacja: P4

Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej PLAY

W PLAY jest od samego początku, bo od listopada 2005 roku, a więc zanim jeszcze ruszyła komercyjna oferta sieci. Przez 10 lat, do 2015 roku była Dyrektorem Działu Relacji Korporacyjnych, a od grudnia 2015 roku Dyrektorem Działu Public Affairs, zajmującym się m.in. komunikacją z samorządami w sprawie budowy nowych nadajników. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Komunikacji Korporacyjnej.

Absolwentka University of New South Wales w Sydney oraz IESE Business School w Barcelonie. Zanim rozpoczęła współpracę z Play, przez blisko 6 lat kierowała w Warszawie biurem banku inwestycyjnego Merrill Lynch.

Małgorzata Zakrzewska

P4

Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej PLAY W PLAY jest od samego...

Pola Hempowicz

Organizacja: Content Monarchy

Pola Hempowicz is a Senior Media & Entertainment Executive and internationally recognized TV Producer, Content Strategist, and Entrepreneur. In the past 15 years she has run TV networks, launched and managed OTT platforms and produced award winning content.

She has been the leading force behind the financial growth and business development of international media giants. A former Senior Exec. at Comedy Central. The first woman in Poland to be elected member of the International Academy of Television Arts & Sciences (International Emmy Awards) and Worldwide Audiovisual Women’s Association.  She often uses her position of influence to support and promote the work of Polish/Eastern European producers and storytellers, especially comedy writers.

Most recently Pola has shifted her focus and launched a campaign to advocate for data transparency and accessibility. She is educating creatives on the significance of data and empowering them with the resources available in the market in order to nail their pitch, secure financing and strengthen their negotiating position.

 

Pola Hempowicz

Content Monarchy

Pola Hempowicz is a Senior Media & Entertainment Executive and...

Michał Stefański

Organizacja: Google

Head of Partnerships Google CEE

Odpowiedzialny za partnerstwa technologiczne z firmami mediowymi w Europie centralno wschodniej

Michał Stefański

Google

Head of Partnerships Google CEE Odpowiedzialny za partnerstwa technologiczne z...

Szymon Karbowski

Organizacja: StreamVX

Prezes Zarządu, StreamVX

Szymon Karbowski

StreamVX

Prezes Zarządu, StreamVX

Michał Walewski

Organizacja: Warner Bros. Discovery w Polsce

Dyrektor Dystrybucji – Warner Bros. Discovery w Polsce

Michał Walewski

Warner Bros. Discovery w Polsce

Dyrektor Dystrybucji – Warner Bros. Discovery w Polsce

Krzysztof Świergiel

Organizacja: Eleven Sports

Krzysztof Świergiel

Eleven Sports

Maciej Jankowski

Organizacja: Kancelaria Prawna Media

Od roku 2019 jest bardzo aktywnie zaangażowany w prace związane z implementacją Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej (EKŁE). W tym zakresie jest autorem kilkuset uwag do kolejnych wersji projektu ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej (PKE), organizował szereg spotkań przedstawicieli rynku z regulatorami i administracją, prowadził szkolenia i warsztaty z tej materii dla urzędów publicznych i największych operatorów w Polsce, a także był współautorem raportów związanych z EKŁE, tj. dot. regulacji OTT oraz zwolnień regulacyjnych związanych ze współinwestycjami, W bieżącej działalności m.in. doradza operatorom w kwestiach abonenckich, reprezentuje ich w postępowaniach regulacyjnych oraz sporach sądowych, a także posiada duże doświadczenie w obsłudze projektów POPC (doradzał przy realizacji kilkunastu projektów ze wszystkich konkursów osi 1.1).

W 2018 roku był członkiem Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych powołanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. W pracach legislacyjnych nad PKE jestem autorem uwag m.in. do zagadnień abonenckich, dostępu telekomunikacyjnego, usługi powszechnej, tajemnicy telekomunikacyjnej oraz przetwarzania danych abonentów.

Maciej Jankowski

Kancelaria Prawna Media

Od roku 2019 jest bardzo aktywnie zaangażowany w prace związane...

Teresa Wierzbowska

Organizacja: Stowarzyszenie Sygnał

President of the Management Board at Sygnal Association, integrating broadcaster and TV operators regarding protection of Intellectual Property rights. Board advisor on Public Affairs at Cyfrowy Polsat S.A. Vice-president of The Polish Chamber of Information Technology and Telecommunications. Vice-chairman of Supervisory Board at IAB Poland.

Teresa Wierzbowska

Stowarzyszenie Sygnał

President of the Management Board at Sygnal Association, integrating broadcaster...

Magdalena Russyan

Organizacja: Światłowód Inwestycje

Członek Zarządu

Magdalena Russyan

Światłowód Inwestycje

Członek Zarządu

Maciej Świrski

Organizacja: KRRiT

Magister historii (Uniwersytet Warszawski), tytuł MBA (zarządzanie informatyką) uzyskany w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, ukończył Polish Municipals Training Program – Wisconsin University – Milwaukee, innowator, społecznik, edukator. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Od 1996 roku pracował w branży nowych technologii. Pomysłodawca pierwszej w Polsce dwudziestoczterogodzinnej transmisji w Internecie na żywo koncesjonowanego ogólnopolskiego programu radiowego; w 1998 roku doprowadził do jej realizacji.

W latach 2006-2009 był członkiem Zarządu Polskiej Agencji Prasowej, gdzie nadzorował piony finansowy, techniczny i internetowy.

Opracował strategię Agencji, szczególnie w zakresie zastosowania nowych technologii (audio i video w strumieniu treści agencyjnych). Nadzorował wykonanie planu restrukturyzacyjnego zmieniającego technologiczne oblicze PAP SA, jak np. zbudowanie nowego systemu agencyjnego, umożliwiającego dystrybucję pakietowanych treści multimedialnych (tekst, foto, audio, video), opisanych metadanymi zgodnie ze standardem IPTC.

W roku 2012 założył Redutę Dobrego Imienia – fundację, której statutowym celem jest obrona dobrego imienia Polski na drodze prawnej i informacyjnej. Jako pierwszy postawił publicznie kwestię związku pomiędzy wizerunkiem Polski a bezpieczeństwem narodowym. Pod jego kierunkiem powstał szereg raportów Reduty w których m.in. analizowano przemysł transmisji strumieniowej (streaming) i zmiany, które „rewolucja streamingowa” wywołuje w światowych mediach i przemyśle infotainmentu, obecność dezinformacji w polskich i światowych mediach ze szczególnym uwzględnieniem rosyjskich „środków aktywnych” (Active Measures) niszczących wizerunek Polski.

Od kwietnia 2017 do lipca 2018 był członkiem Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, odpowiedzialnym za prowadzenie programu komunikacji strategicznej w USA, który miał na celu dotarcie z polskimi treściami do opiniotwórczych środowisk w Stanach Zjednoczonych.

Od 2017 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej, jako jej wiceprzewodniczący, a od 2021 jako przewodniczący. Rada Nadzorcza PAP pod jego kierunkiem nadzorowała plan zmian technologicznych i organizacyjnych PAP oraz likwidację „długu technologicznego”, który powstał w Agencji w latach 2010-2015, wprowadziła nowe usługi dla klientów Agencji, wdrożyła działania blokujące dezinformację (serwis Fake Hunter) i aktywizowała Polską Agencję Prasową na arenie międzynarodowej.

Szczególnie interesuje się zastosowaniem nowoczesnych form komunikowania się przez ludzi “pokolenia sieci” w kontekście współcześnie następującej zmiany technologicznej i wpływu tej zmiany na przekazywanie polskiego kodu kulturowego.

Laureat Nagrody „Strażnik Pamięci” Tygodnika DoRzeczy dla Reduty Dobrego Imienia – 2015 r.

Nagrodzony „Zwiastunem Dobrej Nowiny” przez Akcję Katolicką i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży za produkcję filmu „Z Wilna do nieba” – 2017 r.

Otrzymał Perłę Honorową miesięcznika Polish Market dla Reduty Dobrego Imienia za krzewienie polskich wartości i tradycji – 2017 r.

Maciej Świrski

KRRiT

Magister historii (Uniwersytet Warszawski), tytuł MBA (zarządzanie informatyką) uzyskany w...

Andrzej Abramczuk

Organizacja: Netia

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Andrzej Abramczuk, objął stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego ze skutkiem na 18 sierpnia 2018 r. Od września 2021 roku sprawuje również bezpośredni nadzór nad obszarem B2B Spółki. Z Netią związany od 12 grudnia 2017 r., kiedy dołączył do zarządu na stanowisku Dyrektora ds. Strategii i Regulacji.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów z sektora telekomunikacyjnego oraz mediów. W ciągu ostatnich kilkunastu lat wspierał największe transakcje w branży mediów i telekomunikacji na polskim rynku.

Od września 2009 r. był związany z wiodącą polską kancelarią, Chajec, Don-Siemion & Żyto, gdzie od stycznia 2011 r. był Partnerem odpowiadającym za praktykę TMT, będąc wielokrotnie – zespołowo i indywidualnie – rekomendowanym w polskich i międzynarodowych rankingach doradztwa prawnego dla tego obszaru.

W latach 2006 – 2009 związany ze spółką P4 (operator sieci Play) gdzie pełnił funkcję Dyrektora obszaru Prawnego oraz członka zarządu spółki infrastrukturalnej, opowiadającej za budowę sieci P4.

Od 2001 do 2006 roku był dyrektorem departamentu prawnego oraz członkiem zarządu w spółkach: Internet Partners, GTS Poland i Cel Polska.

W latach 2011 – 2015 zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki CenterNet S.A. oraz pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej, wówczas notowanej na GPW, spółki Midas S.A.

Od wielu lat aktywnie działa w ramach organizacji zrzeszających przedsiębiorców rynku telekomunikacyjnego w Polsce, gdzie na dzień dzisiejszy jest Przewodniczącym Rady KIGEiT, Przewodniczącym Rady PIIT, Wiceprezesem Zarządu PIKE oraz członkiem Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Karpaczu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe, prowadzone przez Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości wraz z City University Business School of London oraz studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Andrzej Abramczuk

Netia

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Andrzej Abramczuk, objął stanowisko Prezesa Zarządu,...

Marta Wojciechowska

Organizacja: Fiberhost

Marta Wojciechowska jest Prezeską Zarządu Fiberhost (wcześnjiej INEA) – jednego z liderów w budowie i zarządzaniu nowoczesną, otwartą infrastrukturą światłowodową typu FTTH (ang. Fiber-To-The-Home, światłowód do domu) w Polsce.

Spółka świadczy usługi hurtowe dla lokalnych i ogólnopolskich dostawców telekomunikacyjnych. Dzięki temu mieszkańcy znajdujący się w zasięgu otwartej sieci światłowodowej Fiberhost, mogą korzystać z szerokiej oferty usług internetowych oraz telewizyjnych, a operatorzy mają dostęp do bogatej oferty usług hurtowych. Obecnie zasięgu otwartych sieci światłowodowych Fiberhost znajduje się blisko 1 mln gospodarstw domowych w 8 województwach w kraju.

Marta Wojciechowska z Grupą związana jest od ponad 12 lat. Wcześniej zajmowała stanowisko Członkini Zarządu i odpowiadała za całokształt spraw prawnych, compliance, dział ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwo oraz EHS.

Posiada bogate doświadczenie w projektach regulatory compliance, doradzała w zakresie implementacji wymogów regulacyjnych oraz zarządzania ryzykiem. Uczestniczyła także w międzynarodowych transakcjach M&A, nadzorując i odpowiadając za przebieg procesu w obszarze analiz prawnych.

Marta Wojciechowska

Fiberhost

Marta Wojciechowska jest Prezeską Zarządu Fiberhost (wcześnjiej INEA) – jednego...

Dorota Żurkowska

Organizacja: Warner Bros. Discovery

Członkini Zarządu, Group Senior Vice President – Revenue

Zapewnia rozwój oferty sprzedażowej, ze szczególnym naciskiem na nowe obszary monetyzacji oraz współpracę z istniejącymi i nowymi partnerami biznesowymi w ramach Warner Bros. Discovery w Polsce. Odpowiada za całość przychodów grupy – z działalności reklamowej, dystrybucyjnej oraz Consumer Products.

W poprzednich latach na stanowisku GSVP – Business Development, Distribution & Eurosport była dyrektorem Eurosportu w Polsce, zarządzała dystrybucją portfolio kanałów i produktów, nadzorowała realizację projektów kluczowych z punktu widzenia strategii firmy i odpowiadała za procesy transformacyjne.

Z Grupą Discovery związana od 2000 roku. Od 2004 roku zajmowała kluczowe stanowiska w międzynarodowych strukturach Discovery. Jako wiceprezes ds. rozwoju sprzedaży reklam, odpowiedzialna była za rozwój i wdrażanie strategii sprzedaży czasu reklamowego Discovery na wszystkich rynkach ówczesnego regionu CEEMEA (Europa Środkowo-Wschodnia, Bliski Wschód i Afryka). Przed dołączeniem do zespołu zarządzającego TVN Warner Bros. Discovery zajmowała stanowisko dyrektora zarządzającego Discovery w Polsce.

 

Doświadczenie zdobywała w zespołach Wizja TV i UPC (dawniej PTK). Ukończyła Uniwersytet Warszawski, Prywatną Szkołę Handlową oraz IESE Business Sch

Dorota Żurkowska

Warner Bros. Discovery

Członkini Zarządu, Group Senior Vice President – Revenue Zapewnia rozwój...

Dariusz Dąbski

Organizacja: Telewizja Puls

Prezes Telewizji Puls, trzeciej co do wielkości komercyjnej grupy telewizyjnej w Polsce, z 7-procentowym udziałem w rynku*. Karierę zawodową rozpoczynał w USA. Po powrocie do Polski piastował wysokie stanowiska w kluczowych spółkach branży informatycznej, telekomunikacyjnej, internetowej i paliwowej. Był m.in. Prezesem Optimus S.A., Fujitsu Siemens Computers, Netia Telecom, TDC Internet, AC&G, Entertainment Systems Poland. Przewodniczył także Radom Nadzorczym PKN Orlen, Optimus Lockheed Martin i Onet.pl. W 2005 roku związał się z Telewizją Puls, sprowadził do niej inwestora News Corporation, firmę miliardera Ruperta Murdocha. Kiedy w 2008 roku potentat postanowił wyjść z Polski, Dariusz Dąbski odkupił jego udziały w Telewizji Puls i sukcesywnie budował stację, otwierając w 2012 kolejny, obok TV Puls, kanał PULS 2.

*(Nielsen, 01-31.08.21, All 16-49)

Dariusz Dąbski

Telewizja Puls

Prezes Telewizji Puls, trzeciej co do wielkości komercyjnej grupy telewizyjnej...

Jakub Woźny

Organizacja: Kancelaria Prawna Media

W 2018 roku został członkiem Grupy Roboczej ds. Rozwoju Telekomunikacji powołanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Od lipca 2019 roku pełni funkcję przewodniczącego podgrupy „Legislacja”, w ramach powołanej przez Ministra Cyfryzacji Grupy ds. IoT. W swojej działalności doradczej często łączy wiedzę z zakresu telekomunikacji z wykształceniem ekonomicznym. Współautor raportów tematycznych, dotyczących regulacji OTT czy zwolnień regulacyjnych związanych ze współinwestycjami. Ukończył studia doktoranckie na Instytucie Nauk Prawnych PAN, kończy opracowanie pracy doktorskiej. W działalności zawodowej interesuje się zjawiskiem platformizacji usług cyfrowych oraz powiązanymi z nim nowymi koncepcjami z zakresu ochrony konkurencji.

Jakub Woźny

Kancelaria Prawna Media

W 2018 roku został członkiem Grupy Roboczej ds. Rozwoju Telekomunikacji...

Ireneusz Piecuch

Organizacja: DGTL LAW

Starszy wspólnik i współzałożyciel kancelarii DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy S.K.A. Wcześniej przez ponad 7 lat związany z międzynarodową kancelarią CMS (m.in. jako współzarządzający globalną praktyką telekomunikacyjną tej firmy oraz lider praktyki TMT w regionie CEE). W swojej karierze Irek pracował także przez ponad 14 lat w IBM (jak szef działu prawnego w Polsce, lider CEE w regionie a także wiceprezes IBM Polska odpowiedzialny za operacje), 3 lata w Grupie Telekomunikacja Polska S.A. (obecnie ORANGE – m.in. jako członek Zarządu odpowiedzialny za strategię i rozwój biznesu) oraz prawie 3 lata w Poczta Polska S.A. jako wiceprezes odpowiedzialny za strategię, IT oraz obrót międzynarodowy. Zasiadał także w Radach Nadzorczych takich spółek jak Emitel, Wirtualna Polska, KGHM czy PKP PLK.

DGTL koncentruje się na transakcjach M&A, prawie nowych technologii, prawie pracy i prawie własności intelektualnej – kluczowych obszarach z zakresu wsparcia transformacji cyfrowej polskich przedsiębiorstw.

Ireneusz Piecuch

DGTL LAW

Starszy wspólnik i współzałożyciel kancelarii DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy...

Jacek Kobierzycki

Organizacja: TOYA

Dyrektor Zarządzający, TOYA

Jacek Kobierzycki

TOYA

Dyrektor Zarządzający, TOYA

Znamy Laureatów XVI Festiwalu o nagrodę „Tytanowego Oka” oraz „Złotej PIKE”

5 października 2021 roku w czasie uroczystej Gali, która towarzyszy 48 Międzynarodowej Konferencji i Wystawy PIKE zostały wręczone statuetki Tytanowego Oka oraz Złotej PIKE.

Laureat w kategorii
POLSKA PRODUKCJA TELEWIZYJNA

Canal+ Polska za produkcję serialu – „KRÓL”

Laureat w kategorii
SPORTOWY PRZEKAZ ROKU

Eurosport za realizację – LETNICH IGRZYSK OLIMPIJSKICH TOKIO 2020

Laureat w kategorii
WSPÓŁPRCA Z OPERATORAMI

AMC NETWORKS

Laureat w kategorii
HONOROWE TYTANOWE OKO

TVN 24

Wyróżnienia otrzymali:

  • TVP za produkcję serialu – „OSIECKA
  • player.pl za produkcję serialu – „25 LAT NIEWINNOŚCI. SPRAWA TOMKA KOMENDY

Wyróżnienia otrzymali

  • TVP za realizację – MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ 2020
  • Eleven Sports za realizację – STUDIA FORMUŁY 1

Wyróżnienia otrzymali

  • KINO POLSKA
  • THE WALT DISNEY COMPANY POLSKA

Laureat ZŁOTEJ PIKE w kategorii OSOBA

Złota PIKE w 2021 roku przypadnie osobie którą wszyscy doskonale znamy z długoletniej działalności na rynku, a także z naszych wiosennych i jesiennych konferencji. Nasz Laureat dla rynku telewizji kablowej przez szereg lat był kluczową postacią, która wspomagała jego powstanie i rozwój. Ale nasze tegoroczne uznanie znalazła nie tylko jego wieloletnia praca na rzecz branży, ale przede wszystkim niezwykła wiedza i wielki talent organizatora szeregu przedsięwzięć medialnych, a także niezawodnego mediatora.

Ukończył on studia na Wydziale humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego i w czasie pierwszej „Solidarności” związał się z opozycyjną prasą studencką i związkową. Współorganizował Biuro Informacji Prasowej Komisji Krajowej związku, za co w stanie wojennym był internowany. W latach 80-tych działał w strukturach podziemnej Solidarności i gdańskich liberałów, by po 1989 roku w pełni zaangażować się w tworzenie struktur nowego państwa. Piastował stanowisko rzecznika prasowego w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego, był posłem na Sejm I kadencji, a od 1993 do 1999 roku zasiadał w KRRiT, pełniąc funkcję jej sekretarza. Po zakończeniu kadencji został doradcą do spraw mediów elektronicznych, służąc rynkowi swoją nieocenioną pomocą i głęboką wiedzą. Za cechę dyskrecji i wielką umiejętność działania za kulisami i łagodzenia sporów jest szczególnie ceniony. Znany także jako elokwentny i niezawodny ekspert rynku medialnego, barwnie wypowiadającego się publicznie ale i świetnie prowadzącego spotkania biznesowe- niezawodnie kojarzącego firmy i ich interesy na rynku. Osoba towarzyską i obdarzoną wspaniałym poczuciem humoru. Laureatem Złotej PIKE 2021 został niezawodny Przyjaciel, współtwórca polskiego rynku medialnego w obecnym jego kształcie Andrzej Zarębski.

9.30 – 10.00 Uroczyste otwarcie 48. Międzynarodowej Konferencji i Wystawy PIKE
10.00 – 10.30 Rozwój technologii i usług cyfrowych – perspektywa 2025
Wprowadzenie: Wojciech Dziomdziora – General Counsel and Chief Compliance Officer, Nexera
Janusz Kosiński – Członek Rady, Rada ds. Cyfryzacji przy KPRM
Janusz Cieszyński – Sekretarz Stanu ds. Cyfryzacji, KPRM
10.30 – 10.50 Rynek operatorów komunikacji elektronicznej 2025 – wyzwania PIKE
Jerzy Straszewski – Prezes Zarządu, PIKE
10.50 – 11.10 Jedyną stałą jest zmiana – przyszłość sektora mediów i telekomunikacji
Guy Bisson – Executive Director, Ampere Analysis
11.10 – 11.30 Czy jesteśmy gotowi na standard DVB-T2/HEVC?
Mirosław Kalinowski – Dyrektor Krajowego Instytutu Mediów, KIM
11.30 – 11.50 Przerwa kawowa – zaprasza
11.50 – 12.20 Regulacyjna wizja rynku telekomunikacyjnego – perspektywa 2025
Wprowadzenie: Jakub Woźny – Kancelaria Prawna Media
Jacek Oko – Prezes, UKE
Andrzej Abramczuk – Prezes Zarządu, Netia
12.20 – 12.50 Perspektywa rynku medialnego 2025
Wprowadzenie: Sebastian Urban – Kancelaria Prawna Media
Witold Kołodziejski – Przewodniczący, KRRiT
Patrycja Gołos – Wiceprezes Zarządu, PIKE
Przemysław Broniszewski – Członek Zarządu, MOC TV
12.50 – 13.10 Cyberbezpieczeństwo urządzeń końcowych – akt delegowany Komisji Europejskiej
Carsten Engelke – Dyrektor ds. Technologii, Stowarzyszenie Niemieckich Operatorów Kablowych – ANGA
13.10 – 13.30 Co przyniosła pandemia COVID-19? Rozwój wybranych segmentów sektora mediów i rozrywki w Polsce i na Świecie do 2025 roku, na bazie raportu PwC Global Entertainment & Media Outlook 2021-2025
Marcin Sidelnik – Lider Sektora Telekomunikacji, Mediów i Rozrywki, PwC
13.30 – 14.30 Lunch – zaprasza
14.30 – 14.45 Prezentacja wyników badań ogólnopolskiego panelu gromadzenia i przetwarzania danych RPD
Wojciech Pawlak – Dyrektor, NASK PIB
14.45- 15.00 „Okrągły Stół DAI” – czy możliwy jest konsensus?
Marcin Grabowski – Przewodniczący Rady Metodologicznej ds. RPD
15.00 – 16.00 Jak utrzymać przewagę w zmieniającej się rzeczywistości biznesowej i technologicznej?
Moderator: Ireneusz Piecuch – Partner Zarządzający, DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy
Dariusz Dąbski – Prezes Zarządu, Telewizja Puls
Bogusław Kisielewki – Prezes Zarządu, Kino Polska
Dorota Żurkowska-Bytner – Członek Zarządu, TVN Grupa Discovery
Marcin Klepacki – Dyrektor Biura Dystrybucji, TVP
Andrzej Kozłowski – Prezes Zarządu, Emitel
16.00 – 17.00 Operatorzy vs. Nadawcy vs. OTT – walka czy współpraca, co się bardziej opłaca?
Wprowadzenie: Jacek Kobierzycki – Dyrektor Zarządzający, TOYA
Marcin Malicki – Dyrektor Obszaru Subscriptions & New Services, WP
Marcin Skabara – Dyrektor ds. Produkcji Oryginalnej, TVP
Artur Przybysz – Członek Zarządu, Canal+ Polska
Ewelina Rabsztyn – Dyrektor Telewizji i Kontentu, Orange Polsk
Tomasz Strożek – VP EMEA, SeaChange International
Jacek Koskowski – General Sales & Distribution Director, Kinopolska
17.00 – 18.00 Posiedzenie „Okrągłego Stołu DAI” – spotkanie zamknięte
19.00 – 2.00 Wieczór powitalny
7.30 – 8.00 Kto rano wstaje…” Poranny bieg operatorów
9.00 – 10.45 Śniadanie – między nami operatorami – praktyczne aspekty wdrożeń zbliżających się zmian prawnych – Warsztaty
System Informacji o Infrastrukturze Szerokopasmowej – czy to już wersja ostateczna?

Mateusz Borowiak – Radca Prawny, Kancelaria Prawna Media
Operatorzy i media – usługi telewizyjne w Internecie, must carry, RPD
Wojciech Szymczak – Radca Prawny, Kancelaria Prawna Media
Przegląd aktualnych tematów legislacyjnych i regulacyjnych
Jakub Woźny – Radca Prawny, Kancelaria Prawna Media
Nowe regulacje sprzedaży usług online
Luiza Piskorek – Radca Prawny, Kancelaria Prawna Media
10.45 – 11.00 Total video – jednoźródłowy pomiar treści – perspektywa polska i międzynarodowa
Michał Buszko – Client Team Lider, Nielsen Media Polska
11.00 – 11.45 Kto kreuje trendy na rynku medialnym, widz czy technologia?
Moderator: Łukasz Dec – Redaktor Naczelny, Telko.in
Zaproszeni:
Grzegorz Stanisz – Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Działu RTV, Samsung Polska
Maciej Gozdowski – Dyrektor Zarządzający, Player.pl
Tomasz Żurański – Prezes Zarządu, Vectra
Grzegorz Grzegorski – Head of Digital Product, R&D Teams TVP
11.45 – 12.00 Media wczoraj i dziś – 20 lat ewolucji kontentu
Edward Miszczak – Członek Zarządu, TVN Grupa Discovery
12.00 – 12.30 Przerwa kawowa – zaprasza
12.30 – 12.45 Nowe usługi smart w sieciach operatorów kablowych
Albert Kuźmicz – Doradca Zarządu, Vectra
Rafał Kandziora – Dyrektor ds. Oferty i Produktu, Vectra
12.45 – 13.30 Trendy w kanałach sportowych – stan obecny i perspektywy rozwoju
Moderator: Krzysztof Burmer – Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Asta-net
Dorota Żurkowska-Bytner – Członek Zarządu, Eurosport
Marek Szkolnikowski – Dyrektor, TVP Sport
Krzysztof Mikulski – Prezes Zarządu, Motowizja
13.30 -1 4.30 Lunch
14.30 – 14.45 Korzyści wdrożenia rozproszonej architektury sieci dostępowych (DAA) i remote-PHY – na podstawie rezultatów projektu GigaFiber
Maciej Muzalewski – CTO, VECTOR TECHNOLOGIES
14.45 – 15.00 Jak budować usługi w oparciu o neutralność węglową?
Ryszard Hordyński – Senior Director, Strategy and Communications, Huawei
15.00 – 15.20 Jeden na jeden
Ireneusz Piecuch – Partner Zarządzający, DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy
Jean-Marc Harion – Prezes Zarządu, P4
15.20 – 16.20 Ekonomiczne perspektywy rynku kablowego – otwarte sieci światłowodowe
Moderator: Jakub Woźny – Kancelaria Prawna Media
Jacek Wiśniewski – Prezes Zarządu, Nexera
Marta Wojciechowska– Członek Zarządu, Fiberhost
Patrycja Gołos – Wiceprezes Zarządu, PIKE
Andrzej Abramczuk – Prezes Zarządu, Netia
Maciej Nowohoński – Członek Zarządu ds. Rynku Hurtowego i Sprzedaży Nieruchomości, Orange Polska
17.00 – 18.00 Premiera serialu „Układ” – zaprasza
19.30 – 2.00 Gala PIKE
Rozstrzygnięcie Konkursu o nagrodę „Tytanowego Oka”
Wręczenie nagrody „Złota PIKE”
9:00 – 11:00 Wyjazd uczestników

Uczestnicy

W jednym miejscu zebraliśmy liderów oraz ekspertów rynku telekomunikacyjnego i medialnego

Tematyka

Poruszymy aspekty naszej branży, jej rozwoju oraz nadchodzących zmian

Dawka wiedzy

Praktyczna wiedza o branży w przystępnej formie w jednym czasie

Interakcja

Po zakończeniu każdego panelu zapraszamy do interakcji z naszymi Prelegentami

DoubleTree by Hilton w Łodzi

1-osobowy

650 zł brutto

doba hotelowa

2-osobowy

750 zł brutto

doba hotelowa

Pakiet 1-osobowy

1 750 zł brutto

3 doby

Pakiet 2-osobowy

2 050 brutto

3 doby