48 Międzynarodowa Konferencja i Wystawa PIKE 2021

4-5 października 2021r.

48 Międzynarodowa Konferencja i Wystawa PIKE 2021 – przeszła do historii.

Odbywająca się pod hasłem „Vabank w Mediach i Telekomunikacji” 48 Międzynarodowa Konferencja i Wystawa PIKE zgromadziła w dniach 4-5.10.2021 roku w Łodzi 350 uczestników oraz ponad 200 przed ekranami. Realizowana w formie hybrydowej Konferencja, była pierwszym od 2 lat osobistym spotkaniem branży medialnej i operatorskiej. Podczas dwóch dni obrad byliśmy świadkami doskonałych prezentacji, debat, warsztatów, a także spotkań towarzyszących. Rozstrzygnięto najważniejsze konkursy branżowe o nagrodę „Tytanowego Oka” oraz przyznano tegoroczną Złotą PIKE. Warto również wspomnieć o podpisaniu umowy inwestycyjnej na realizację projekt DAI pomiędzy NCBR i Giełdą Papierów Wartościowych, w obecności całej branży.

Prezes PIKE Jerzy Straszewski otwierając Konferencję, podkreślił aspekt osobistego spotkania całego środowiska i rangi wydarzenia, które powraca po 2 latach do normalności. Zaproszeni goście m.in. Witold Kołodziejski, przewodniczący KRR i TV mówił o mediach nowej perspektywy, wykraczającej poza horyzont 2025 roku. Natomiast Minister Janusz Cieszyński, wyraził uznanie dla operatorów i nadawców, dzięki którym przetrwaliśmy okres pandemii covid 19. Po tradycyjnym przecięciu kabla światłowodowego rozpoczęto obrady i liczne spotkania.

Mec. Wojciech Dziomdziora, wprowadzając do pierwszej debaty Konferencji zwrócił uwagę, iż niebawem będziemy mieć do czynienia z nowymi źródłami finansowania projektów telekomunikacyjnych. Omawiając ich zalety i wady wskazał, iż postulaty branży zmierzają do wydłużenia okresu rozliczeniowego projektów unijnych. Kontynuując pierwszy panel Minister Janusz Cieszyński zapewnił, iż jest to możliwe, a prezes Janusz Kosiński wskazał na potrzebę większej koordynacji pomiędzy poszczególnymi programami pomocy publicznej.

”czytaj”

Uczestnicy dyskusji zgodzili się, że bez dialogu z rynkiem, rozliczenie dotychczasowych programów i uruchomienie nowych będzie bardzo trudne. Prezes Jerzy Straszewski, przedstawiając swoją wizję rynku tvk w 2025 roku zastrzegł, iż jego prognozy nie muszą się spełnić, ale „pozostawienie przyszłości swojemu losowi też nie wchodzi w grę”. Najważniejszym zadaniem tvk będzie wpisanie jako najlepszego wyraziciela woli abonentów, w zmiany jakie obecnie dotyczą mediów i telekomunikacji, takich jak konwergencja rynków, przechodzenie kontentu do Internetu (ott, vod), czy nowych regulacji w zakresie reklamy i badań rynkowych. „Ale pewne jest jedno- że tvk nie zniknie- gdyż gwarantuje abonentom najlepszy pakiet technologii i usług na rynku”. Guy Bisson, dyrektor Ampere Analiysis, w swojej prezentacji przedstawił sytuację na rynku globalnym, podkreślając, iż „jedyną stałą na naszym rynku jest zmienna”. Mówca szczególnie akcentował wpływ globalnych platform dostępu na rynek tvk, wskazując na średni wzrost o 14 % względem czasów przed pandemicznych. Bisson pokazał także najnowsze dane liczbowe dotyczące poszczególnych rynków narodowych. W kolejnej prezentacji Mirosław Kalinowski z Krajowego Instytutu Mediów „Czy jesteśmy gotowi na standard DVB-T2/HEVC” przedstawił nowe dane, które wskazują, że przed wejściem na rynek nowego standardu należy wzmocnić kampanię informacyjną. Kolejna dyskusja z cyklu „Jeden na jeden” skoncentrowała się na regulacyjnej wizji rynku telekomunikacyjnego w perspektywie 2025 roku. Mec. Jakub Woźny, wprowadzając do dyskusji zwrócił uwagę na szereg problemów w zakresie infrastruktury dostępowej, sygnalizowanych przez rynek, a prezes UKE Jacek Oko i prezes Andrzej Abramczuk z Netii koncentrowali się m.in. na wykorzystaniu do celów telekomunikacyjnych takich elementów infrastruktury, jak słupy energetyczne. Zdaniem Andrzeja Abramczuka wytyczne, jakie obowiązują w sprawie wykorzystania słupów energetycznych, dają za dużą dowolność zakładom energetycznym w ustalaniu warunków biznesowych ich wykorzystania. Prezes Oko wskazywał na cały szereg już wprowadzonych udogodnień dla procesu inwestycyjnego jako wynik współdziałania z rynkiem. Dyskusja „Jeden na jeden” nt. perspektywy rynku medialnego w 2025 roku podjęła takie wątki, jak must carry- must offer, ott, harmonizację ustaw medialnych z europejskim kodeksem łączności elektronicznej, czy reklamy. Przewodniczący KRR i TV Witold Kołodziejski wskazał, iż na rynku powinny obowiązywać równe reguły gry. Wielu nadawców chce także opanować rynek dystrybucji treści i reklamy. „Stąd uwaga KRRiT będzie skierowana na ten aspekt rynku”. Przemysław Broniszewski z MOCTV wskazał na rozwiązania w zakresie pomiaru oglądalności, a Patrycja Gołos Wiceprezes PIKE na rozwiązanie kwestii koncesji dla TVN 24- kanału poszukiwanego przez abonentów tvk. Mec. Sebastian Urban przypomniał, iż w UE toczą się prace nad e-privacy (ochrona praw abonenta), i regulacje unijne mogą w tej sprawie jeszcze bardzo dużo zmienić. Dwie prezentacje- Carstena Engelke nt. cyberbezpieczeństwa urządzeń końcowych i Marcina Sidelnika z PWC nt. rozwoju wybranych segmentów sektora mediów rozrywki w Polsce i na świecie do 2025 roku koncentrowały się na wyzwaniach dotyczących rynku globalnego. Carsten Engelke wskazywał, iż nowe regulacje unijne zmierzają do wzmocnienia urządzeń końcowych jako umożliwiających dostęp do abonenta (zarówno jego preferencji rynkowych jak i danych personalnych), a sygnały z rynku globalnego, zdaniem Marcina Sidelnika świadczą o umacnianiu się segmentu kreatywnego jako składnika światowej gospodarki. Pierwszy dzień konferencji przyniósł też prezentację wyników badań ogólnopolskiego panelu gromadzenia i przetwarzania danych rpd, podczas której Wojciech Pawlak Dyrektor NASK PIB przedstawił aktualny stan realizacji projektu. Wskazał na konkretną przydatność agregowanych danych pochodzących z wielu urządzeń (m.in. pilotów i dekoderów), a Marcin Grabowski, prezentując dokonania okrągłego stołu w sprawie DAI mówił o jego znaczeniu dla zawarcia kompromisu rynkowego wokół badań rynkowych i dystrybucji reklamy.

Pierwszy dzień konferencji zakończyło podpisanie umowy inwestycyjnej w sprawie DAI pomiędzy NCBR na Giełdą Papierów Wartościowych, następnie nieformalne spotkanie w sprawie DAI oraz dwa panele dyskusyjne o budowie przewagi konkurencyjnej na rynku oraz o technologii OTT. Przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski, odnosząc się do DAI, wskazał na znaczenie tego momentu w rozwoju rynku medialnego w kraju …” od tej pory DAI pozwoli lepiej gospodarować rynkiem reklam i ulepszy łańcuch wartości, jakie ten rynek generuje, wprowadzając doń nowe elementy”. Uczestnicy panelu nt. konkurencji rynkowej mówili szeroko o trosce o interesy widza. Zdaniem Doroty Żurkowskiej- Bytner z TVN Grupa Discovery przejawia się to nie tylko w produkcji własnej nadawcy, ale także w tym, żeby jego oferta była szeroko prezentowana abonentom, a organy koncesyjne nie wstrzymywały procesu rekoncesji. Prezes Dariusz Dąbski z TV Puls wskazywał, iż o sile jego stacji stanowi bardzo dobry kontent, a Andrzej Kozłowski, że Emitel stwarza równe możliwości konkurencji dla wszystkich. Bogusław Kisielewski zaś przypomniał, iż kontent jest najważniejszy. Natomiast Marcin Klepacki z TVP szeroko informował o rozwoju platformy hybrydowej nadawcy publicznego jako formy upowszechniania kontentu premium. Dyskusja panelowa nt. OTT oscylowała wokół fundamentalnego tematu: na ile OTT zastąpi inne formy przekazu, w tym tvk. Jacek Kobierzycki bronił interesów tvk jako integratorów treści, podobnie jak Ewelina Rabsztyn z Orange Polska. Ich zdaniem rola pośrednika pomiędzy nadawcą a abonentem wzrośnie, a nie zmaleje, a pakietyzacja oferty powinna być domeną operatora. Pozostali paneliści wskazywali, iż liczy się interes odbiorcy i jego preferencje co do korzystania z urządzeń końcowych. Jacek Koskowski z Kina Polska stwierdził, iż ostatnie fuzje i przejęcia technologicznie treściowo się temu przysłużą. Marcin Skabara z TVP wskazywał zaś na odmienną od telewizji komercyjnych rolę TVP na rynku jego zdaniem to produkcje kontentu premium nadawcy publicznego niejednokrotnie przesądziły o zainteresowaniu widzów obecnych na dowolnej platformie przekazu. Tomasz Strożek i Marcin Malicki koncentrowali się na aspektach technologicznych, wskazując na OTT jako odpowiedź na szybki i lepszy terytorialnie zasięg Internetu i integrację usług, która za tym stoi. Wieczór powitalny, zakończył pierwszy dzień konferencji.

Drugi dzień rozpoczął tradycyjny poranny bieg operatorów „Kto rano wstaje”, a następnie śniadaniem połączonym z warsztatami pod hasłem „Między nami operatorami” – podejmującego problematykę praktycznych aspektów zbliżających się zmian prawnych na rynku mediów i telekomunikacji. Mec. Mateusz Borowiak z Kancelarii Media przedstawił szereg informacji o infrastrukturze szerokopasmowej. Następnie mec. Wojciech Szymczak o usługach telewizyjnych w Internecie, must carry i rpd. Mec. Jakub Woźny dokonał przeglądu aktualnych tematów legislacyjnych i regulacyjnych. Kończąca warsztaty mec. Luiza Piskorek skoncentrowała się na nowych regulacjach w sprzedaży usług on-line. Wszyscy wskazywali, iż operatorzy muszą być przygotowani na szereg zmian unijnych, które wejdą w najbliższym czasie i będą istotnie wpływać na prowadzenie biznesu w Polsce. W swojej prezentacji nt. total video Michała Buszko z Nielsen wskazywał na zalety jednoźródłowego pomiaru treści jako formy pełnego pozyskiwania danych z rynku. „Już wiele krajów idzie tą drogą, żeby wspomnieć Holandię, Australię czy Włochy” – mówił. Panel „Kto kreuje trendy na rynku medialnym, widz czy technologia?” koncentrował się m.in. na zaletach urządzeń tv w prezentowaniu wysokiej jakości oferty. Łukasz Dec z Redaktor Naczelny Telko.in wskazywał, iż istnieje potrzeba dostarczenia wysokiej jakości kontentu odbiorcom końcowym, bo urządzenia dostępowe są już przygotowane do ich odbioru- „tyle że go nie ma”. Grzegorz Stanisz z Samsung Polska mówił, iż tendencją rynkową jest wymiana telewizorów na format 65 i więcej cali i przechodzenie na 8 k, a dyskusja dotyczyła tego, czy producent telewizorów może blokować np. hbb tv, i czy umieszczanie aplikacji w samym telewizorze stanowi blokadę dla kontentu, czy bramę dla nowych treści? Tomasz Żurański z Vectry wskazywał, iż to rolą operatora jest, aby kontent był dostępny abonentowi w jak najbardziej przystępnej formie, a niekiedy aplikacje dodatkowe zaburzają ten porządek rzeczy i czynią abonenta bezradnym wobec technologii. Maciej Gozdowski z Player.pl wskazywał na role Internetu, który wypiera tradycyjne platformy i rynek to doskonale przyjął. Grzegorz Grzegorski z TVP rozważał, na ile producent urządzeń końcowych może współkształtować zachowania abonenta i czy nie przydałaby się tu ingerencje regulatora, aby ograniczyć zawłaszczanie urządzeń przez globalne platformy. Wszyscy paneliści wskazywali, iż reforming może spowodować powstanie kolejnej bariery technologicznej dla wielu abonentów. Dyrektor Programowy TVN Edward Miszczak w swoim wystąpieniu poświęconym 20-letniej ewolucji kontentu wskazywał, iż zawsze liczy się stary, mądry widz to jego wybory decydują najbardziej, choć dawniej, w epoce big brothera, mogłoby się wydawać inaczej. Stwierdził iż należy do odchodzącej rzekomo w przeszłość grupy dyrektorów programowych stacji; „niestety częściej na tym miejscy znajdują się algorytmy cyfrowe i sztuczna inteligencja”. Miszczak wskazywał jednak na budujące przykłady z historii TVN, które świadczą o mądrości widza tej stacji i jego codziennych wyborów. Zaoponował przeciwko nazewnictwu, które wybory ludzi sprowadza do „karmienia kohorty”. Zawsze będzie się liczyć czyjś gust i wyczucie potrzeb, podsumował swoje wystąpienie. Nowym usługom smart w sieciach operatorów kablowych poświęcona była prezentacji Alberta Kuźmicza i Rafała Kandziora z Vectry. Rekomendowali oni TV Smart jako połączenie oferty ott, vod i telewizji linearnej. „Jest to nasza odpowiedź na problemy, jakie mamy obecnie nie rynku z konkurencją różnych platform dostępu- dostępna wszystkim chętnym” – podkreślali. Uczestnicy panelu pod hasłem „Trendy w kanałach sportowych” szeroko mówili o kosztach licencji sportowych oraz konkurencji, jaka się na tym tle rodzi. Dorota Żurkowska-Bytner z TVN Grupa Discovery zapowiedziała ofensywę tego nadawcy na rynku praw sportowych i szerokiej prezentacji kontentu sportowego premium w kanałach otwartych, Marek Szkolnikowski z TVP wskazywał na rolę nadawcy publicznego w budowaniu takich wartości, jak wspólnota narodowa np. na tle udziału naszych drużyn narodowych w rozgrywkach mistrzowskich, czy Olimpiady i paraolimpiady w Tokio. Powiedział, że nie ma dziś żadnych przeszkód, aby budować pozytywne emocje także w amp futbolu czy sporcie paraolimpijskim. Krzysztof Burmer z Asta Net, który był moderatorem tego panelu wskazywał na różne modele obecności kontaktu sportowego na antenie, a Krzysztof Mikluski z Motowizji przyznał, iż zrozumienie, iż „im bardziej będę niszowy, tym bardziej na tym zyskają abonenci” pozwoliło zbudować mu Motowizję – kanał tematyczny zbudowany wyłącznie wokół wyścigów samochodowych. Prezentacja Macieja Muzalewskiego z Vector Technologies oraz Ryszarda Hordyńskiego z Huwawei dotyczyły aspektów technologicznych zastosowania architektury rozproszonej sieci dostępowych i redukcji śladu węglowego w tworzeniu palety usług dla abonentów. „Jeden na jeden” Ireneusza Piecucha z Jaenem Marcem Harion, prezesem zarządu Play, dotyczył przejęcia przez firmę Play operatora UPC. Prezes Harion przyznał, iż tego typu integracja stawia nowe wyzwania, ale jej wartość sprowadza się do kompleksowości świadczenia usług zarówno w sieci stacjonarnej jak i w mobilnej. „Jest to szczególnie ważne przy budowie infrastruktury 5G w Polsce” – mówił Harion, podkreślając znakomitą jakość kadr obydwu łączących się podmiotów. Ostatnim panelem Konferencji była dyskusja o ekonomicznych perspektywach rynku kablowego w kontekście otwartych sieci światłowodowych. Mec. Jakub Woźny wskazał na kluczowe w tym kontekście ułożenie relacji pomiędzy dostawcami detalicznymi a hurtowymi. Andrzej Abramczuk z Netii i Patrycja Gołos z UPC podnieśli aspekt cen za usługi końcowe, Marta Wojciechowski z Fiberhost i Jacek Wiśniewski z Nexery wskazywali na proces inwestycyjny i zasady jego wspierania środkami publicznymi jako przesądzający o powodzeniu dokonujących się zmian na rynku. Mówcy polemizowali na temat tempa rozliczeń pomocy, jak i tego, czy otwarte sieci światłowodowe sprzyjają opłacalności inwestycji. Różnice poglądów widać było szczególnie w podejściu firm, które de facto spełniają na polskim rynku funkcję detalisty, jak i hurtownika. Konferencję zakończyła prezentacja pierwszego odcinka nowego sezony serialu AXN „Układ” oraz uroczysta Gala PIKE 2021, podczas której wręczono nagrody Tytanowego Oka oraz Złotą PIKE.

Tytanowe Oko otrzymali: Canal+ za produkcję serialu Król – Kategoria Polska Produkcja Telewizyjna, Eurosport za realizację Letnich Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 – Kategoria Sportowy Przekaz Roku, AMC Networks – Kategoria Współpraca. Kapituła przyznała także Honorowe Tytanowe Oko kanałowi TVN 24 za 20- letnią służbę w informowaniu społeczeństwa i pełnieniu misji rzetelnej telewizji informacyjnej, a Złota PIKE została wręczona Andrzejowi Zarębskiemu, w uznaniu zasług dla budowy rynku medialnego w Polsce.

Podsumowując tegoroczną Konferencję prezes PIKE Jerzy Straszewski powiedział, iż była ona wypełniona bardzo ważkimi tematami, które omawiano zarówno oficjalnie, jak i na spotkaniach face to face. „I niech już tak pozostanie na zawsze” – podsumował Jerzy Straszewski.

”zwin”

Fotorelacja - I Dzień Konferencji

Fotorelacja - II Dzień Konferencji

Patronat Honorowy

Partner Strategiczny

Partnerzy

Współpraca

Logo Digital Festival

Patronat Medialny

Członkowie PIKE

1 700 zł netto + VAT

Pozostali

2 500 zł netto + VAT

Administracja Państwowa

1 500 zł + VAT

Mirosław Świerk

Position: Vectra

Z Vectra SA związany od 2021 roku; zarządza 10-osobowym zespołem wspierając organizację w obszarze prawnym i regulacyjnym. Zbudował zespoły prawne w Samsung Electronics Polska, gdzie pełnił funkcję Head of Legal and Compliance oraz technologicznym start-up’ie Coinfirm Ltd, gdzie działał jako Head of Legal.  Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Poszerza swoje umiejętności menadżerskie studiując na kierunku Zarządzanie i Psychologia Menadżerska, prowadzonym wspólnie przez Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny SWPS w Warszawie i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Mirosław Świerk

Vectra

Z Vectra SA związany od 2021 roku; zarządza 10-osobowym zespołem...

Artur Przybysz

Position: Canal+ Polska

Artur Przybysz

Canal+ Polska

Małgorzata Stochmal

Position: Orange Polska

Małgorzata Stochmal

Orange Polska

Leszek Drozd

Position: Fiberhost

Leszek Drozd

Fiberhost

Jerzy Jania

Position: Sileman

Jerzy Jania

Sileman

Tomasz Opolski

Position: KPRM

Tomasz Opolski

KPRM

Tomasz Zmyślny

Position: Fiberhost

Tomasz Zmyślny

Fiberhost

Jan Frelek

Position: Ekspert rynku

Jan Frelek

Ekspert rynku

Tomasz Strożek

Position: SeaChange

Tomasz Strożek

SeaChange

Krzysztof Burmer

Position: Asta-NET

Krzysztof Burmer

Asta-NET

Zbigniew Pruski

Position: BBC Studios

WERSJA POLSKA:
Zbigniew Pruski jest dyrektorem handlowym w BBC Studios. Ma ponad 15-letnie doświadczenie pracy w płatnej telewizji. W BBC Studios odpowiada za strategię, rozwój biznesu i dostarczanie przychodów z usług dla portfolio marek BBC Studios – BBC BRIT, BBC EARTH, BBC Lifestyle, BBC First, BBC World News i CBeebies, jak również w budowaniu i wdrażaniu rozwiązań on-demand – w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Zbigniew dołączył do BBC Studios (wcześniej BBC Worldwide) w 2011 roku z Discovery Networks Central Europe a rozpoczął karierę w agencji dystrybucyjnej Program Sp z oo. jako Key Account Manager współpracujący z nadawcami takimi jak CNBC Europe, BBC Worldwide i National Geographic Channel.

WERSJA ANGIELSKA:

With more than 15 years’ experience in Pay TV, Zbigniew Pruski is Commercial Director, Branded Services at BBC Studios. He is responsible for strategy, business development and delivering branded services revenue and profit for BBC Studios suite of brands- BBC BRIT, BBC EARTH, BBC Lifestyle, BBC First, BBC World News and CBeebies, as well as for implementing on-demand services – across the Central and Eastern Europe region. Zbigniew joined BBC Studios (formerly BBC Worldwide) in 2011 from Discovery Networks Central Europe and began his television career at distribution and management agency Program Sp z o.o. as the Key Account Manager working with broadcasters such as CNBC Europe, BBC Worldwide and National Geographic Channel.

Zbigniew Pruski

BBC Studios

WERSJA POLSKA: Zbigniew Pruski jest dyrektorem handlowym w BBC Studios....

Zbigniew Wójciak

Position: Huawei

Zbigniew Wójciak

Huawei

Patryk Pallus

Position: Wirtualnemedia

Patryk Pallus

Wirtualnemedia

Krzysztof Świergiel

Position: Eleven Sports

Krzysztof Świergiel

Eleven Sports

Olaf Pospischil

Position: IBPM

Jest konsultantem i architektem rozwiązań w zakresie wykorzystania systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Od blisko 20 lat wdraża procesy BPM, aplikacje ERP, a także zarządza zespołami IT. Współtworzył pierwszy w Polsce zespół najbardziej wyspecjalizowanych ekspertów w obszarze IBM BPM.

Stawia na oparte na doświadczeniu elastyczne i indywidualne podejście do potrzeb klientów oraz koncentrację na dostarczaniu usług najwyższej jakości. Pasjonuje go proces nieustającego rozwoju – zdobywanie nowych specjalizacji oraz podejmowanie coraz większych wyzwań architektonicznych i menadżerskich. Swoją wiedzę i umiejętności przekazuje zarówno podczas szkoleń wewnętrznych w IBPM SA jak i na zewnętrznych warsztatach u klientów oraz webinariach i konferencjach zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Olaf Pospischil

IBPM

Jest konsultantem i architektem rozwiązań w zakresie wykorzystania systemów informatycznych...

Bogdan Pruszkowski

Position: Vectra

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej. W branży kablowej od 1992r. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zakresie technologii a także budowy i utrzymania sieci szerokopasmowych, w szczególności HFC. Współpracował z różnymi firmami z branży telekomunikacyjnej głównie kablowej (Vectra, Inea). Inspirującym doświadczeniem był też udział w projekcie modernizacji sieci TP S.A., realizowanym przez AT&T Telfa (Lucent Technologies) w regionie gdańskim

Najdłużej w swojej karierze związany z Grupą Vectra, gdzie pełnił różne role, do Dyrektora Pionu Technicznego i członka zarządu spółki zajmującej się technicznym utrzymaniem sieci, włącznie.

Brał udział w licznych konferencjach jako ekspert branży lub moderator. Uczestniczył w europejskim projekcie ReDeSign, z udziałem ekspertów z Polski, Niemiec, Holandii, Portugalii i in, mającym na celu określenie możliwości technologicznych dalszego rozwoju sieci HFC.

Jako ekspert, reprezentował PIKE w pracach Grupy Roboczej powołanej przez MAiC do konsultacji pierwszego konkursu Działania 1.1 POPC. Uczestniczył też projekcie edukacyjnym Polskiej Fundacji Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL, a następnie współpracował z różnymi podmiotami z zakresu edukacji w ramach wdrożenia w szkolnictwie ponadpodstawowym zawodu technik komunikacji szerokopasmowej.

Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów POPC, był ekspertem zewnętrznym Centrum Projektów Polska Cyfrowa w procesie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów telekomunikacyjnych.

Bogdan Pruszkowski

Vectra

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej. W branży kablowej od 1992r....

Lucyna Koba

Position: Nielsen

Lucyna Koba jest ekspertką marketingu online i offline. Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu strategii komunikacyjnej, które zdobywała m. in. w domach mediowych, gdzie odpowiadała za planowanie i zakup mediów oraz negocjacje i strategie mediowe, w Gemiusie gdzie zajmowała się jednoźródłowymi badaniami mediów, oraz w RTB House, gdzie odpowiadała za popularyzację wiedzy na temat sztucznej inteligencji – Deep Learning i jej znaczenia w efektywnym budowaniu świadomości marki.

Brała udział jako prelegentka w licznych konferencjach i szkoleniach branżowych, m.in. Forum IAB. Jest współautorką wielu nagrodzonych kampanii, docenionych czternastoma statuetkami Effie Awards oraz sześcioma statuetkami IAB Mixx Awards. Członkini jury Effie Awards w latach 2011 i 2012.

Lucyna Koba

Nielsen

Lucyna Koba jest ekspertką marketingu online i offline. Posiada wieloletnie...

Maciej Bednarzewski

Position: Gracenote

Maciej Bednarzewski posiada wieloletnie doświadczenie w branży mediów i rozrywki, które zdobywał między innymi w NBCU Universal, DreamWorks, Disney oraz Reuters.

W Gracenote, spółce Nielsena, jest odpowiedzialny za rozwój biznesu w regionie Polski oraz Europy Wschodniej. Koncentruje się na wsparciu wiodących platform dystrybucji wideo w pokonywaniu wyzwań związanych z wyszukiwaniem i odkrywaniem treści, aby zapewnić angażujące widza doświadczenia oraz rozrywkę obejmujące telewizję, filmy, sport oraz muzykę.

Posiada doktorat z zarządzania w Szkole Głównej Handlowej, studiował zarządzanie MBA na University of California, Los Angeles. Wykładowca na studiach Zarządzanie w mediach na Akademii Leona Koźmińskiego.

Maciej Bednarzewski

Gracenote

Maciej Bednarzewski posiada wieloletnie doświadczenie w branży mediów i rozrywki,...

Mariusz Kołodziejski

Position: TVPuls

Doświadczony manager związany z branżą telewizyjną od 2005 roku. Od 9 lat odpowiedzialny za całość operacji technicznych w Telewizji Puls, w tym za automatyzację procesów, uruchomienie workflow bez taśmowego oraz pozostałe projekty związane z techniką telewizyjną i dystrybucją sygnałów. Z ramienia Telewizji Puls uczestniczy w pracach związanych z ustawodawstwem w obszarze mediów, współpracując m.in. z UKE, KRRiT, MC, KIGEIT, Lewiatan, PIKE. Wcześniej, w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej w Poznaniu, współodpowiedzialny za realizację projektu uruchomienia innowacyjnej lokalnej stacji telewizyjnej, współfinansowanego przez UE.

 

Angielska wersja:

Experienced manager involved in television industry since 2005. For 9 years responsible for all technical operations in Telewizja Puls, including process automation, developing tapeless workflow and other projects concerning television technics and signal distribution. On behalf of Telewizja Puls participates in works related to media legislation, cooperating with, among others, UKE (Office of Electronic Communications), KRRiT (National Broadcasting Council), MC (Ministry of Digitization), KIGEIT (Polish Chamber of Commerce for Electronics and Telecommunications), Lewiatan, PIKE (Polish Chamber of Electronic Communication). Earlier, in Wielkopolska Telewizja Kablowa in Poznan, was co-responsible for EU co-financed project of launching innovative local television station.

Mariusz Kołodziejski

TVPuls

Doświadczony manager związany z branżą telewizyjną od 2005 roku. Od...

Piotr Guziewicz

Position: Emitel

Piotr Guziewicz

Emitel

Piotr Kuriata

Position: Play

Piotr Kuriata

Play

Maciej Jankowski

Position: Kancelaria Prawna Media

Maciej Jankowski

Kancelaria Prawna Media

Piotr Mieczkowski

Position: Digital Poland

Piotr Mieczkowski

Digital Poland

Piotr Wieczorkiewicz

Position: Nexera

Członek Zarządu ds. Operacji w firmie Nexera

Manager z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży telekomunikacyjnej. Do zespołu NEXERY dołączył w kwietniu 2020 r., jako członek zarządu odpowiedzialny za obszar operacji i technologii. Nadzoruje budowę i utrzymanie sieci oraz realizowane na niej operacje biznesowe. Zajmuje się rozwojem platform i systemów IT. Wspiera również pracę zespołu BizOps, który w 2020 r. uruchomił unikatowy na skalę europejską system, wyznaczający standardy działania podmiotów na rynku telekomunikacyjnym.

Pracował w największych firmach telekomunikacyjnych. Karierę rozpoczął w Crowley Data Poland, gdzie pełnił funkcję m.in. Dyrektora Operacyjnego i Wiceprezesa Zarządu. Następnie w GTS Polska, jako COO brał udział w integracji sieci GTS i T-Mobile w Polsce oraz w budowie Departamentu Dostępu dla Biznesu. Przed dołączeniem do zespołu NEXERY, jako Doradca Zarządu w T-Mobile z sukcesem wprowadził do portfela firmy platformy usług konwergentnych.

Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej i Executive MBA na Akademii im. Leona Koźmińskiego. Skończył liczne kursy nastawione na rozwój osobisty i zwiększanie potencjału.

Wierzy, że w biznesie nie warto być samotnym bohaterem, bo tylko praca zespołowa pozwala osiągnąć sukces. Uważa, że zaufanie, otwarta komunikacja i chęć do podejmowania ryzyka to podstawy efektywnego zarządzania.

Wolne chwile stara się spędzać na łonie natury, a jeśli nie ma ku temu okazji, z przyjemnością poświęca czas na granie w gry wideo z synem. Pasjonuje się myślistwem i strzelectwem dynamicznym, a w zimę przemierza na nartach górskie stoki.

Piotr Wieczorkiewicz

Nexera

Członek Zarządu ds. Operacji w firmie Nexera Manager z ponad...

Edward Miszczak

Position: TVN Grupa Discovery

Edward Miszczak

TVN Grupa Discovery

Luiza Piskorek

Position: Kancelaria Prawna Media

Luiza Piskorek

Kancelaria Prawna Media

Marta Wojciechowska

Position: Fiberhost

jako członek zarządu INEA S.A. oraz Fiber#1 Sp. z o.o. odpowiada w całej Grupie za kwestie prawne, regulacyjne, cyberbezpieczeństwo, dane osobowe, audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem, human capital, administrację oraz zakupy. Nadzoruje też implementację działań diversity & inclusion oraz strategii zrównoważonego rozwoju. Jest radcą prawnym skutecznie przekładającym kompleksowe potrzeby biznesowe na rzeczywistość regulacyjną w środowisku międzynarodowym. Rozumie dynamikę biznesu, potrafiąc znaleźć właściwą równowagę między szerokim spojrzeniem na inwestycje a zarządzaniem taktycznym.

Posiada bogate doświadczenie w projektach regulacyjnych i z zakresu compliance, doradza w zakresie implementacji wymogów regulacyjnych oraz zarządzania ryzykiem. Uczestniczyła także w międzynarodowych transakcjach M&A, nadzorując i odpowiadając za przebieg procesu w obszarze analiz prawnych, strukturyzowania transakcji i dokumentacji.

Marta Wojciechowska z INEA związana jest od 2010 r. Wcześniej pracowała w kancelariach stowarzyszonych w międzynarodowych sieciach. Jest absolwentką europeistyki oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Marta Wojciechowska

Fiberhost

jako członek zarządu INEA S.A. oraz Fiber#1 Sp. z o.o....

Mateusz Borowiak

Position: Kancelaria Prawna Media

Mateusz Borowiak

Kancelaria Prawna Media

Wojciech Szymczak

Position: Kancelaria Prawna Media

Wojciech Szymczak

Kancelaria Prawna Media

Łukasz Dec

Position: Telko.in

Łukasz Dec

Telko.in

Grzegorz Stanisz

Position: Samsung Polska

Od 2018 roku Grzegorz Stanisz jest szefem sprzedaży i marketingu działu RTV Samsung Polska, jednak z firmą związany jest od roku 2003. Od początku swojej kariery zawodowej jest zaangażowany w rozwój sprzedaży szeregu kategorii produktowych w branży RTV. Poza Polską pracował m.in. na stanowisku dyrektora sprzedaży i marketingu TV/AV Europe oraz wspierał globalny zespół marketingowy w centrali Samsunga w Korei.

Grzegorz Stanisz

Samsung Polska

Od 2018 roku Grzegorz Stanisz jest szefem sprzedaży i marketingu...

Mirosław Kalinowski

Position: Krajowy Instytut Mediów

Mirosław Kalinowski

Krajowy Instytut Mediów

Jean-Marc Harion

Position: Play

Jean-Marc Harion has been a member of the Management Board of P4 sp. z o.o. („Play”) since July 2018. He also performs the function of Chief Executive Officer and the president of the Management Board. Prior joining the Group Play, Jean-Marc Harion had over 25 years of experience within the telecommunications sector, most recently serving as CEO of Orange Egypt and Mobistar, both listed companies, and previously as CEO of Orange Dominicana and Orange VP Business Development Americas in New York. Prior to joining Orange Group, Jean-Marc Harion established his own company, Computer Channel, which he developed over a 10 year period before it was sold to Wanadoo (France Telecom Group). Mr. Harion holds a master’s degree from the Institut d’Etudes Politiques de Paris and a master and post-graduate degree from the Université Libre de Bruxelles.

Jean-Marc Harion jest członkiem zarządu P4 sp. z o.o. („Play”) od lipca 2018 r. Pełni także funkcję dyrektora generalnego i prezesa zarządu. Jean-Marc Harion dołączając do Grupy mógł pochwalić się 25-letnim doświadczeniem w branży telekomunikacyjnej. Ostatnio pełnił funkcję Prezesa Zarządu notowanych spółek Orange Egypt i Mobistar, wcześniej był Prezesem Zarządu Orange Dominicana oraz Orange VP Business Development Americas w Nowym Jorku. Przed dołączeniem do Orange Group, Jean-Marc Harion stworzył własne przedsiębiorstwo Computer Channel, które rozwijał przez okres dziesięciu lat do czasu jego sprzedaży na rzecz Wanadoo (France Telecom Group). Jean-Marc Harion posiada tytuł magistra z Institut d’Etudes Politiques de Paris oraz tytuł magistra i absolwenta z Université Libre de Bruxelles

Jean-Marc Harion

Play

Jean-Marc Harion has been a member of the Management Board...

Maciej Nowohoński

Position: Orange Polska

Maciej Nowohoński, Członek Zarządu ds. Rynku Hurtowego i Sprzedaży Nieruchomości, Orange Polska.

Od kwietnia 2020 Członek Zarządu ds. Rynku Hurtowego i Sprzedaży Nieruchomości.
Wcześniej, przez 6 lat pełnił rolę Członka Zarządu ds. Finansów w Orange Polska.

Z Orange Polska związany jest od 2003 roku. Pełnił różne role o rosnącym zakresie odpowiedzialności w obszarze finansów, w szczególności funkcję Kontrolera Grupy Orange Polska w latach 2006-2014. W latach 2010-2011 zajmował także stanowisko Członka Zarządu w spółce Emitel. Natomiast w latach 2011-2013 był Członkiem Zarządu ds. Finansów w spółce PTK Centertel.

Zasiada również w radach nadzorczych wybranych spółek Grupy Orange Polska.
Przed dołączeniem do zespołu Orange pracował między innymi w Arthur Andersen i Andersen Business Consulting.

Maciej Nowohoński

Orange Polska

Maciej Nowohoński, Członek Zarządu ds. Rynku Hurtowego i Sprzedaży Nieruchomości,...

Janusz Kosiński

Position: Członek Rady ds. Cyfryzacji

Janusz Kosiński

Członek Rady ds. Cyfryzacji

Marcin Grabowski

Position: Pełnomocnik Zarządu GPW ds. budowy platformy DAI

Pełnomocnik Zarządu GPW ds. budowy platformy DAI

Menedżer i strateg mediowy z ponad 20 letnim doświadczeniem w pracy z rynkiem badawczym i reklamowym. Tworzył i prowadził projekty w obszarze konsumpcji mediów, głównie w internecie i reklamie zewnętrznej, za co kilkukrotnie został nagrodzony w konkursach Innovation AD oraz Media Trends. Obecnie odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie ogólnopolskiego panelu RPD wraz z modelami monetyzacji. Projekt ma dostarczyć dane o liczbie wyświetleń kontentu telewizyjnego oraz służyć wypracowaniu z rynkiem mediów wspólnych założeń do budowy podwalin pod ekosystem AddressableTV, w szczególności DAI (Dynamic Ad Insertion) . Poza mediami entuzjasta zagadnień z obszarów cyberbezpieczeństwa i telemedycyny.

Marcin Grabowski

Pełnomocnik Zarządu GPW ds. budowy platformy DAI

Pełnomocnik Zarządu GPW ds. budowy platformy DAI Menedżer i strateg...

Patrycja Gołos

Position: UPC

VP Corporate Affairs w regionie CEE, odpowiada za budowanie i realizację strategii komunikacji korporacyjnej oraz regulacji i polityki publicznej, a także reprezentuje UPC w relacjach z interesariuszami publicznymi. Z UPC Polska jest związana od 2001 roku, od 2007 przejęła odpowiedzialność za obszar komunikacji i Public Affairs.

Ma blisko dwudziestoletnie doświadczenie na rynku mediów i telekomunikacji. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w Wizja TV, pierwszej w Polsce cyfrowej platformie satelitarnej.

Absolwentka Wydziału Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas. Swoją edukację kontynuowała, studiując amerykanistykę w Centrum Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim, a także PR w London School of Public Relations oraz Executive Education on Leadership na szwajcarskiej IMD.

Patrycja jest wiceprezesem Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (PIKE) oraz Związku Pracodawców Prywatnych Mediów Konfederacji Lewiatan, w których reprezentuje interesy sektora kablowego w kontaktach z administracją publiczną, regulatorami, mediami i pozostałymi interesariuszami zaangażowanymi w rozwój cyfryzacji w Polsce. Pełni też rolę co-chaira w komitecie Gospodarki Cyfrowej przy Amerykańskiej Izbie Handlowej.

Patrycja Gołos

UPC

VP Corporate Affairs w regionie CEE, odpowiada za budowanie i...

Tomasz Żurański

Position: Vectra

Członek Zarządu. – Absolwent Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zarządzania i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej, a także Executive MBA University of Illinois at Urbana Champaign. Karierę zawodową rozpoczynał jako Konsultant w zakresie m.in. psychologii zarządzania, marketingu, a także zarządzania strategicznego w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Następnie Dyrektor Marketingu i Sprzedaży w firmie RB Przedsiębiorstwo Polsko-Amerykańskie Ltd. Od 1998 roku związany z Vectrą. W latach 2002 – 2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Telewizja Kablowa VECTRA SA.

Tomasz Żurański

Vectra

Członek Zarządu. – Absolwent Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zarządzania i...

Włodzimierz Zieliński

Position: Fundacja PIKSEL

Włodzimierz Zieliński

Fundacja PIKSEL

Maciej Gozdowski

Position: Player.pl

Maciej Gozdowski

Player.pl

Andrzej Kozłowski

Position: Emitel

Andrzej J. Kozłowski pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitel S.A. od 1 stycznia 2018 r. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w Polsce oraz zagranicą.

Przed objęciem obecnego stanowiska, w latach 2009-2017 zajmował stanowisko Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii i Zarządzania Projektami w PKN ORLEN S.A. Pełnił również funkcję Członka Zarządu Unipetrol a.s. w Czechach odpowiedzialnego za Strategię i M&A, Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN Upstream Sp z o.o. w Polsce oraz Członka Rady Dyrektorów ORLEN Upstream Canada Ltd. w Kanadzie. Wcześniej, przez ponad 10 lat związany był z sektorem telekomunikacyjnym i nowych technologii, pracując jako doradca i menedżer w polskich i międzynarodowych korporacjach. Pan Kozłowski jest absolwentem WSB – National-Louis University w Nowym Sączu na kierunku Zarządzanie i Marketing. Posiada także dyplom MBA Maastricht School of Management w zakresie strategii korporacyjnej i polityki przemysłowej.

Pan Kozłowski jest członkiem Rady Doradczej Atlantic Council oraz American Chamber of Commerce w Polsce a także Prezesem Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych przy Politechnice Warszawskiej.

Andrzej Kozłowski

Emitel

Andrzej J. Kozłowski pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitel S.A. od...

Marcin Klepacki

Position: TVP

Dyrektor Biura Dystrybucji TVP S.A. / Director of Distribution Bureau at TVP Polish Television

Marcin Klepacki ukończył Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, Szkołę Główną Handlową oraz Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej. Karierę zawodową rozpoczynał w koncernie Pepsico w 1999 r. i jak sam mówi, budował aplikacje mobilne na komputery naręczne, zanim stało się to modne. Od 2004 roku związany z branżą telekomunikacyjną oraz TMT. Wprowadził na rynek pierwszy interaktywny system nawigacji satelitarnej oraz dostarczał mapy Polski do usługi Google Maps.  Pracował między innymi w PTK Centertel i Orange Polska, Erze i T-Mobile Polska, SAS Institute i Netii, gdzie odpowiadał za projekt wykorzystania danych ze ścieżki zwrotnej dekoderów telewizyjnych do prowadzenia badań oglądalności telewizji.

W 2017 r. rozpoczął pracę w Telewizji Polskiej, na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Strategii i Projektów. Następnie zidentyfikował potrzebę wzmocnienia obszaru dystrybucji w TVP i od września 2019 r. rozwija Biuro Dystrybucji. Jako Dyrektor Biura Dystrybucji odpowiada za dostarczanie oferty programów i usług Telewizji Polskiej na rynku krajowym i zagranicznym oraz rozwój rozwiązań z obszaru online.

Członek Zarządu Sekcji Nadawców Telewizji Naziemnej przy KIGEiT, inicjator powstania oraz Członek Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Prywatnych Ogólnopolskich Mediów Telewizyjnych MOC TV.

Marcin Klepacki

TVP

Dyrektor Biura Dystrybucji TVP S.A. / Director of Distribution Bureau...

Dorota Żurkowska-Bytner

Position: TVN Grupa Discovery

Dorota Żurkowska-Bytner

TVN Grupa Discovery

Dariusz Dąbski

Position: Telewizja Puls

Prezes Telewizji Puls, trzeciej co do wielkości komercyjnej grupy telewizyjnej w Polsce, z 7-procentowym udziałem w rynku*. Karierę zawodową rozpoczynał w USA. Po powrocie do Polski piastował wysokie stanowiska w kluczowych spółkach branży informatycznej, telekomunikacyjnej, internetowej i paliwowej. Był m.in. Prezesem Optimus S.A., Fujitsu Siemens Computers, Netia Telecom, TDC Internet, AC&G, Entertainment Systems Poland. Przewodniczył także Radom Nadzorczym PKN Orlen, Optimus Lockheed Martin i Onet.pl. W 2005 roku związał się z Telewizją Puls, sprowadził do niej inwestora News Corporation, firmę miliardera Ruperta Murdocha. Kiedy w 2008 roku potentat postanowił wyjść z Polski, Dariusz Dąbski odkupił jego udziały w Telewizji Puls i sukcesywnie budował stację, otwierając w 2012 kolejny, obok TV Puls, kanał PULS 2.

*(Nielsen, 01-31.08.21, All 16-49)

Dariusz Dąbski

Telewizja Puls

Prezes Telewizji Puls, trzeciej co do wielkości komercyjnej grupy telewizyjnej...

Jacek Oko

Position: UKE

Nowym Prezesem UKE został dr inż. Jacek Oko, absolwent i wieloletni pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej, a także doświadczony menadżer branży telekomunikacyjnej.
Przez wiele lat łączył pracę dydaktyczną ze stanowiskami dyrektorskimi w Dziale Informatyzacji Politechniki Wrocławskiej i we Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym. Ma także bogate doświadczenie w biznesie – pełnił funkcje dyrektora departamentów odpowiedzialnych za technikę i transmisję danych w telekomach, m. in. Telefonii Lokalnej S.A. i Telefonii DIALOG S.A.

Zawodowe zainteresowania nowego Prezesa UKE skupiają się na aspektach technicznych, biznesowych i prawnych usług telekomunikacyjnych oraz sieci teleinformatycznych, a także na rozwoju internetu, konwergencji telekomunikacji, informatyki i mediów oraz problemach społeczeństwa informacyjnego.

W swojej karierze kierował m.in. projektami „Cyberbezpieczeństwo dla gospodarki przyszłości”, „Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych (SPIN-LAB)” i „Cloud Computing – nowe technologie w ofercie dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej”, jest autorem licznych publikacji naukowych.

Z wykształcenia jest doktorem inżynierem elektronikiem o specjalności telekomunikacja. Ukończył kurs zarządzania projektami na The George Washington University School of Business and Public Management.

Jacek Oko

UKE

Nowym Prezesem UKE został dr inż. Jacek Oko, absolwent i...

Jakub Woźny

Position: Kancelaria Prawna Media

Jakub Woźny

Kancelaria Prawna Media

Bogdan Łaga

Position: TV Chopin

Bogdan Łaga

TV Chopin

Bogusław Kisielewski

Position: KINO POLSKA TV

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w branży medialnej, Prezes Zarządu Kino Polska TV SA i Stopklatka SA. Wcześniej zasiadał w zarządach spółek Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o., Dores Sp. z o.o., Modena Projekt Sp. z o.o., ZPO Modena S.A. i BMJ Management Sp. z o.o. W przeszłości pełnił również funkcje Dyrektora Finansowego i był maklerem. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na Wydziale Ekonomii. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania, finansów, rachunkowości zarządczej i finansowej, rynków kapitałowych, systemów komputerowych zakresu ERP, MRP.

Bogusław Kisielewski

KINO POLSKA TV

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w branży medialnej, Prezes Zarządu Kino...

Ireneusz Piecuch

Position: DGTL LAW

prowadzi swoją kancelarię od 10 lat. W tym czasie współpracował przez ponad 7 lat z międzynarodową firmą prawną CMS, jako współzarządzający globalną praktyką telekomunikacyjną tej firmy oraz lider praktyki TMT w regionie CEE. Przed rokiem 2010 Irek pracował przez ponad 14 lat w IBM (jak szef działu prawnego w Polsce, lider CEE w regionie ale także jako wiceprezes IBM Polska odpowiedzialny za operacje), oraz 3 lata Grupie Telekomunikacja Polska S.A. (obecnie ORANGE – członek Zarządu odpowiedzialny za strategię i rozwój biznesu) oraz prawie 3 lata w Poczta Polska S.A. jako wiceprezes odpowiedzialny za strategię, IT oraz obrót międzynarodowy. W swojej karierze Irek zasiadał także w Radach Nadzorczych takich spółek jak Emitel, Wirtualna Polska, KGHM czy PKP PLK.

Koncept działania IMP opiera się na zespole doświadczonych prawników oraz współpracy z małymi kancelariami specjalizującymi się w obszarach takich jak finansowanie transakcji i inwestycji, nieruchomości, sprawy karne-gospodarcze czy prawo pracy.

Kancelaria IMP koncentruje się na wspieraniu swoich klientów w procesie transformacji cyfrowej (w tym budowie procesów governance oraz budowie strategii zgodności – compliance), wsparciu procesów negocjacji kompleksowych projektów biznesowych (Irek był wiodącym prawnikiem przy projekcie połączenia sieci telekomunikacyjnych T-mobile i Orange) oraz na transakcjach M&A.

Ireneusz Piecuch

DGTL LAW

prowadzi swoją kancelarię od 10 lat. W tym czasie współpracował...

Znamy Laureatów XVI Festiwalu o nagrodę „Tytanowego Oka” oraz „Złotej PIKE”

5 października 2021 roku w czasie uroczystej Gali, która towarzyszy 48 Międzynarodowej Konferencji i Wystawy PIKE zostały wręczone statuetki Tytanowego Oka oraz Złotej PIKE.

Laureat w kategorii
POLSKA PRODUKCJA TELEWIZYJNA

Canal+ Polska za produkcję serialu – „KRÓL”

Laureat w kategorii
SPORTOWY PRZEKAZ ROKU

Eurosport za realizację – LETNICH IGRZYSK OLIMPIJSKICH TOKIO 2020

Laureat w kategorii
WSPÓŁPRCA Z OPERATORAMI

AMC NETWORKS

Laureat w kategorii
HONOROWE TYTANOWE OKO

TVN 24

Wyróżnienia otrzymali:

  • TVP za produkcję serialu – „OSIECKA
  • player.pl za produkcję serialu – „25 LAT NIEWINNOŚCI. SPRAWA TOMKA KOMENDY

Wyróżnienia otrzymali

  • TVP za realizację – MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ 2020
  • Eleven Sports za realizację – STUDIA FORMUŁY 1

Wyróżnienia otrzymali

  • KINO POLSKA
  • THE WALT DISNEY COMPANY POLSKA

Laureat ZŁOTEJ PIKE w kategorii OSOBA

Złota PIKE w 2021 roku przypadnie osobie którą wszyscy doskonale znamy z długoletniej działalności na rynku, a także z naszych wiosennych i jesiennych konferencji. Nasz Laureat dla rynku telewizji kablowej przez szereg lat był kluczową postacią, która wspomagała jego powstanie i rozwój. Ale nasze tegoroczne uznanie znalazła nie tylko jego wieloletnia praca na rzecz branży, ale przede wszystkim niezwykła wiedza i wielki talent organizatora szeregu przedsięwzięć medialnych, a także niezawodnego mediatora.

Ukończył on studia na Wydziale humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego i w czasie pierwszej „Solidarności” związał się z opozycyjną prasą studencką i związkową. Współorganizował Biuro Informacji Prasowej Komisji Krajowej związku, za co w stanie wojennym był internowany. W latach 80-tych działał w strukturach podziemnej Solidarności i gdańskich liberałów, by po 1989 roku w pełni zaangażować się w tworzenie struktur nowego państwa. Piastował stanowisko rzecznika prasowego w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego, był posłem na Sejm I kadencji, a od 1993 do 1999 roku zasiadał w KRRiT, pełniąc funkcję jej sekretarza. Po zakończeniu kadencji został doradcą do spraw mediów elektronicznych, służąc rynkowi swoją nieocenioną pomocą i głęboką wiedzą. Za cechę dyskrecji i wielką umiejętność działania za kulisami i łagodzenia sporów jest szczególnie ceniony. Znany także jako elokwentny i niezawodny ekspert rynku medialnego, barwnie wypowiadającego się publicznie ale i świetnie prowadzącego spotkania biznesowe- niezawodnie kojarzącego firmy i ich interesy na rynku. Osoba towarzyską i obdarzoną wspaniałym poczuciem humoru. Laureatem Złotej PIKE 2021 został niezawodny Przyjaciel, współtwórca polskiego rynku medialnego w obecnym jego kształcie Andrzej Zarębski.

9.30 – 10.00Uroczyste otwarcie 48. Międzynarodowej Konferencji i Wystawy PIKE
10.00 – 10.30Rozwój technologii i usług cyfrowych – perspektywa 2025
Wprowadzenie: Wojciech Dziomdziora – General Counsel and Chief Compliance Officer, Nexera
Janusz Kosiński – Członek Rady, Rada ds. Cyfryzacji przy KPRM
Janusz Cieszyński – Sekretarz Stanu ds. Cyfryzacji, KPRM
10.30 – 10.50Rynek operatorów komunikacji elektronicznej 2025 – wyzwania PIKE
Jerzy Straszewski – Prezes Zarządu, PIKE
10.50 – 11.10Jedyną stałą jest zmiana – przyszłość sektora mediów i telekomunikacji
Guy Bisson – Executive Director, Ampere Analysis
11.10 – 11.30Czy jesteśmy gotowi na standard DVB-T2/HEVC?
Mirosław Kalinowski – Dyrektor Krajowego Instytutu Mediów, KIM
11.30 – 11.50Przerwa kawowa – zaprasza
11.50 – 12.20Regulacyjna wizja rynku telekomunikacyjnego – perspektywa 2025
Wprowadzenie: Jakub Woźny – Kancelaria Prawna Media
Jacek Oko – Prezes, UKE
Andrzej Abramczuk – Prezes Zarządu, Netia
12.20 – 12.50Perspektywa rynku medialnego 2025
Wprowadzenie: Sebastian Urban – Kancelaria Prawna Media
Witold Kołodziejski – Przewodniczący, KRRiT
Patrycja Gołos – Wiceprezes Zarządu, PIKE
Przemysław Broniszewski – Członek Zarządu, MOC TV
12.50 – 13.10Cyberbezpieczeństwo urządzeń końcowych – akt delegowany Komisji Europejskiej
Carsten Engelke – Dyrektor ds. Technologii, Stowarzyszenie Niemieckich Operatorów Kablowych – ANGA
13.10 – 13.30Co przyniosła pandemia COVID-19? Rozwój wybranych segmentów sektora mediów i rozrywki w Polsce i na Świecie do 2025 roku, na bazie raportu PwC Global Entertainment & Media Outlook 2021-2025
Marcin Sidelnik – Lider Sektora Telekomunikacji, Mediów i Rozrywki, PwC
13.30 – 14.30Lunch – zaprasza
14.30 – 14.45Prezentacja wyników badań ogólnopolskiego panelu gromadzenia i przetwarzania danych RPD
Wojciech Pawlak – Dyrektor, NASK PIB
14.45- 15.00„Okrągły Stół DAI” – czy możliwy jest konsensus?
Marcin Grabowski – Przewodniczący Rady Metodologicznej ds. RPD
15.00 – 16.00Jak utrzymać przewagę w zmieniającej się rzeczywistości biznesowej i technologicznej?
Moderator: Ireneusz Piecuch – Partner Zarządzający, DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy
Dariusz Dąbski – Prezes Zarządu, Telewizja Puls
Bogusław Kisielewki – Prezes Zarządu, Kino Polska
Dorota Żurkowska-Bytner – Członek Zarządu, TVN Grupa Discovery
Marcin Klepacki – Dyrektor Biura Dystrybucji, TVP
Andrzej Kozłowski – Prezes Zarządu, Emitel
16.00 – 17.00Operatorzy vs. Nadawcy vs. OTT – walka czy współpraca, co się bardziej opłaca?
Wprowadzenie: Jacek Kobierzycki – Dyrektor Zarządzający, TOYA
Marcin Malicki – Dyrektor Obszaru Subscriptions & New Services, WP
Marcin Skabara – Dyrektor ds. Produkcji Oryginalnej, TVP
Artur Przybysz – Członek Zarządu, Canal+ Polska
Ewelina Rabsztyn – Dyrektor Telewizji i Kontentu, Orange Polsk
Tomasz Strożek – VP EMEA, SeaChange International
Jacek Koskowski – General Sales & Distribution Director, Kinopolska
17.00 – 18.00Posiedzenie „Okrągłego Stołu DAI” – spotkanie zamknięte
19.00 – 2.00Wieczór powitalny
7.30 – 8.00Kto rano wstaje…” Poranny bieg operatorów
9.00 – 10.45Śniadanie – między nami operatorami – praktyczne aspekty wdrożeń zbliżających się zmian prawnych – Warsztaty
System Informacji o Infrastrukturze Szerokopasmowej – czy to już wersja ostateczna?

Mateusz Borowiak – Radca Prawny, Kancelaria Prawna Media
Operatorzy i media – usługi telewizyjne w Internecie, must carry, RPD
Wojciech Szymczak – Radca Prawny, Kancelaria Prawna Media
Przegląd aktualnych tematów legislacyjnych i regulacyjnych
Jakub Woźny – Radca Prawny, Kancelaria Prawna Media
Nowe regulacje sprzedaży usług online
Luiza Piskorek – Radca Prawny, Kancelaria Prawna Media
10.45 – 11.00Total video – jednoźródłowy pomiar treści – perspektywa polska i międzynarodowa
Michał Buszko – Client Team Lider, Nielsen Media Polska
11.00 – 11.45Kto kreuje trendy na rynku medialnym, widz czy technologia?
Moderator: Łukasz Dec – Redaktor Naczelny, Telko.in
Zaproszeni:
Grzegorz Stanisz – Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Działu RTV, Samsung Polska
Maciej Gozdowski – Dyrektor Zarządzający, Player.pl
Tomasz Żurański – Prezes Zarządu, Vectra
Grzegorz Grzegorski – Head of Digital Product, R&D Teams TVP
11.45 – 12.00Media wczoraj i dziś – 20 lat ewolucji kontentu
Edward Miszczak – Członek Zarządu, TVN Grupa Discovery
12.00 – 12.30Przerwa kawowa – zaprasza
12.30 – 12.45Nowe usługi smart w sieciach operatorów kablowych
Albert Kuźmicz – Doradca Zarządu, Vectra
Rafał Kandziora – Dyrektor ds. Oferty i Produktu, Vectra
12.45 – 13.30Trendy w kanałach sportowych – stan obecny i perspektywy rozwoju
Moderator: Krzysztof Burmer – Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Asta-net
Dorota Żurkowska-Bytner – Członek Zarządu, Eurosport
Marek Szkolnikowski – Dyrektor, TVP Sport
Krzysztof Mikulski – Prezes Zarządu, Motowizja
13.30 -1 4.30Lunch
14.30 – 14.45Korzyści wdrożenia rozproszonej architektury sieci dostępowych (DAA) i remote-PHY – na podstawie rezultatów projektu GigaFiber
Maciej Muzalewski – CTO, VECTOR TECHNOLOGIES
14.45 – 15.00Jak budować usługi w oparciu o neutralność węglową?
Ryszard Hordyński – Senior Director, Strategy and Communications, Huawei
15.00 – 15.20Jeden na jeden
Ireneusz Piecuch – Partner Zarządzający, DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy
Jean-Marc Harion – Prezes Zarządu, P4
15.20 – 16.20Ekonomiczne perspektywy rynku kablowego – otwarte sieci światłowodowe
Moderator: Jakub Woźny – Kancelaria Prawna Media
Jacek Wiśniewski – Prezes Zarządu, Nexera
Marta Wojciechowska– Członek Zarządu, Fiberhost
Patrycja Gołos – Wiceprezes Zarządu, PIKE
Andrzej Abramczuk – Prezes Zarządu, Netia
Maciej Nowohoński – Członek Zarządu ds. Rynku Hurtowego i Sprzedaży Nieruchomości, Orange Polska
17.00 – 18.00Premiera serialu „Układ” – zaprasza
19.30 – 2.00Gala PIKE
Rozstrzygnięcie Konkursu o nagrodę „Tytanowego Oka”
Wręczenie nagrody „Złota PIKE”
9:00 – 11:00Wyjazd uczestników

Uczestnicy

W jednym miejscu zebraliśmy liderów oraz ekspertów rynku telekomunikacyjnego i medialnego

Tematyka

Poruszymy aspekty naszej branży, jej rozwoju oraz nadchodzących zmian

Dawka wiedzy

Praktyczna wiedza o branży w przystępnej formie w jednym czasie

Interakcja

Po zakończeniu każdego panelu zapraszamy do interakcji z naszymi Prelegentami

DoubleTree by Hilton w Łodzi

1-osobowy

650 zł brutto

doba hotelowa

2-osobowy

750 zł brutto

doba hotelowa

Pakiet 1-osobowy

1 750 zł brutto

3 doby

Pakiet 2-osobowy

2 050 brutto

3 doby