48 Międzynarodowa Konferencja i Wystawa PIKE 2021

4-5 października 2021r.

48 Międzynarodowa Konferencja i Wystawa PIKE 2021 – przeszła do historii.

Odbywająca się pod hasłem „Vabank w Mediach i Telekomunikacji” 48 Międzynarodowa Konferencja i Wystawa PIKE zgromadziła w dniach 4-5.10.2021 roku w Łodzi 350 uczestników oraz ponad 200 przed ekranami. Realizowana w formie hybrydowej Konferencja, była pierwszym od 2 lat osobistym spotkaniem branży medialnej i operatorskiej. Podczas dwóch dni obrad byliśmy świadkami doskonałych prezentacji, debat, warsztatów, a także spotkań towarzyszących. Rozstrzygnięto najważniejsze konkursy branżowe o nagrodę „Tytanowego Oka” oraz przyznano tegoroczną Złotą PIKE. Warto również wspomnieć o podpisaniu umowy inwestycyjnej na realizację projekt DAI pomiędzy NCBR i Giełdą Papierów Wartościowych, w obecności całej branży.

Prezes PIKE Jerzy Straszewski otwierając Konferencję, podkreślił aspekt osobistego spotkania całego środowiska i rangi wydarzenia, które powraca po 2 latach do normalności. Zaproszeni goście m.in. Witold Kołodziejski, przewodniczący KRR i TV mówił o mediach nowej perspektywy, wykraczającej poza horyzont 2025 roku. Natomiast Minister Janusz Cieszyński, wyraził uznanie dla operatorów i nadawców, dzięki którym przetrwaliśmy okres pandemii covid 19. Po tradycyjnym przecięciu kabla światłowodowego rozpoczęto obrady i liczne spotkania.

Mec. Wojciech Dziomdziora, wprowadzając do pierwszej debaty Konferencji zwrócił uwagę, iż niebawem będziemy mieć do czynienia z nowymi źródłami finansowania projektów telekomunikacyjnych. Omawiając ich zalety i wady wskazał, iż postulaty branży zmierzają do wydłużenia okresu rozliczeniowego projektów unijnych. Kontynuując pierwszy panel Minister Janusz Cieszyński zapewnił, iż jest to możliwe, a prezes Janusz Kosiński wskazał na potrzebę większej koordynacji pomiędzy poszczególnymi programami pomocy publicznej.

”czytaj”

Uczestnicy dyskusji zgodzili się, że bez dialogu z rynkiem, rozliczenie dotychczasowych programów i uruchomienie nowych będzie bardzo trudne. Prezes Jerzy Straszewski, przedstawiając swoją wizję rynku tvk w 2025 roku zastrzegł, iż jego prognozy nie muszą się spełnić, ale „pozostawienie przyszłości swojemu losowi też nie wchodzi w grę”. Najważniejszym zadaniem tvk będzie wpisanie jako najlepszego wyraziciela woli abonentów, w zmiany jakie obecnie dotyczą mediów i telekomunikacji, takich jak konwergencja rynków, przechodzenie kontentu do Internetu (ott, vod), czy nowych regulacji w zakresie reklamy i badań rynkowych. „Ale pewne jest jedno- że tvk nie zniknie- gdyż gwarantuje abonentom najlepszy pakiet technologii i usług na rynku”. Guy Bisson, dyrektor Ampere Analiysis, w swojej prezentacji przedstawił sytuację na rynku globalnym, podkreślając, iż „jedyną stałą na naszym rynku jest zmienna”. Mówca szczególnie akcentował wpływ globalnych platform dostępu na rynek tvk, wskazując na średni wzrost o 14 % względem czasów przed pandemicznych. Bisson pokazał także najnowsze dane liczbowe dotyczące poszczególnych rynków narodowych. W kolejnej prezentacji Mirosław Kalinowski z Krajowego Instytutu Mediów „Czy jesteśmy gotowi na standard DVB-T2/HEVC” przedstawił nowe dane, które wskazują, że przed wejściem na rynek nowego standardu należy wzmocnić kampanię informacyjną. Kolejna dyskusja z cyklu „Jeden na jeden” skoncentrowała się na regulacyjnej wizji rynku telekomunikacyjnego w perspektywie 2025 roku. Mec. Jakub Woźny, wprowadzając do dyskusji zwrócił uwagę na szereg problemów w zakresie infrastruktury dostępowej, sygnalizowanych przez rynek, a prezes UKE Jacek Oko i prezes Andrzej Abramczuk z Netii koncentrowali się m.in. na wykorzystaniu do celów telekomunikacyjnych takich elementów infrastruktury, jak słupy energetyczne. Zdaniem Andrzeja Abramczuka wytyczne, jakie obowiązują w sprawie wykorzystania słupów energetycznych, dają za dużą dowolność zakładom energetycznym w ustalaniu warunków biznesowych ich wykorzystania. Prezes Oko wskazywał na cały szereg już wprowadzonych udogodnień dla procesu inwestycyjnego jako wynik współdziałania z rynkiem. Dyskusja „Jeden na jeden” nt. perspektywy rynku medialnego w 2025 roku podjęła takie wątki, jak must carry- must offer, ott, harmonizację ustaw medialnych z europejskim kodeksem łączności elektronicznej, czy reklamy. Przewodniczący KRR i TV Witold Kołodziejski wskazał, iż na rynku powinny obowiązywać równe reguły gry. Wielu nadawców chce także opanować rynek dystrybucji treści i reklamy. „Stąd uwaga KRRiT będzie skierowana na ten aspekt rynku”. Przemysław Broniszewski z MOCTV wskazał na rozwiązania w zakresie pomiaru oglądalności, a Patrycja Gołos Wiceprezes PIKE na rozwiązanie kwestii koncesji dla TVN 24- kanału poszukiwanego przez abonentów tvk. Mec. Sebastian Urban przypomniał, iż w UE toczą się prace nad e-privacy (ochrona praw abonenta), i regulacje unijne mogą w tej sprawie jeszcze bardzo dużo zmienić. Dwie prezentacje- Carstena Engelke nt. cyberbezpieczeństwa urządzeń końcowych i Marcina Sidelnika z PWC nt. rozwoju wybranych segmentów sektora mediów rozrywki w Polsce i na świecie do 2025 roku koncentrowały się na wyzwaniach dotyczących rynku globalnego. Carsten Engelke wskazywał, iż nowe regulacje unijne zmierzają do wzmocnienia urządzeń końcowych jako umożliwiających dostęp do abonenta (zarówno jego preferencji rynkowych jak i danych personalnych), a sygnały z rynku globalnego, zdaniem Marcina Sidelnika świadczą o umacnianiu się segmentu kreatywnego jako składnika światowej gospodarki. Pierwszy dzień konferencji przyniósł też prezentację wyników badań ogólnopolskiego panelu gromadzenia i przetwarzania danych rpd, podczas której Wojciech Pawlak Dyrektor NASK PIB przedstawił aktualny stan realizacji projektu. Wskazał na konkretną przydatność agregowanych danych pochodzących z wielu urządzeń (m.in. pilotów i dekoderów), a Marcin Grabowski, prezentując dokonania okrągłego stołu w sprawie DAI mówił o jego znaczeniu dla zawarcia kompromisu rynkowego wokół badań rynkowych i dystrybucji reklamy.

Pierwszy dzień konferencji zakończyło podpisanie umowy inwestycyjnej w sprawie DAI pomiędzy NCBR na Giełdą Papierów Wartościowych, następnie nieformalne spotkanie w sprawie DAI oraz dwa panele dyskusyjne o budowie przewagi konkurencyjnej na rynku oraz o technologii OTT. Przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski, odnosząc się do DAI, wskazał na znaczenie tego momentu w rozwoju rynku medialnego w kraju …” od tej pory DAI pozwoli lepiej gospodarować rynkiem reklam i ulepszy łańcuch wartości, jakie ten rynek generuje, wprowadzając doń nowe elementy”. Uczestnicy panelu nt. konkurencji rynkowej mówili szeroko o trosce o interesy widza. Zdaniem Doroty Żurkowskiej- Bytner z TVN Grupa Discovery przejawia się to nie tylko w produkcji własnej nadawcy, ale także w tym, żeby jego oferta była szeroko prezentowana abonentom, a organy koncesyjne nie wstrzymywały procesu rekoncesji. Prezes Dariusz Dąbski z TV Puls wskazywał, iż o sile jego stacji stanowi bardzo dobry kontent, a Andrzej Kozłowski, że Emitel stwarza równe możliwości konkurencji dla wszystkich. Bogusław Kisielewski zaś przypomniał, iż kontent jest najważniejszy. Natomiast Marcin Klepacki z TVP szeroko informował o rozwoju platformy hybrydowej nadawcy publicznego jako formy upowszechniania kontentu premium. Dyskusja panelowa nt. OTT oscylowała wokół fundamentalnego tematu: na ile OTT zastąpi inne formy przekazu, w tym tvk. Jacek Kobierzycki bronił interesów tvk jako integratorów treści, podobnie jak Ewelina Rabsztyn z Orange Polska. Ich zdaniem rola pośrednika pomiędzy nadawcą a abonentem wzrośnie, a nie zmaleje, a pakietyzacja oferty powinna być domeną operatora. Pozostali paneliści wskazywali, iż liczy się interes odbiorcy i jego preferencje co do korzystania z urządzeń końcowych. Jacek Koskowski z Kina Polska stwierdził, iż ostatnie fuzje i przejęcia technologicznie treściowo się temu przysłużą. Marcin Skabara z TVP wskazywał zaś na odmienną od telewizji komercyjnych rolę TVP na rynku jego zdaniem to produkcje kontentu premium nadawcy publicznego niejednokrotnie przesądziły o zainteresowaniu widzów obecnych na dowolnej platformie przekazu. Tomasz Strożek i Marcin Malicki koncentrowali się na aspektach technologicznych, wskazując na OTT jako odpowiedź na szybki i lepszy terytorialnie zasięg Internetu i integrację usług, która za tym stoi. Wieczór powitalny, zakończył pierwszy dzień konferencji.

Drugi dzień rozpoczął tradycyjny poranny bieg operatorów „Kto rano wstaje”, a następnie śniadaniem połączonym z warsztatami pod hasłem „Między nami operatorami” – podejmującego problematykę praktycznych aspektów zbliżających się zmian prawnych na rynku mediów i telekomunikacji. Mec. Mateusz Borowiak z Kancelarii Media przedstawił szereg informacji o infrastrukturze szerokopasmowej. Następnie mec. Wojciech Szymczak o usługach telewizyjnych w Internecie, must carry i rpd. Mec. Jakub Woźny dokonał przeglądu aktualnych tematów legislacyjnych i regulacyjnych. Kończąca warsztaty mec. Luiza Piskorek skoncentrowała się na nowych regulacjach w sprzedaży usług on-line. Wszyscy wskazywali, iż operatorzy muszą być przygotowani na szereg zmian unijnych, które wejdą w najbliższym czasie i będą istotnie wpływać na prowadzenie biznesu w Polsce. W swojej prezentacji nt. total video Michała Buszko z Nielsen wskazywał na zalety jednoźródłowego pomiaru treści jako formy pełnego pozyskiwania danych z rynku. „Już wiele krajów idzie tą drogą, żeby wspomnieć Holandię, Australię czy Włochy” – mówił. Panel „Kto kreuje trendy na rynku medialnym, widz czy technologia?” koncentrował się m.in. na zaletach urządzeń tv w prezentowaniu wysokiej jakości oferty. Łukasz Dec z Redaktor Naczelny Telko.in wskazywał, iż istnieje potrzeba dostarczenia wysokiej jakości kontentu odbiorcom końcowym, bo urządzenia dostępowe są już przygotowane do ich odbioru- „tyle że go nie ma”. Grzegorz Stanisz z Samsung Polska mówił, iż tendencją rynkową jest wymiana telewizorów na format 65 i więcej cali i przechodzenie na 8 k, a dyskusja dotyczyła tego, czy producent telewizorów może blokować np. hbb tv, i czy umieszczanie aplikacji w samym telewizorze stanowi blokadę dla kontentu, czy bramę dla nowych treści? Tomasz Żurański z Vectry wskazywał, iż to rolą operatora jest, aby kontent był dostępny abonentowi w jak najbardziej przystępnej formie, a niekiedy aplikacje dodatkowe zaburzają ten porządek rzeczy i czynią abonenta bezradnym wobec technologii. Maciej Gozdowski z Player.pl wskazywał na role Internetu, który wypiera tradycyjne platformy i rynek to doskonale przyjął. Grzegorz Grzegorski z TVP rozważał, na ile producent urządzeń końcowych może współkształtować zachowania abonenta i czy nie przydałaby się tu ingerencje regulatora, aby ograniczyć zawłaszczanie urządzeń przez globalne platformy. Wszyscy paneliści wskazywali, iż reforming może spowodować powstanie kolejnej bariery technologicznej dla wielu abonentów. Dyrektor Programowy TVN Edward Miszczak w swoim wystąpieniu poświęconym 20-letniej ewolucji kontentu wskazywał, iż zawsze liczy się stary, mądry widz to jego wybory decydują najbardziej, choć dawniej, w epoce big brothera, mogłoby się wydawać inaczej. Stwierdził iż należy do odchodzącej rzekomo w przeszłość grupy dyrektorów programowych stacji; „niestety częściej na tym miejscy znajdują się algorytmy cyfrowe i sztuczna inteligencja”. Miszczak wskazywał jednak na budujące przykłady z historii TVN, które świadczą o mądrości widza tej stacji i jego codziennych wyborów. Zaoponował przeciwko nazewnictwu, które wybory ludzi sprowadza do „karmienia kohorty”. Zawsze będzie się liczyć czyjś gust i wyczucie potrzeb, podsumował swoje wystąpienie. Nowym usługom smart w sieciach operatorów kablowych poświęcona była prezentacji Alberta Kuźmicza i Rafała Kandziora z Vectry. Rekomendowali oni TV Smart jako połączenie oferty ott, vod i telewizji linearnej. „Jest to nasza odpowiedź na problemy, jakie mamy obecnie nie rynku z konkurencją różnych platform dostępu- dostępna wszystkim chętnym” – podkreślali. Uczestnicy panelu pod hasłem „Trendy w kanałach sportowych” szeroko mówili o kosztach licencji sportowych oraz konkurencji, jaka się na tym tle rodzi. Dorota Żurkowska-Bytner z TVN Grupa Discovery zapowiedziała ofensywę tego nadawcy na rynku praw sportowych i szerokiej prezentacji kontentu sportowego premium w kanałach otwartych, Marek Szkolnikowski z TVP wskazywał na rolę nadawcy publicznego w budowaniu takich wartości, jak wspólnota narodowa np. na tle udziału naszych drużyn narodowych w rozgrywkach mistrzowskich, czy Olimpiady i paraolimpiady w Tokio. Powiedział, że nie ma dziś żadnych przeszkód, aby budować pozytywne emocje także w amp futbolu czy sporcie paraolimpijskim. Krzysztof Burmer z Asta Net, który był moderatorem tego panelu wskazywał na różne modele obecności kontaktu sportowego na antenie, a Krzysztof Mikluski z Motowizji przyznał, iż zrozumienie, iż „im bardziej będę niszowy, tym bardziej na tym zyskają abonenci” pozwoliło zbudować mu Motowizję – kanał tematyczny zbudowany wyłącznie wokół wyścigów samochodowych. Prezentacja Macieja Muzalewskiego z Vector Technologies oraz Ryszarda Hordyńskiego z Huwawei dotyczyły aspektów technologicznych zastosowania architektury rozproszonej sieci dostępowych i redukcji śladu węglowego w tworzeniu palety usług dla abonentów. „Jeden na jeden” Ireneusza Piecucha z Jaenem Marcem Harion, prezesem zarządu Play, dotyczył przejęcia przez firmę Play operatora UPC. Prezes Harion przyznał, iż tego typu integracja stawia nowe wyzwania, ale jej wartość sprowadza się do kompleksowości świadczenia usług zarówno w sieci stacjonarnej jak i w mobilnej. „Jest to szczególnie ważne przy budowie infrastruktury 5G w Polsce” – mówił Harion, podkreślając znakomitą jakość kadr obydwu łączących się podmiotów. Ostatnim panelem Konferencji była dyskusja o ekonomicznych perspektywach rynku kablowego w kontekście otwartych sieci światłowodowych. Mec. Jakub Woźny wskazał na kluczowe w tym kontekście ułożenie relacji pomiędzy dostawcami detalicznymi a hurtowymi. Andrzej Abramczuk z Netii i Patrycja Gołos z UPC podnieśli aspekt cen za usługi końcowe, Marta Wojciechowski z Fiberhost i Jacek Wiśniewski z Nexery wskazywali na proces inwestycyjny i zasady jego wspierania środkami publicznymi jako przesądzający o powodzeniu dokonujących się zmian na rynku. Mówcy polemizowali na temat tempa rozliczeń pomocy, jak i tego, czy otwarte sieci światłowodowe sprzyjają opłacalności inwestycji. Różnice poglądów widać było szczególnie w podejściu firm, które de facto spełniają na polskim rynku funkcję detalisty, jak i hurtownika. Konferencję zakończyła prezentacja pierwszego odcinka nowego sezony serialu AXN „Układ” oraz uroczysta Gala PIKE 2021, podczas której wręczono nagrody Tytanowego Oka oraz Złotą PIKE.

Tytanowe Oko otrzymali: Canal+ za produkcję serialu Król – Kategoria Polska Produkcja Telewizyjna, Eurosport za realizację Letnich Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 – Kategoria Sportowy Przekaz Roku, AMC Networks – Kategoria Współpraca. Kapituła przyznała także Honorowe Tytanowe Oko kanałowi TVN 24 za 20- letnią służbę w informowaniu społeczeństwa i pełnieniu misji rzetelnej telewizji informacyjnej, a Złota PIKE została wręczona Andrzejowi Zarębskiemu, w uznaniu zasług dla budowy rynku medialnego w Polsce.

Podsumowując tegoroczną Konferencję prezes PIKE Jerzy Straszewski powiedział, iż była ona wypełniona bardzo ważkimi tematami, które omawiano zarówno oficjalnie, jak i na spotkaniach face to face. „I niech już tak pozostanie na zawsze” – podsumował Jerzy Straszewski.

”zwin”

Fotorelacja - I Dzień Konferencji

Fotorelacja - II Dzień Konferencji

Patronat Honorowy

Partner Strategiczny

Partnerzy

Współpraca

Logo Digital Festival

Patronat Medialny

Członkowie PIKE

1 700 zł netto + VAT

Pozostali

2 500 zł netto + VAT

Administracja Państwowa

1 500 zł + VAT

Jacek Kunicki

Od 21 lipca 2020 Członek Zarządu ds. Finansów. Związany z Orange Polska od 2003 roku. W tym czasie pełnił rożne funkcje kierownicze o rosnącym zakresie odpowiedzialności w obszarze finansów, w tym Dyrektora Relacji Inwestorskich w latach 2010-2014 oraz Dyrektora Kontrolingu Grupy Orange Polska w latach 2014-2020. Od 31 marca 2020 roku odpowiada za Finanse w Orange Polska.

Zasiada w Radach Nadzorczych spółek BlueSoft, Integrated Solutions, Światłowód Inwestycje, NetWorkS! oraz TP Teltech (wchodzących w skład Grupy Orange Polska).

Przed dołączeniem do zespołu Orange pracował w dziale finansów operatora telekomunikacyjnego Energis Polska.

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie. Posiada tytuł MBA z Oxford Brookes University.

Jacek Kunicki

Od 21 lipca 2020 Członek Zarządu ds. Finansów. Związany z...

Szymon Karbowski

Position: StreamVX

Szymon Karbowski

StreamVX

Michał Walewski

Position: Warner Bros. Discovery w Polsce

Michał Walewski

Warner Bros. Discovery w Polsce

Krzysztof Świergiel

Position: Eleven Sports

Krzysztof Świergiel

Eleven Sports

Lucyna Koba

Position: Nielsen

Lucyna Koba

Nielsen

Paweł Laskowski

Position: GPW DAI

Paweł Laskowski

GPW DAI

Patryk Pallus

Position: Wirtualnemedia.pl

Patryk Pallus

Wirtualnemedia.pl

Małgorzata Seck

Position: Canal+

Małgorzata Seck

Canal+

Marcin Kruszyński

Position: Orange Polska

Marcin Kruszyński

Orange Polska

Paweł Biarda

Position: Nexera

Paweł Biarda

Nexera

Maciej Jankowski

Position: Kancelaria Prawna Media

Maciej Jankowski

Kancelaria Prawna Media

Maciej Jojczyk

Position: Kancelaria Prawna Brightspot

Maciej Jojczyk

Kancelaria Prawna Brightspot

Kinga Pawłowska-Nojszewska

Position: Kancelaria Prawna Media

Kinga Pawłowska-Nojszewska

Kancelaria Prawna Media

Andreas Maierhofer

Position: T-Mobile Polska

Andreas Maierhofer

T-Mobile Polska

Julien Ducarroz

Position: Orange Polska

Julien Ducarroz

Orange Polska

Lucjan Zubrzycki

Position: Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu

Lucjan Zubrzycki

Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu

Krzysztof Hudała

Position: Warner Bros. Discovery

Krzysztof Hudała

Warner Bros. Discovery

Mark Brzezinski

Position: Ambasador USA w Polsce

Mark Brzezinski

Ambasador USA w Polsce

Teresa Wierzbowska

Position: ZPPM Lewiatan

Teresa Wierzbowska

ZPPM Lewiatan

Michał Karnowski

Position: Telewizja wPolsce.pl

Michał Karnowski

Telewizja wPolsce.pl

Grzegorz Stanisz

Position: Samsung Polska

Grzegorz Stanisz

Samsung Polska

Magdalena Russyan

Position: Światłowód Inwestycje

Magdalena Russyan

Światłowód Inwestycje

Maciej Świrski

Position: KRRiT

Maciej Świrski

KRRiT

Janusz Cieszyński

Position: Minister Cyfryzacji

Janusz Cieszyński

Minister Cyfryzacji

Bogdan Łaga

Position: TVK Chopin

Bogdan Łaga

TVK Chopin

Wojciech Szymczak

Position: Kancelaria Prawna Media

Wojciech Szymczak

Kancelaria Prawna Media

Jacek Wiśniewski

Position: Nexera

Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu, NEXERA

Manager z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu firmami z sektora telekomunikacji i nowoczesnych technologii.

Od momentu powstania spółki w 2017 roku, jako Prezes Zarządu, jest w NEXERZE motorem napędowym unikalnego na polską skalę projektu – wyłącznie hurtowego operatora światłowodowej sieci dostępowej. Pod jego kierownictwem NEXERA została szybko zauważona i uznana w branży w Polsce i na świecie – zyskując wiele istotnych branżowych nagród. Za aktywne przyspieszenie rozwoju sieci światłowodowej w Europie Jacek Wiśniewski otrzymał przyznając mu prestiżową nagrodę FTTH Individual Award.

Wcześniej przez 8 lat związany z Netią, gdzie jako CTO odpowiadał za wdrażanie nowych technologii na sieci i w systemach IT, utrzymanie usług i sieci oraz integrację ponad 40 zakupionych spółek. W latach 2002-2008, jako Członek Zarządu oraz CTO, tworzył
i rozwijał operatora telekomunikacyjnego Tele2, który swoimi działaniami rozpoczął rewolucję na rynku usług telefonicznych w Polsce.

Zwolennik rozwiązań outsourcingowych i organizacji zwinnych. Pragmatycznie podchodzi do rozwiązywania problemów, obserwując rynek w poszukiwaniu najbardziej optymalnych narzędzi.

Jacek Wiśniewski

Nexera

Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu, NEXERA Manager z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem...

Marta Wojciechowska

Position: Fiberhost

Marta Wojciechowska jest Prezeską Zarządu Fiberhost (wcześnjiej INEA) – jednego z liderów w budowie i zarządzaniu nowoczesną, otwartą infrastrukturą światłowodową typu FTTH (ang. Fiber-To-The-Home, światłowód do domu) w Polsce.

Spółka świadczy usługi hurtowe dla lokalnych i ogólnopolskich dostawców telekomunikacyjnych. Dzięki temu mieszkańcy znajdujący się w zasięgu otwartej sieci światłowodowej Fiberhost, mogą korzystać z szerokiej oferty usług internetowych oraz telewizyjnych, a operatorzy mają dostęp do bogatej oferty usług hurtowych. Obecnie zasięgu otwartych sieci światłowodowych Fiberhost znajduje się blisko 1 mln gospodarstw domowych w 8 województwach w kraju.

Marta Wojciechowska z Grupą związana jest od ponad 12 lat. Wcześniej zajmowała stanowisko Członkini Zarządu i odpowiadała za całokształt spraw prawnych, compliance, dział ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwo oraz EHS.

Posiada bogate doświadczenie w projektach regulatory compliance, doradzała w zakresie implementacji wymogów regulacyjnych oraz zarządzania ryzykiem. Uczestniczyła także w międzynarodowych transakcjach M&A, nadzorując i odpowiadając za przebieg procesu w obszarze analiz prawnych.

Marta Wojciechowska

Fiberhost

Marta Wojciechowska jest Prezeską Zarządu Fiberhost (wcześnjiej INEA) – jednego...

Łukasz Dec

Position: Telko.in

Łukasz Dec

Telko.in

Maciej Nowohoński

Position: Orange Polska

Maciej Nowohoński, Członek Zarządu ds. Rynku Hurtowego i Sprzedaży Nieruchomości, Orange Polska.

Od kwietnia 2020 Członek Zarządu ds. Rynku Hurtowego i Sprzedaży Nieruchomości.
Wcześniej, przez 6 lat pełnił rolę Członka Zarządu ds. Finansów w Orange Polska.

Z Orange Polska związany jest od 2003 roku. Pełnił różne role o rosnącym zakresie odpowiedzialności w obszarze finansów, w szczególności funkcję Kontrolera Grupy Orange Polska w latach 2006-2014. W latach 2010-2011 zajmował także stanowisko Członka Zarządu w spółce Emitel. Natomiast w latach 2011-2013 był Członkiem Zarządu ds. Finansów w spółce PTK Centertel.

Zasiada również w radach nadzorczych wybranych spółek Grupy Orange Polska.
Przed dołączeniem do zespołu Orange pracował między innymi w Arthur Andersen i Andersen Business Consulting.

Maciej Nowohoński

Orange Polska

Maciej Nowohoński, Członek Zarządu ds. Rynku Hurtowego i Sprzedaży Nieruchomości,...

Włodzimierz Zieliński

Position: Fundacja PIKSEL

Włodzimierz Zieliński

Fundacja PIKSEL

Marcin Klepacki

Position: TVP

Dyrektor Biura Dystrybucji TVP S.A. / Director of Distribution Bureau at TVP Polish Television

Marcin Klepacki ukończył Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, Szkołę Główną Handlową oraz Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej. Karierę zawodową rozpoczynał w koncernie Pepsico w 1999 r. i jak sam mówi, budował aplikacje mobilne na komputery naręczne, zanim stało się to modne. Od 2004 roku związany z branżą telekomunikacyjną oraz TMT. Wprowadził na rynek pierwszy interaktywny system nawigacji satelitarnej oraz dostarczał mapy Polski do usługi Google Maps.  Pracował między innymi w PTK Centertel i Orange Polska, Erze i T-Mobile Polska, SAS Institute i Netii, gdzie odpowiadał za projekt wykorzystania danych ze ścieżki zwrotnej dekoderów telewizyjnych do prowadzenia badań oglądalności telewizji.

W 2017 r. rozpoczął pracę w Telewizji Polskiej, na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Strategii i Projektów. Następnie zidentyfikował potrzebę wzmocnienia obszaru dystrybucji w TVP i od września 2019 r. rozwija Biuro Dystrybucji. Jako Dyrektor Biura Dystrybucji odpowiada za dostarczanie oferty programów i usług Telewizji Polskiej na rynku krajowym i zagranicznym oraz rozwój rozwiązań z obszaru online.

Członek Zarządu Sekcji Nadawców Telewizji Naziemnej przy KIGEiT, inicjator powstania oraz Członek Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Prywatnych Ogólnopolskich Mediów Telewizyjnych MOC TV.

Marcin Klepacki

TVP

Dyrektor Biura Dystrybucji TVP S.A. / Director of Distribution Bureau...

Dorota Żurkowska

Position: TVN Grupa Discovery

Dorota Żurkowska, Członek Zarządu TVN Grupa Discovery, odpowiedzialna za krajową i międzynarodową dystrybucję portfolio kanałów i produktów oraz rozwój współpracy z partnerami w Polsce i za granicą. Dorota nadzoruje realizację projektów kluczowych z punktu widzenia strategii firmy. Odpowiada też za procesy transformacyjne, których celem jest dostosowanie biznesu do nowych wyzwań, w szczególności rozwoju produktów digital. Jest również dyrektorem Eurosportu w Polsce.

Przed dołączeniem do zespołu zarządzającego TVN Grupa Discovery zajmowała stanowisko dyrektora zarządzającego Discovery w Polsce. Odpowiadała za dynamiczny rozwój Discovery na polskim rynku w oparciu o innowacyjne produkty, strategiczne partnerstwa oraz siłę brandów i programów obecnych w portfolio Discovery.

Z Grupą Discovery związana jest od 2000 roku, kiedy to razem z Katarzyną Kieli zakładała pierwsze biuro nadawcy w Polsce. W poprzednich latach zajmowała kluczowe stanowiska w międzynarodowych strukturach Discovery. Jako wiceprezes ds. rozwoju sprzedaży reklam, odpowiedzialna była za strategię reklamową Discovery na wszystkich rynkach ówczesnego regionu CEEMEA (Europa Środkowo-Wschodnia, Bliski Wschód i Afryka). Odpowiadała za całościowe zarządzanie, rozwój i wdrażanie strategii sprzedaży czasu reklamowego, skupiając się przede wszystkim na Bliskim Wschodzie, Afryce Południowej, Rosji, Turcji, Niemczech, Rumunii i Polsce.

Przed dołączeniem do Discovery pracowała w zespołach Wizja TV, UPC (dawniej PTK) i The Communication Bridge. Ukończyła Uniwersytet Warszawski oraz Prywatną Szkołę Handlową i IESE Business School.

Dorota Żurkowska

TVN Grupa Discovery

Dorota Żurkowska, Członek Zarządu TVN Grupa Discovery, odpowiedzialna za krajową...

Dariusz Dąbski

Position: Telewizja Puls

Prezes Telewizji Puls, trzeciej co do wielkości komercyjnej grupy telewizyjnej w Polsce, z 7-procentowym udziałem w rynku*. Karierę zawodową rozpoczynał w USA. Po powrocie do Polski piastował wysokie stanowiska w kluczowych spółkach branży informatycznej, telekomunikacyjnej, internetowej i paliwowej. Był m.in. Prezesem Optimus S.A., Fujitsu Siemens Computers, Netia Telecom, TDC Internet, AC&G, Entertainment Systems Poland. Przewodniczył także Radom Nadzorczym PKN Orlen, Optimus Lockheed Martin i Onet.pl. W 2005 roku związał się z Telewizją Puls, sprowadził do niej inwestora News Corporation, firmę miliardera Ruperta Murdocha. Kiedy w 2008 roku potentat postanowił wyjść z Polski, Dariusz Dąbski odkupił jego udziały w Telewizji Puls i sukcesywnie budował stację, otwierając w 2012 kolejny, obok TV Puls, kanał PULS 2.

*(Nielsen, 01-31.08.21, All 16-49)

Dariusz Dąbski

Telewizja Puls

Prezes Telewizji Puls, trzeciej co do wielkości komercyjnej grupy telewizyjnej...

Jacek Oko

Position: UKE

Nowym Prezesem UKE został dr inż. Jacek Oko, absolwent i wieloletni pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej, a także doświadczony menadżer branży telekomunikacyjnej.
Przez wiele lat łączył pracę dydaktyczną ze stanowiskami dyrektorskimi w Dziale Informatyzacji Politechniki Wrocławskiej i we Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym. Ma także bogate doświadczenie w biznesie – pełnił funkcje dyrektora departamentów odpowiedzialnych za technikę i transmisję danych w telekomach, m. in. Telefonii Lokalnej S.A. i Telefonii DIALOG S.A.

Zawodowe zainteresowania nowego Prezesa UKE skupiają się na aspektach technicznych, biznesowych i prawnych usług telekomunikacyjnych oraz sieci teleinformatycznych, a także na rozwoju internetu, konwergencji telekomunikacji, informatyki i mediów oraz problemach społeczeństwa informacyjnego.

W swojej karierze kierował m.in. projektami „Cyberbezpieczeństwo dla gospodarki przyszłości”, „Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych (SPIN-LAB)” i „Cloud Computing – nowe technologie w ofercie dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej”, jest autorem licznych publikacji naukowych.

Z wykształcenia jest doktorem inżynierem elektronikiem o specjalności telekomunikacja. Ukończył kurs zarządzania projektami na The George Washington University School of Business and Public Management.

Jacek Oko

UKE

Nowym Prezesem UKE został dr inż. Jacek Oko, absolwent i...

Jakub Woźny

Position: Kancelaria Prawna Media

Jakub Woźny

Kancelaria Prawna Media

Bogusław Kisielewski

Position: Grupa KINO POLSKA TV

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w branży medialnej, Prezes Zarządu Kino Polska TV SA i Stopklatka SA. Wcześniej zasiadał w zarządach spółek Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o., Dores Sp. z o.o., Modena Projekt Sp. z o.o., ZPO Modena S.A. i BMJ Management Sp. z o.o. W przeszłości pełnił również funkcje Dyrektora Finansowego i był maklerem. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na Wydziale Ekonomii. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania, finansów, rachunkowości zarządczej i finansowej, rynków kapitałowych, systemów komputerowych zakresu ERP, MRP.

Bogusław Kisielewski

Grupa KINO POLSKA TV

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w branży medialnej, Prezes Zarządu Kino...

Ireneusz Piecuch

Position: DGTL LAW

Starszy wspólnik i współzałożyciel kancelarii DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy S.K.A. Wcześniej przez ponad 7 lat związany z międzynarodową kancelarią CMS (m.in. jako współzarządzający globalną praktyką telekomunikacyjną tej firmy oraz lider praktyki TMT w regionie CEE). W swojej karierze Irek pracował także przez ponad 14 lat w IBM (jak szef działu prawnego w Polsce, lider CEE w regionie a także wiceprezes IBM Polska odpowiedzialny za operacje), 3 lata w Grupie Telekomunikacja Polska S.A. (obecnie ORANGE – m.in. jako członek Zarządu odpowiedzialny za strategię i rozwój biznesu) oraz prawie 3 lata w Poczta Polska S.A. jako wiceprezes odpowiedzialny za strategię, IT oraz obrót międzynarodowy. Zasiadał także w Radach Nadzorczych takich spółek jak Emitel, Wirtualna Polska, KGHM czy PKP PLK.

DGTL koncentruje się na transakcjach M&A, prawie nowych technologii, prawie pracy i prawie własności intelektualnej – kluczowych obszarach z zakresu wsparcia transformacji cyfrowej polskich przedsiębiorstw.

Ireneusz Piecuch

DGTL LAW

Starszy wspólnik i współzałożyciel kancelarii DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy...

Znamy Laureatów XVI Festiwalu o nagrodę „Tytanowego Oka” oraz „Złotej PIKE”

5 października 2021 roku w czasie uroczystej Gali, która towarzyszy 48 Międzynarodowej Konferencji i Wystawy PIKE zostały wręczone statuetki Tytanowego Oka oraz Złotej PIKE.

Laureat w kategorii
POLSKA PRODUKCJA TELEWIZYJNA

Canal+ Polska za produkcję serialu – „KRÓL”

Laureat w kategorii
SPORTOWY PRZEKAZ ROKU

Eurosport za realizację – LETNICH IGRZYSK OLIMPIJSKICH TOKIO 2020

Laureat w kategorii
WSPÓŁPRCA Z OPERATORAMI

AMC NETWORKS

Laureat w kategorii
HONOROWE TYTANOWE OKO

TVN 24

Wyróżnienia otrzymali:

  • TVP za produkcję serialu – „OSIECKA
  • player.pl za produkcję serialu – „25 LAT NIEWINNOŚCI. SPRAWA TOMKA KOMENDY

Wyróżnienia otrzymali

  • TVP za realizację – MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ 2020
  • Eleven Sports za realizację – STUDIA FORMUŁY 1

Wyróżnienia otrzymali

  • KINO POLSKA
  • THE WALT DISNEY COMPANY POLSKA

Laureat ZŁOTEJ PIKE w kategorii OSOBA

Złota PIKE w 2021 roku przypadnie osobie którą wszyscy doskonale znamy z długoletniej działalności na rynku, a także z naszych wiosennych i jesiennych konferencji. Nasz Laureat dla rynku telewizji kablowej przez szereg lat był kluczową postacią, która wspomagała jego powstanie i rozwój. Ale nasze tegoroczne uznanie znalazła nie tylko jego wieloletnia praca na rzecz branży, ale przede wszystkim niezwykła wiedza i wielki talent organizatora szeregu przedsięwzięć medialnych, a także niezawodnego mediatora.

Ukończył on studia na Wydziale humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego i w czasie pierwszej „Solidarności” związał się z opozycyjną prasą studencką i związkową. Współorganizował Biuro Informacji Prasowej Komisji Krajowej związku, za co w stanie wojennym był internowany. W latach 80-tych działał w strukturach podziemnej Solidarności i gdańskich liberałów, by po 1989 roku w pełni zaangażować się w tworzenie struktur nowego państwa. Piastował stanowisko rzecznika prasowego w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego, był posłem na Sejm I kadencji, a od 1993 do 1999 roku zasiadał w KRRiT, pełniąc funkcję jej sekretarza. Po zakończeniu kadencji został doradcą do spraw mediów elektronicznych, służąc rynkowi swoją nieocenioną pomocą i głęboką wiedzą. Za cechę dyskrecji i wielką umiejętność działania za kulisami i łagodzenia sporów jest szczególnie ceniony. Znany także jako elokwentny i niezawodny ekspert rynku medialnego, barwnie wypowiadającego się publicznie ale i świetnie prowadzącego spotkania biznesowe- niezawodnie kojarzącego firmy i ich interesy na rynku. Osoba towarzyską i obdarzoną wspaniałym poczuciem humoru. Laureatem Złotej PIKE 2021 został niezawodny Przyjaciel, współtwórca polskiego rynku medialnego w obecnym jego kształcie Andrzej Zarębski.

9.30 – 10.00Uroczyste otwarcie 48. Międzynarodowej Konferencji i Wystawy PIKE
10.00 – 10.30Rozwój technologii i usług cyfrowych – perspektywa 2025
Wprowadzenie: Wojciech Dziomdziora – General Counsel and Chief Compliance Officer, Nexera
Janusz Kosiński – Członek Rady, Rada ds. Cyfryzacji przy KPRM
Janusz Cieszyński – Sekretarz Stanu ds. Cyfryzacji, KPRM
10.30 – 10.50Rynek operatorów komunikacji elektronicznej 2025 – wyzwania PIKE
Jerzy Straszewski – Prezes Zarządu, PIKE
10.50 – 11.10Jedyną stałą jest zmiana – przyszłość sektora mediów i telekomunikacji
Guy Bisson – Executive Director, Ampere Analysis
11.10 – 11.30Czy jesteśmy gotowi na standard DVB-T2/HEVC?
Mirosław Kalinowski – Dyrektor Krajowego Instytutu Mediów, KIM
11.30 – 11.50Przerwa kawowa – zaprasza
11.50 – 12.20Regulacyjna wizja rynku telekomunikacyjnego – perspektywa 2025
Wprowadzenie: Jakub Woźny – Kancelaria Prawna Media
Jacek Oko – Prezes, UKE
Andrzej Abramczuk – Prezes Zarządu, Netia
12.20 – 12.50Perspektywa rynku medialnego 2025
Wprowadzenie: Sebastian Urban – Kancelaria Prawna Media
Witold Kołodziejski – Przewodniczący, KRRiT
Patrycja Gołos – Wiceprezes Zarządu, PIKE
Przemysław Broniszewski – Członek Zarządu, MOC TV
12.50 – 13.10Cyberbezpieczeństwo urządzeń końcowych – akt delegowany Komisji Europejskiej
Carsten Engelke – Dyrektor ds. Technologii, Stowarzyszenie Niemieckich Operatorów Kablowych – ANGA
13.10 – 13.30Co przyniosła pandemia COVID-19? Rozwój wybranych segmentów sektora mediów i rozrywki w Polsce i na Świecie do 2025 roku, na bazie raportu PwC Global Entertainment & Media Outlook 2021-2025
Marcin Sidelnik – Lider Sektora Telekomunikacji, Mediów i Rozrywki, PwC
13.30 – 14.30Lunch – zaprasza
14.30 – 14.45Prezentacja wyników badań ogólnopolskiego panelu gromadzenia i przetwarzania danych RPD
Wojciech Pawlak – Dyrektor, NASK PIB
14.45- 15.00„Okrągły Stół DAI” – czy możliwy jest konsensus?
Marcin Grabowski – Przewodniczący Rady Metodologicznej ds. RPD
15.00 – 16.00Jak utrzymać przewagę w zmieniającej się rzeczywistości biznesowej i technologicznej?
Moderator: Ireneusz Piecuch – Partner Zarządzający, DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy
Dariusz Dąbski – Prezes Zarządu, Telewizja Puls
Bogusław Kisielewki – Prezes Zarządu, Kino Polska
Dorota Żurkowska-Bytner – Członek Zarządu, TVN Grupa Discovery
Marcin Klepacki – Dyrektor Biura Dystrybucji, TVP
Andrzej Kozłowski – Prezes Zarządu, Emitel
16.00 – 17.00Operatorzy vs. Nadawcy vs. OTT – walka czy współpraca, co się bardziej opłaca?
Wprowadzenie: Jacek Kobierzycki – Dyrektor Zarządzający, TOYA
Marcin Malicki – Dyrektor Obszaru Subscriptions & New Services, WP
Marcin Skabara – Dyrektor ds. Produkcji Oryginalnej, TVP
Artur Przybysz – Członek Zarządu, Canal+ Polska
Ewelina Rabsztyn – Dyrektor Telewizji i Kontentu, Orange Polsk
Tomasz Strożek – VP EMEA, SeaChange International
Jacek Koskowski – General Sales & Distribution Director, Kinopolska
17.00 – 18.00Posiedzenie „Okrągłego Stołu DAI” – spotkanie zamknięte
19.00 – 2.00Wieczór powitalny
7.30 – 8.00Kto rano wstaje…” Poranny bieg operatorów
9.00 – 10.45Śniadanie – między nami operatorami – praktyczne aspekty wdrożeń zbliżających się zmian prawnych – Warsztaty
System Informacji o Infrastrukturze Szerokopasmowej – czy to już wersja ostateczna?

Mateusz Borowiak – Radca Prawny, Kancelaria Prawna Media
Operatorzy i media – usługi telewizyjne w Internecie, must carry, RPD
Wojciech Szymczak – Radca Prawny, Kancelaria Prawna Media
Przegląd aktualnych tematów legislacyjnych i regulacyjnych
Jakub Woźny – Radca Prawny, Kancelaria Prawna Media
Nowe regulacje sprzedaży usług online
Luiza Piskorek – Radca Prawny, Kancelaria Prawna Media
10.45 – 11.00Total video – jednoźródłowy pomiar treści – perspektywa polska i międzynarodowa
Michał Buszko – Client Team Lider, Nielsen Media Polska
11.00 – 11.45Kto kreuje trendy na rynku medialnym, widz czy technologia?
Moderator: Łukasz Dec – Redaktor Naczelny, Telko.in
Zaproszeni:
Grzegorz Stanisz – Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Działu RTV, Samsung Polska
Maciej Gozdowski – Dyrektor Zarządzający, Player.pl
Tomasz Żurański – Prezes Zarządu, Vectra
Grzegorz Grzegorski – Head of Digital Product, R&D Teams TVP
11.45 – 12.00Media wczoraj i dziś – 20 lat ewolucji kontentu
Edward Miszczak – Członek Zarządu, TVN Grupa Discovery
12.00 – 12.30Przerwa kawowa – zaprasza
12.30 – 12.45Nowe usługi smart w sieciach operatorów kablowych
Albert Kuźmicz – Doradca Zarządu, Vectra
Rafał Kandziora – Dyrektor ds. Oferty i Produktu, Vectra
12.45 – 13.30Trendy w kanałach sportowych – stan obecny i perspektywy rozwoju
Moderator: Krzysztof Burmer – Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Asta-net
Dorota Żurkowska-Bytner – Członek Zarządu, Eurosport
Marek Szkolnikowski – Dyrektor, TVP Sport
Krzysztof Mikulski – Prezes Zarządu, Motowizja
13.30 -1 4.30Lunch
14.30 – 14.45Korzyści wdrożenia rozproszonej architektury sieci dostępowych (DAA) i remote-PHY – na podstawie rezultatów projektu GigaFiber
Maciej Muzalewski – CTO, VECTOR TECHNOLOGIES
14.45 – 15.00Jak budować usługi w oparciu o neutralność węglową?
Ryszard Hordyński – Senior Director, Strategy and Communications, Huawei
15.00 – 15.20Jeden na jeden
Ireneusz Piecuch – Partner Zarządzający, DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy
Jean-Marc Harion – Prezes Zarządu, P4
15.20 – 16.20Ekonomiczne perspektywy rynku kablowego – otwarte sieci światłowodowe
Moderator: Jakub Woźny – Kancelaria Prawna Media
Jacek Wiśniewski – Prezes Zarządu, Nexera
Marta Wojciechowska– Członek Zarządu, Fiberhost
Patrycja Gołos – Wiceprezes Zarządu, PIKE
Andrzej Abramczuk – Prezes Zarządu, Netia
Maciej Nowohoński – Członek Zarządu ds. Rynku Hurtowego i Sprzedaży Nieruchomości, Orange Polska
17.00 – 18.00Premiera serialu „Układ” – zaprasza
19.30 – 2.00Gala PIKE
Rozstrzygnięcie Konkursu o nagrodę „Tytanowego Oka”
Wręczenie nagrody „Złota PIKE”
9:00 – 11:00Wyjazd uczestników

Uczestnicy

W jednym miejscu zebraliśmy liderów oraz ekspertów rynku telekomunikacyjnego i medialnego

Tematyka

Poruszymy aspekty naszej branży, jej rozwoju oraz nadchodzących zmian

Dawka wiedzy

Praktyczna wiedza o branży w przystępnej formie w jednym czasie

Interakcja

Po zakończeniu każdego panelu zapraszamy do interakcji z naszymi Prelegentami

DoubleTree by Hilton w Łodzi

1-osobowy

650 zł brutto

doba hotelowa

2-osobowy

750 zł brutto

doba hotelowa

Pakiet 1-osobowy

1 750 zł brutto

3 doby

Pakiet 2-osobowy

2 050 brutto

3 doby