48 Międzynarodowa Konferencja i Wystawa PIKE 2021

4-5 października 2021r.

48 Międzynarodowa Konferencja i Wystawa PIKE 2021 – przeszła do historii.

Odbywająca się pod hasłem „Vabank w Mediach i Telekomunikacji” 48 Międzynarodowa Konferencja i Wystawa PIKE zgromadziła w dniach 4-5.10.2021 roku w Łodzi 350 uczestników oraz ponad 200 przed ekranami. Realizowana w formie hybrydowej Konferencja, była pierwszym od 2 lat osobistym spotkaniem branży medialnej i operatorskiej. Podczas dwóch dni obrad byliśmy świadkami doskonałych prezentacji, debat, warsztatów, a także spotkań towarzyszących. Rozstrzygnięto najważniejsze konkursy branżowe o nagrodę „Tytanowego Oka” oraz przyznano tegoroczną Złotą PIKE. Warto również wspomnieć o podpisaniu umowy inwestycyjnej na realizację projekt DAI pomiędzy NCBR i Giełdą Papierów Wartościowych, w obecności całej branży.

Prezes PIKE Jerzy Straszewski otwierając Konferencję, podkreślił aspekt osobistego spotkania całego środowiska i rangi wydarzenia, które powraca po 2 latach do normalności. Zaproszeni goście m.in. Witold Kołodziejski, przewodniczący KRR i TV mówił o mediach nowej perspektywy, wykraczającej poza horyzont 2025 roku. Natomiast Minister Janusz Cieszyński, wyraził uznanie dla operatorów i nadawców, dzięki którym przetrwaliśmy okres pandemii covid 19. Po tradycyjnym przecięciu kabla światłowodowego rozpoczęto obrady i liczne spotkania.

Mec. Wojciech Dziomdziora, wprowadzając do pierwszej debaty Konferencji zwrócił uwagę, iż niebawem będziemy mieć do czynienia z nowymi źródłami finansowania projektów telekomunikacyjnych. Omawiając ich zalety i wady wskazał, iż postulaty branży zmierzają do wydłużenia okresu rozliczeniowego projektów unijnych. Kontynuując pierwszy panel Minister Janusz Cieszyński zapewnił, iż jest to możliwe, a prezes Janusz Kosiński wskazał na potrzebę większej koordynacji pomiędzy poszczególnymi programami pomocy publicznej.

”czytaj”

Uczestnicy dyskusji zgodzili się, że bez dialogu z rynkiem, rozliczenie dotychczasowych programów i uruchomienie nowych będzie bardzo trudne. Prezes Jerzy Straszewski, przedstawiając swoją wizję rynku tvk w 2025 roku zastrzegł, iż jego prognozy nie muszą się spełnić, ale „pozostawienie przyszłości swojemu losowi też nie wchodzi w grę”. Najważniejszym zadaniem tvk będzie wpisanie jako najlepszego wyraziciela woli abonentów, w zmiany jakie obecnie dotyczą mediów i telekomunikacji, takich jak konwergencja rynków, przechodzenie kontentu do Internetu (ott, vod), czy nowych regulacji w zakresie reklamy i badań rynkowych. „Ale pewne jest jedno- że tvk nie zniknie- gdyż gwarantuje abonentom najlepszy pakiet technologii i usług na rynku”. Guy Bisson, dyrektor Ampere Analiysis, w swojej prezentacji przedstawił sytuację na rynku globalnym, podkreślając, iż „jedyną stałą na naszym rynku jest zmienna”. Mówca szczególnie akcentował wpływ globalnych platform dostępu na rynek tvk, wskazując na średni wzrost o 14 % względem czasów przed pandemicznych. Bisson pokazał także najnowsze dane liczbowe dotyczące poszczególnych rynków narodowych. W kolejnej prezentacji Mirosław Kalinowski z Krajowego Instytutu Mediów „Czy jesteśmy gotowi na standard DVB-T2/HEVC” przedstawił nowe dane, które wskazują, że przed wejściem na rynek nowego standardu należy wzmocnić kampanię informacyjną. Kolejna dyskusja z cyklu „Jeden na jeden” skoncentrowała się na regulacyjnej wizji rynku telekomunikacyjnego w perspektywie 2025 roku. Mec. Jakub Woźny, wprowadzając do dyskusji zwrócił uwagę na szereg problemów w zakresie infrastruktury dostępowej, sygnalizowanych przez rynek, a prezes UKE Jacek Oko i prezes Andrzej Abramczuk z Netii koncentrowali się m.in. na wykorzystaniu do celów telekomunikacyjnych takich elementów infrastruktury, jak słupy energetyczne. Zdaniem Andrzeja Abramczuka wytyczne, jakie obowiązują w sprawie wykorzystania słupów energetycznych, dają za dużą dowolność zakładom energetycznym w ustalaniu warunków biznesowych ich wykorzystania. Prezes Oko wskazywał na cały szereg już wprowadzonych udogodnień dla procesu inwestycyjnego jako wynik współdziałania z rynkiem. Dyskusja „Jeden na jeden” nt. perspektywy rynku medialnego w 2025 roku podjęła takie wątki, jak must carry- must offer, ott, harmonizację ustaw medialnych z europejskim kodeksem łączności elektronicznej, czy reklamy. Przewodniczący KRR i TV Witold Kołodziejski wskazał, iż na rynku powinny obowiązywać równe reguły gry. Wielu nadawców chce także opanować rynek dystrybucji treści i reklamy. „Stąd uwaga KRRiT będzie skierowana na ten aspekt rynku”. Przemysław Broniszewski z MOCTV wskazał na rozwiązania w zakresie pomiaru oglądalności, a Patrycja Gołos Wiceprezes PIKE na rozwiązanie kwestii koncesji dla TVN 24- kanału poszukiwanego przez abonentów tvk. Mec. Sebastian Urban przypomniał, iż w UE toczą się prace nad e-privacy (ochrona praw abonenta), i regulacje unijne mogą w tej sprawie jeszcze bardzo dużo zmienić. Dwie prezentacje- Carstena Engelke nt. cyberbezpieczeństwa urządzeń końcowych i Marcina Sidelnika z PWC nt. rozwoju wybranych segmentów sektora mediów rozrywki w Polsce i na świecie do 2025 roku koncentrowały się na wyzwaniach dotyczących rynku globalnego. Carsten Engelke wskazywał, iż nowe regulacje unijne zmierzają do wzmocnienia urządzeń końcowych jako umożliwiających dostęp do abonenta (zarówno jego preferencji rynkowych jak i danych personalnych), a sygnały z rynku globalnego, zdaniem Marcina Sidelnika świadczą o umacnianiu się segmentu kreatywnego jako składnika światowej gospodarki. Pierwszy dzień konferencji przyniósł też prezentację wyników badań ogólnopolskiego panelu gromadzenia i przetwarzania danych rpd, podczas której Wojciech Pawlak Dyrektor NASK PIB przedstawił aktualny stan realizacji projektu. Wskazał na konkretną przydatność agregowanych danych pochodzących z wielu urządzeń (m.in. pilotów i dekoderów), a Marcin Grabowski, prezentując dokonania okrągłego stołu w sprawie DAI mówił o jego znaczeniu dla zawarcia kompromisu rynkowego wokół badań rynkowych i dystrybucji reklamy.

Pierwszy dzień konferencji zakończyło podpisanie umowy inwestycyjnej w sprawie DAI pomiędzy NCBR na Giełdą Papierów Wartościowych, następnie nieformalne spotkanie w sprawie DAI oraz dwa panele dyskusyjne o budowie przewagi konkurencyjnej na rynku oraz o technologii OTT. Przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski, odnosząc się do DAI, wskazał na znaczenie tego momentu w rozwoju rynku medialnego w kraju …” od tej pory DAI pozwoli lepiej gospodarować rynkiem reklam i ulepszy łańcuch wartości, jakie ten rynek generuje, wprowadzając doń nowe elementy”. Uczestnicy panelu nt. konkurencji rynkowej mówili szeroko o trosce o interesy widza. Zdaniem Doroty Żurkowskiej- Bytner z TVN Grupa Discovery przejawia się to nie tylko w produkcji własnej nadawcy, ale także w tym, żeby jego oferta była szeroko prezentowana abonentom, a organy koncesyjne nie wstrzymywały procesu rekoncesji. Prezes Dariusz Dąbski z TV Puls wskazywał, iż o sile jego stacji stanowi bardzo dobry kontent, a Andrzej Kozłowski, że Emitel stwarza równe możliwości konkurencji dla wszystkich. Bogusław Kisielewski zaś przypomniał, iż kontent jest najważniejszy. Natomiast Marcin Klepacki z TVP szeroko informował o rozwoju platformy hybrydowej nadawcy publicznego jako formy upowszechniania kontentu premium. Dyskusja panelowa nt. OTT oscylowała wokół fundamentalnego tematu: na ile OTT zastąpi inne formy przekazu, w tym tvk. Jacek Kobierzycki bronił interesów tvk jako integratorów treści, podobnie jak Ewelina Rabsztyn z Orange Polska. Ich zdaniem rola pośrednika pomiędzy nadawcą a abonentem wzrośnie, a nie zmaleje, a pakietyzacja oferty powinna być domeną operatora. Pozostali paneliści wskazywali, iż liczy się interes odbiorcy i jego preferencje co do korzystania z urządzeń końcowych. Jacek Koskowski z Kina Polska stwierdził, iż ostatnie fuzje i przejęcia technologicznie treściowo się temu przysłużą. Marcin Skabara z TVP wskazywał zaś na odmienną od telewizji komercyjnych rolę TVP na rynku jego zdaniem to produkcje kontentu premium nadawcy publicznego niejednokrotnie przesądziły o zainteresowaniu widzów obecnych na dowolnej platformie przekazu. Tomasz Strożek i Marcin Malicki koncentrowali się na aspektach technologicznych, wskazując na OTT jako odpowiedź na szybki i lepszy terytorialnie zasięg Internetu i integrację usług, która za tym stoi. Wieczór powitalny, zakończył pierwszy dzień konferencji.

Drugi dzień rozpoczął tradycyjny poranny bieg operatorów „Kto rano wstaje”, a następnie śniadaniem połączonym z warsztatami pod hasłem „Między nami operatorami” – podejmującego problematykę praktycznych aspektów zbliżających się zmian prawnych na rynku mediów i telekomunikacji. Mec. Mateusz Borowiak z Kancelarii Media przedstawił szereg informacji o infrastrukturze szerokopasmowej. Następnie mec. Wojciech Szymczak o usługach telewizyjnych w Internecie, must carry i rpd. Mec. Jakub Woźny dokonał przeglądu aktualnych tematów legislacyjnych i regulacyjnych. Kończąca warsztaty mec. Luiza Piskorek skoncentrowała się na nowych regulacjach w sprzedaży usług on-line. Wszyscy wskazywali, iż operatorzy muszą być przygotowani na szereg zmian unijnych, które wejdą w najbliższym czasie i będą istotnie wpływać na prowadzenie biznesu w Polsce. W swojej prezentacji nt. total video Michała Buszko z Nielsen wskazywał na zalety jednoźródłowego pomiaru treści jako formy pełnego pozyskiwania danych z rynku. „Już wiele krajów idzie tą drogą, żeby wspomnieć Holandię, Australię czy Włochy” – mówił. Panel „Kto kreuje trendy na rynku medialnym, widz czy technologia?” koncentrował się m.in. na zaletach urządzeń tv w prezentowaniu wysokiej jakości oferty. Łukasz Dec z Redaktor Naczelny Telko.in wskazywał, iż istnieje potrzeba dostarczenia wysokiej jakości kontentu odbiorcom końcowym, bo urządzenia dostępowe są już przygotowane do ich odbioru- „tyle że go nie ma”. Grzegorz Stanisz z Samsung Polska mówił, iż tendencją rynkową jest wymiana telewizorów na format 65 i więcej cali i przechodzenie na 8 k, a dyskusja dotyczyła tego, czy producent telewizorów może blokować np. hbb tv, i czy umieszczanie aplikacji w samym telewizorze stanowi blokadę dla kontentu, czy bramę dla nowych treści? Tomasz Żurański z Vectry wskazywał, iż to rolą operatora jest, aby kontent był dostępny abonentowi w jak najbardziej przystępnej formie, a niekiedy aplikacje dodatkowe zaburzają ten porządek rzeczy i czynią abonenta bezradnym wobec technologii. Maciej Gozdowski z Player.pl wskazywał na role Internetu, który wypiera tradycyjne platformy i rynek to doskonale przyjął. Grzegorz Grzegorski z TVP rozważał, na ile producent urządzeń końcowych może współkształtować zachowania abonenta i czy nie przydałaby się tu ingerencje regulatora, aby ograniczyć zawłaszczanie urządzeń przez globalne platformy. Wszyscy paneliści wskazywali, iż reforming może spowodować powstanie kolejnej bariery technologicznej dla wielu abonentów. Dyrektor Programowy TVN Edward Miszczak w swoim wystąpieniu poświęconym 20-letniej ewolucji kontentu wskazywał, iż zawsze liczy się stary, mądry widz to jego wybory decydują najbardziej, choć dawniej, w epoce big brothera, mogłoby się wydawać inaczej. Stwierdził iż należy do odchodzącej rzekomo w przeszłość grupy dyrektorów programowych stacji; „niestety częściej na tym miejscy znajdują się algorytmy cyfrowe i sztuczna inteligencja”. Miszczak wskazywał jednak na budujące przykłady z historii TVN, które świadczą o mądrości widza tej stacji i jego codziennych wyborów. Zaoponował przeciwko nazewnictwu, które wybory ludzi sprowadza do „karmienia kohorty”. Zawsze będzie się liczyć czyjś gust i wyczucie potrzeb, podsumował swoje wystąpienie. Nowym usługom smart w sieciach operatorów kablowych poświęcona była prezentacji Alberta Kuźmicza i Rafała Kandziora z Vectry. Rekomendowali oni TV Smart jako połączenie oferty ott, vod i telewizji linearnej. „Jest to nasza odpowiedź na problemy, jakie mamy obecnie nie rynku z konkurencją różnych platform dostępu- dostępna wszystkim chętnym” – podkreślali. Uczestnicy panelu pod hasłem „Trendy w kanałach sportowych” szeroko mówili o kosztach licencji sportowych oraz konkurencji, jaka się na tym tle rodzi. Dorota Żurkowska-Bytner z TVN Grupa Discovery zapowiedziała ofensywę tego nadawcy na rynku praw sportowych i szerokiej prezentacji kontentu sportowego premium w kanałach otwartych, Marek Szkolnikowski z TVP wskazywał na rolę nadawcy publicznego w budowaniu takich wartości, jak wspólnota narodowa np. na tle udziału naszych drużyn narodowych w rozgrywkach mistrzowskich, czy Olimpiady i paraolimpiady w Tokio. Powiedział, że nie ma dziś żadnych przeszkód, aby budować pozytywne emocje także w amp futbolu czy sporcie paraolimpijskim. Krzysztof Burmer z Asta Net, który był moderatorem tego panelu wskazywał na różne modele obecności kontaktu sportowego na antenie, a Krzysztof Mikluski z Motowizji przyznał, iż zrozumienie, iż „im bardziej będę niszowy, tym bardziej na tym zyskają abonenci” pozwoliło zbudować mu Motowizję – kanał tematyczny zbudowany wyłącznie wokół wyścigów samochodowych. Prezentacja Macieja Muzalewskiego z Vector Technologies oraz Ryszarda Hordyńskiego z Huwawei dotyczyły aspektów technologicznych zastosowania architektury rozproszonej sieci dostępowych i redukcji śladu węglowego w tworzeniu palety usług dla abonentów. „Jeden na jeden” Ireneusza Piecucha z Jaenem Marcem Harion, prezesem zarządu Play, dotyczył przejęcia przez firmę Play operatora UPC. Prezes Harion przyznał, iż tego typu integracja stawia nowe wyzwania, ale jej wartość sprowadza się do kompleksowości świadczenia usług zarówno w sieci stacjonarnej jak i w mobilnej. „Jest to szczególnie ważne przy budowie infrastruktury 5G w Polsce” – mówił Harion, podkreślając znakomitą jakość kadr obydwu łączących się podmiotów. Ostatnim panelem Konferencji była dyskusja o ekonomicznych perspektywach rynku kablowego w kontekście otwartych sieci światłowodowych. Mec. Jakub Woźny wskazał na kluczowe w tym kontekście ułożenie relacji pomiędzy dostawcami detalicznymi a hurtowymi. Andrzej Abramczuk z Netii i Patrycja Gołos z UPC podnieśli aspekt cen za usługi końcowe, Marta Wojciechowski z Fiberhost i Jacek Wiśniewski z Nexery wskazywali na proces inwestycyjny i zasady jego wspierania środkami publicznymi jako przesądzający o powodzeniu dokonujących się zmian na rynku. Mówcy polemizowali na temat tempa rozliczeń pomocy, jak i tego, czy otwarte sieci światłowodowe sprzyjają opłacalności inwestycji. Różnice poglądów widać było szczególnie w podejściu firm, które de facto spełniają na polskim rynku funkcję detalisty, jak i hurtownika. Konferencję zakończyła prezentacja pierwszego odcinka nowego sezony serialu AXN „Układ” oraz uroczysta Gala PIKE 2021, podczas której wręczono nagrody Tytanowego Oka oraz Złotą PIKE.

Tytanowe Oko otrzymali: Canal+ za produkcję serialu Król – Kategoria Polska Produkcja Telewizyjna, Eurosport za realizację Letnich Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 – Kategoria Sportowy Przekaz Roku, AMC Networks – Kategoria Współpraca. Kapituła przyznała także Honorowe Tytanowe Oko kanałowi TVN 24 za 20- letnią służbę w informowaniu społeczeństwa i pełnieniu misji rzetelnej telewizji informacyjnej, a Złota PIKE została wręczona Andrzejowi Zarębskiemu, w uznaniu zasług dla budowy rynku medialnego w Polsce.

Podsumowując tegoroczną Konferencję prezes PIKE Jerzy Straszewski powiedział, iż była ona wypełniona bardzo ważkimi tematami, które omawiano zarówno oficjalnie, jak i na spotkaniach face to face. „I niech już tak pozostanie na zawsze” – podsumował Jerzy Straszewski.

”zwin”

Fotorelacja - I Dzień Konferencji

Fotorelacja - II Dzień Konferencji

Patronat Honorowy

Partner Strategiczny

Partnerzy

Współpraca

Logo Digital Festival

Patronat Medialny

Członkowie PIKE

1 700 zł netto + VAT

Pozostali

2 500 zł netto + VAT

Administracja Państwowa

1 500 zł + VAT

Radosław Jaworski

Position: WP Pilot

Radosław Jaworski

WP Pilot

Piotr Mieczkowski

Position: Fundacja Digital Poland

Dyrektor Zarządzający

Piotr Mieczkowski

Fundacja Digital Poland

Dyrektor Zarządzający

Jacek Lęgiewicz

Position: Samsung Polska

Dyrektor ds. Korporacyjnych

Jacek Lęgiewicz

Samsung Polska

Dyrektor ds. Korporacyjnych

Tomasz Dakowski

Position: Netia

Został powołany w skład zarządu Netia S.A w dniu 29 sierpnia 2017 r. Ze spółką związany jest od dnia 1 czerwca 2017 roku, kiedy objął stanowisko Dyrektora Generalnego Rynku B2C.

Tomasz Dakowski ma ponad 20-letnie doświadczenie komercyjne w branżach telekomunikacyjnej oraz transportowej, zarówno na rynku B2C jak i B2B. Przez ponad 12 lat zajmował stanowiska menedżerskie i dyrektorskie w obszarze sprzedaży B2C w obecnym Orange Polska. Odpowiadał m.in. za wdrożenie nowego modelu sprzedaży pośredniej, a także kierował projektem rebrandingu z Idei na Orange w obszarze sprzedaży. W kolejnych latach zarządzał globalną strukturą sprzedaży i obsługi Klientów w PLL LOT, dokonując m.in. restrukturyzacji sieci handlowej LOT na świecie oraz komercyjnego wdrożenia we flocie narodowego przewoźnika Dreamlinera.

W latach 2013 – 2017 transformował oraz rozwijał sprzedaż i utrzymanie Klientów B2C w randze Dyrektora Sprzedaży, a następnie Członka Zarządu UPC Polska. Jest współtwórcą strategii podwojenia zasięgu sieci tego operatora.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz szeregu kursów branżowych i menedżerskich, m.in.: w INSEAD w Fointableau, IMD w Lozannie, CranfieldUniversity, Ashridge School of Business oraz Ecole de Gestion w Lyon.

Tomasz Dakowski

Netia

Został powołany w skład zarządu Netia S.A w dniu 29...

Jacek Koskowski

Position: Kino Polska

Dyrektor Generalny Sprzedaży i Dystrybucji

Jacek Koskowski

Kino Polska

Dyrektor Generalny Sprzedaży i Dystrybucji

Maciej Kautz

Position: Dziennikarz

Maciej Kautz

Dziennikarz

Michał Winnicki

Position: MWE Networks

Prezes Zarządu

Michał Winnicki

MWE Networks

Prezes Zarządu

Paulina Komorowska-Mrozik

Position: PWC Legal Polska

Counsel, Head praktyki IP / IT, Danych Osobowych i Konsumentów, Co-head praktyki Konkurencji, radca prawny, PwC Legal, PwC Polska

Doradza klientom w zakresie prawa ochrony danych osobowych, własności intelektualnej, nowych technologii, e-commerce, oraz prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Paulina wspiera klientów z różnych branż – w szczególności z sektora nowych technologii oraz branż regulowanych, takich jak farmaceutyczna, finansowa i ubezpieczeniowa. Posiada także bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów multidyscyplinarnych i wielojurysdykcyjnych.

Doradza we wszelkich aspektach związanych z ochroną danych osobowych, m.in. w zakresie przeglądów zgodności z wymogami ochrony danych osobowych, tworzenia dokumentacji, negocjowania umów powierzenia przetwarzania danych, oceny ryzyka transferów danych oraz mechanizmów transferowych, whistleblowingu, ocen skutków dla ochrony danych (DPIA), postępowań przed Prezesem UODO oraz oceny incydentów i zgłaszania naruszeń ochrony danych. Posiada także doświadczenie w postępowaniach dotyczących naruszeń przepisów Ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (PNR).

Paulina wspiera klientów w zakresie prawa własności intelektualnej i IT, w tym w negocjowaniu umów (przenoszących prawa, licencyjnych, wdrożeniowych, utrzymaniowych), sporządzaniu opinii dotyczących praw autorskich, przeglądów zasobów własności intelektualnej i przemysłowej. Doradza także klientom przy migracjach do chmury obliczeniowej, a także we wszelkich aspektach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym tworzenie regulaminów świadczenia usług, polityk prywatności i polityk cookies.

Posiada doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa konkurencji i konsumentów obejmujące przygotowywanie zgłoszeń zamiaru koncentracji, projektowanie modeli dystrybucji, analizy porozumień ograniczających konkurencję i nadużywania pozycji dominującej, reprezentację klientów w postępowaniach przed Prezesem UOKIK oraz kontrolach i przeszukaniach, jak i w zakresie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w tym nieuczciwej reklamy.

Regularnie prowadzi szkolenia dla klientów oraz występuje na konferencjach branżowych i naukowych. Jest autorką licznych publikacji, a także współautorką opracowania na temat dokumentacji ochrony danych osobowych oraz jednego z wiodących komentarzy do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Przed dołączeniem do PwC Legal Paulina pracowała w renomowanych międzynarodowych i polskich kancelariach prawnych.

Paulina Komorowska-Mrozik

PWC Legal Polska

Counsel, Head praktyki IP / IT, Danych Osobowych i Konsumentów,...

Krzysztof Bosak

Position: Konfederacja

Poseł na Sejm

Krzysztof Bosak

Konfederacja

Poseł na Sejm

Carsten Engelke

Position: ANGA

Director of Technology

Carsten Engelke

ANGA

Director of Technology

Cezary Albrecht

Position: T-Mobile Polska

Członek Zarządu

Cezary Albrecht

T-Mobile Polska

Członek Zarządu

Leszek Lis

Position: Cellnex Poland

Bio PL

Manager z niemal 30-letnim doświadczeniem w zakresie rozwoju i optymalizacji sieci telekomunikacyjnych. W ostatnim czasie pełnił on rolę Wiceprezesa ds. Operacyjnych w firmie TP Teltech (grupa Orange), a wcześniej, przez 9 lat, był Członkiem Zarządu ds. Technicznych w NetWorkS!. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, SGH, University of Minnesota i INSEAD.

Bio EN

Manager with nearly 30 years of experience in the development and optimization of telecommunications networks. Recently, he worked as Vice-President of Operations at TP Teltech (Orange Group), and before that, for 9 years, he was a Technical Board Member at NetWorkS!. He graduated from Warsaw School of Economics, Warsaw University of Technology, University of Minnesota and INSEAD.

Leszek Lis

Cellnex Poland

Bio PL Manager z niemal 30-letnim doświadczeniem w zakresie rozwoju...

Richard Cooper

Position: Reserch Director

Richard has two decades’ experience analysing the film and TV content markets – initially within home entertainment retail strategy and for the past 17 years as an industry analyst. He advises a broad range of clients, from the Hollywood studios, broadcasters, pay TV operators, regulators to investment firms on the development of media and the entertainment business.

As Research Director at Ampere Analysis, Richard has worked across all our key insight services and is directly responsible for our Markets suite of products focused on industry key performance indicators. Prior to this role he oversaw the development of Ampere’s Commissioning service and Analytics metadata team. Richard has been instrumental in creating and building new film and TV focused products throughout his career, having previously worked at IHS Market and before that Screen Digest. He is an expert in data forecasting and modelling and has created analysis tools focused on VoD services, Theatrical box-office, public-sector TV, pay TV, and telecoms providers.

Richard Cooper

Reserch Director

Richard has two decades’ experience analysing the film and TV...

Ignacio Irurita

Position: Polski Światłowód Otwarty

CEO, Polski Światłowód Otwarty – menedżer z ponad 30-letnim międzynarodowym doświadczeniem w zarządzaniu firmami telekomunikacyjnymi. Był odpowiedzialny za planowanie i wdrażanie sieci oraz usług stacjonarnych w Europie Zachodniej i Środkowej, w tym w Polsce. W Polskim Światłowodzie Otwartym odpowiada za wprowadzenie marki na polski rynek oraz kompleksową realizację strategii rozbudowy, modernizacji i komercjalizacji sieci światłowodowej, która do 2028 roku obejmie kolejne ponad 2 mln gospodarstw domowych, by docelowo objąć zasięgiem ponad 6 mln. Wcześniej związany był z Grupą COLT Telecom, ONO (Vodafone), Grupą GTS, Roche, OmniAccess oraz Adamo.

Ignacio Irurita

Polski Światłowód Otwarty

CEO, Polski Światłowód Otwarty – menedżer z ponad 30-letnim międzynarodowym...

Leszek Chwalik

Position: TAURON

Wiceprezes Zarządu TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

Z energetyką związany od 1991 roku, przeszedł wszystkie szczeble kariery. Posiada ponad 22 letnie doświadczenie w branży IT, w obszarach zarządzania strategicznego i operacyjnego, finansowego, optymalizacji procesów i organizacji IT. Uczestniczył i zrealizował z powodzeniem wiele projektów informatycznych i organizacyjnych.

Współorganizator i członek Rady Programowej corocznej konferencji Systemy Informatyczne w Energetyce – SIWE oraz Członek Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE).

Leszek Chwalik

TAURON

Wiceprezes Zarządu TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. Z energetyką...

Paweł Hordyński

Position: NEXERA

Członek Zarządu ds. Finansowych

Manager z ponad 20-letnim doświadczeniem, specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstw, pozyskiwania finansowania zarówno komercyjnego jak i unijnego, podatków i księgowości oraz szeroko rozumianego kontrolingu w tym budżetowania, modelowania czy analiz. Związany z NEXERĄ od początku powstania firmy – jest twórcą modelu finansowania organizacji oraz budowy struktury finansów. Obecnie nadzoruje całość operacji finansowych oraz odpowiada za budżet firmy.

Wcześniej pracował jako dyrektor finansowy i członek zarządu ds. finansowych w podmiotach o wielomilionowych czy miliardowych przychodach, zarówno w firmach z udziałem Skarbu Państwa, przedsiębiorstwach prywatnych, jak i spółkach notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończył kierunek Zarządzanie i Marketing oraz Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada również tytuł Executive MBA, który zdobył na University of Illinois.

Choć duża część jego pracy opiera się na twardych danych i liczbach, to w zarządzaniu firmą nie zapomina o tym, jak ważną rolę w organizacji odgrywają ludzie. Przyznaje, że praca w zgranym, wspierającym się zespole, który chętnie dzieli się wiedzą, może być kluczem do sukcesu organizacji. Z dumą potwierdza, że właśnie to najbardziej motywuje go do pracy w NEXERZE.

Prywatnie, jako szczęśliwy tata i właściciel czworonożnego przyjaciela, z radością poświęca się życiu rodzinnemu. Wolne chwile spędza na licznych kursach, gromadząc szerokie uprawnienia sportowe i hobbystyczne. Może pochwalić się m.in. patentem żeglarskim, certyfikatami nurkowymi, uprawnieniami strzeleckimi, czy patentami motorowodnymi.

Paweł Hordyński

NEXERA

Członek Zarządu ds. Finansowych Manager z ponad 20-letnim doświadczeniem, specjalista...

Sławomir Kurek

Position: TVP

p.o. Dyrektor Biura Dystrybucji, TVP

Sławomir Kurek

TVP

p.o. Dyrektor Biura Dystrybucji, TVP

Tomasz Strozek

Position: Merapar

Tomasz Strozek

Merapar

I’m senior sales manager with 20+ years of experience in...

Ewelina Rabsztyn

Position: Orange Polska

Dyrektor Programowy

Ewelina Rabsztyn

Orange Polska

Dyrektor Programowy

Agnieszka Gosiewska

Position: Nielsen

Dyrektor Programowy

Agnieszka Gosiewska

Nielsen

Dyrektor Programowy

Elżbieta Gorajewska

Position: Ekspert Rynku Medialnego

Socjolog, specjalizujący się w badaniach mediów i reklamy . Długoletnia dyrektor zarządzająca, a obecnie konsultant w Nielsen Media. Przez ponad 23 lata kierowała firmą AGB, obecnie Nielsen Media. Była odpowiedzialna za wprowadzenie firmy na polski rynek i budowanie jej pozycji na polskim rynku oraz implementację nowych produktów i rozwiązań. Była również odpowiedzialna za przychody firmy, jej kondycję finansową, negocjacje i utrzymanie relacji z klientami. Była inicjatorem i uczestniczyła w wielu przedsięwzięciach rynkowych budujących standardy funkcjonowania rynku badań i reklamy. Karierę w branży badawczej rozpoczęła w CBOS. Była odpowiedzialna za przygotowanie i realizację badań opinii, sondaży i badań przekrojowych. Następnie, w GfK Polonia prowadziła badania rynku współpracując z wchodzącymi w tamtym czasie na polski rynek globalnymi producentami, m. in.: Benckiser – dzisiaj Rekitt Benckiser, L’Oreal, Kraft, Sony. Wprowadzała pierwsze badania cross-mediowe. Od wielu lat zaangażowana jest w działalność społeczną i działalność dla środowiska badawczego i marketingowego. Przez ponad 6 lat była Prezesem OFBOR, wspierała działalność PTBRiO, była także zaangażowana we współpracę z IAA – najpierw wspierając inicjatywy tej organizacji, a następnie działając przez ponad 2 kadencje w Radzie Nadzorczej IAA. Uczestniczyła w pracach ESOMAR, od wielu lat jest przedstawicielem Polski w EMRO. Swoją wiedzę i wieloletnie doświadczenia prezentowała jako speaker i panelistka uczestnicząc w wielu konferencjach w Polsce i za granicą. Wielokrotnie była zapraszana do rad programowych konferencji, jury konkursów marketingowych takich jak EFFIe, Media Trendy – teraz Innovations, Youtube works, i wielu innych inicjatyw branżowych. W wolnym czasie podróżuje, uwielbia czytać i spacerować z psem.

Elżbieta Gorajewska

Ekspert Rynku Medialnego

Socjolog, specjalizujący się w badaniach mediów i reklamy . Długoletnia...

Robert Obaz

Position: Lewica

Robert Obaz

Lewica

Grzegorz Napieralski

Position: Koalicja Obywatelska

Działalność zawodowa i polityczna
W latach 1994–1995 był pracownikiem technicznym w Zakładach Graficznych „Kema”. W latach 1998–1999 pracował na stanowisku kierownika ds. promocji w firmie „Reemtsma Polska”. W 1998 bez powodzenia kandydował na radnego Szczecina. Od 1999 do 2001 był sekretarzem wojewódzkiego biura parlamentarno-samorządowego. W latach 2002–2004 pełnił funkcję doradcy wojewody w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim. W latach 2002–2004 zasiadał w radzie miejskiej Szczecina.

W latach 1995–1999 był sekretarzem szczecińskiej Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1999 pełnił funkcję przewodniczącego rady wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej i sekretarza rady krajowej. Od 6 marca 2004 do 29 maja 2005 był wiceprzewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej, 29 maja 2005 powołano go na stanowisko sekretarza generalnego tej partii. 31 maja 2008 został wybrany na przewodniczącego SLD, uzyskując 231 głosów na 450 zgromadzonych na kongresie delegatów.

W wyborach parlamentarnych w 2001 bez powodzenia kandydował do Sejmu. W czerwcu 2004 objął mandat poselski w miejsce Bogusława Liberadzkiego (wybranego do Parlamentu Europejskiego). Na posła został wybrany ponownie w wyborach parlamentarnych w 2005 z listy SLD w okręgu szczecińskim. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz trzeci został posłem, kandydując z listy koalicji Lewica i Demokraci i otrzymując 29 585 głosów.

22 kwietnia 2008 został posłem klubu Lewica. 17 czerwca 2009 został wybrany na jego przewodniczącego, zastępując wybranego do Parlamentu Europejskiego Wojciecha Olejniczaka. Pod koniec września 2010 klub został przemianowany na KP Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

22 kwietnia 2010 został ogłoszony kandydatem w przyspieszonych wyborach prezydenckich w tym samym roku, po śmierci Jerzego Szmajdzińskiego w katastrofie lotniczej. 6 maja 2010 został zarejestrowany jako kandydat przez PKW. Szefem sztabu wyborczego Grzegorza Napieralskiego został Marek Wikiński, zaś na czele komitetu honorowego stanął Aleksander Kwaśniewski. Kandydaturę Grzegorza Napieralskiego wsparły Partia Regionów (27 kwietnia 2010)[3], generał Wojciech Jaruzelski (7 maja 2010), Unia Pracy (15 maja 2010)[4] oraz Stowarzyszenie Ordynacka (15 maja 2010)[5].

20 maja 2010 został powołany przez tymczasowo wykonującego obowiązki Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego[6].

W wyborach prezydenckich w 2010 Grzegorz Napieralski kandydował na urząd Prezydenta RP; w I turze zdobył 2 299 870 głosów (13,68%), zajmując 3. miejsce spośród 10 kandydatów[7].

W 2011 kandydował w wyborach parlamentarnych z 1. miejsca na liście komitetu wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej w okręgu wyborczym nr 41 w Szczecinie i uzyskał mandat poselski. Oddano na niego 23 940 głosów (6,28% głosów oddanych w okręgu)[8]. SLD w tych wyborach uzyskał najsłabszy wynik wyborczy w swojej historii. Grzegorz Napieralski zrezygnował następnie z kierowania partią, 10 grudnia 2011 zastąpił go Leszek Miller[9]. W związku z tym 27 grudnia tego samego roku odwołano go ze składu RBN. 9 stycznia 2015 został zawieszony w prawach członka SLD[10]. Uznał jednak tę decyzję za nielegalną, pozywając przewodniczącego partii do sądu powszechnego[11]. 30 marca tego samego roku został zawieszony przez sąd partyjny na 3 lata w wykonywaniu funkcji partyjnych[12]. 22 czerwca został odwieszony przez sąd partyjny[13]. Pięć dni później wystąpił jednak z SLD[14]. 29 czerwca wraz z Andrzejem Rozenkiem ogłosił powstanie partii Biało-Czerwoni[15], której przewodniczącą została Aleksandra Popławska[16].

W wyborach w 2015 wystartował do Senatu z ramienia Platformy Obywatelskiej w okręgu nr 98. Uzyskał mandat senatora IX kadencji, otrzymując 56 112 głosów[17]. Do końca lipca 2019 pozostawał senatorem niezrzeszonym. Wraz z początkiem sierpnia, po ogłoszeniu jego startu do Sejmu w wyborach w tym samym roku z listy Koalicji Obywatelskiej, został członkiem klubu PO-KO. W wyborach, startując z rekomendacji Inicjatywy Polska[18], uzyskał mandat posła IX kadencji, otrzymując 11 766 głosów[19].

Grzegorz Napieralski

Koalicja Obywatelska

Działalność zawodowa i polityczna W latach 1994–1995 był pracownikiem technicznym...

Michał Kobosko

Position: Trzecia Droga - Polska 2050 PSL

Studiował na Politechnice Warszawskiej. Kształcił się też w zakresie zarządzania i przywództwa na Uniwersytecie SWPS oraz w Centrum Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego[3]. Pracę dziennikarza rozpoczął w latach 90. w „Gazecie Wyborczej”, następnie był zastępcą redaktora naczelnego dziennika „Puls Biznesu” oraz szefem portalu pulsbiznesu.pl, był również związany z dwutygodnikiem „BusinessWeek” (jako zastępca redaktora naczelnego). W 2004 uzyskał zatrudnienie w miesięczniku „Profit” Wydawnictwa Axel Springer. W latach 2005–2006 zastępca redaktora naczelnego oraz redaktor naczelny miesięcznika „Forbes”. W październiku 2006 objął funkcję redaktora naczelnego „Newsweek Polska” (do wiosny 2009). Od 14 kwietnia 2007 do 8 marca 2008 wraz z Konradem Piaseckim był gospodarzem Kontrapunktu RMF FM i Newsweeka.

W czerwcu 2009 został redaktorem naczelnym gazety „Dziennik Polska-Europa-Świat”. Od 14 września 2009, gdy doszło do fuzji „Gazety Prawnej” i „Dziennika”, pełnił obowiązki redaktora naczelnego „Dziennika Gazety Prawnej”. W marcu 2010 zastąpił go na tym stanowisku Tomasz Wróblewski.

Po odejściu z „Dziennika Gazety Prawnej” wrócił do Axel Springer Polska, gdzie został wydawcą czasopism „Newsweek Polska” i „Forbes”. Praca dla Axel Springer Polska trwała do stycznia 2011[4]. Od 7 lutego 2012 do 22 stycznia 2013 był redaktorem naczelnym tygodnika „Wprost”, zastąpił na tym stanowisku Tomasza Lisa[5][6]. Zasiadł w jury konkursu Grand Press (od 2000), został członkiem kapituły Nagrody im. Lesława A. Pagi. W 2013 zakończył działalność w branży medialnej. Został dyrektorem zarządzającym Prime Speakers, a następnie (do 2019) szefem think-tanku Atlantic Council[7].

W 2020 zasiadł w sztabie Szymona Hołowni w wyborach prezydenckich i został jego pełnomocnikiem wyborczym. Został wiceprezesem stowarzyszenia Polska 2050[3][8]. We wrześniu 2020 został ogłoszony przewodniczącym zakładanej przez Szymona Hołownię partii politycznej[9] (3 listopada złożono wniosek o jej rejestrację, która nastąpiła 26 marca 2021 pod nazwą Polska 2050 Szymona Hołowni[10]). 27 marca 2022 przeszedł na funkcję I wiceprzewodniczącego partii[11].

Michał Kobosko

Trzecia Droga - Polska 2050 PSL

Studiował na Politechnice Warszawskiej. Kształcił się też w zakresie zarządzania...

Robert Kwiatkowski

Position: Lewica

Ukończył studia w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów był działaczem Zrzeszenia Studentów Polskich. Zasiadał we władzach krajowych tej organizacji, reprezentował ją w European Student Information Bureau (ESIB) oraz w Międzynarodowym Związku Studentów (IUS)[2]. W 1985 wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej[1].

W latach 1992–1996 był dyrektorem, a następnie współwłaścicielem polskiej filii niemieckiej agencji reklamowej E/B/D Interpartners[2]. W 1993 został członkiem rady nadzorczej Polskiego Radia[1]. Wspólnie z Markiem Nowakowskim założył agencję reklamową Callmedia[3].

Pracował w sztabie wyborczym Aleksandra Kwaśniewskiego w trakcie kampanii prezydenckiej w 1995[2]. W 1996 został wybrany przez Sejm RP do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w miejsce Marka Siwca, który odszedł do Kancelarii Prezydenta RP. Członkiem KRRiT był do 1998[2].

W czerwcu 1998 objął stanowisko prezesa zarządu Telewizji Polskiej. Jego nazwisko pojawiło się w trakcie tzw. afery Rywina. Przyjęty przez Sejm raport sejmowej komisji śledczej (autorstwa Zbigniewa Ziobry) stwierdzał, że złożenie (w lipcu 2002) przez Lwa Rywina propozycji korupcyjnej przedstawicielom Agora S.A. miało pozostawać – jak wskazano w tym dokumencie – w ścisłym związku z zachowaniem osób z tzw. grupy trzymającej władzę, w skład której mieli wchodzić Robert Kwiatkowski, Aleksandra Jakubowska, Włodzimierz Czarzasty, Lech Nikolski oraz Leszek Miller[4]. Robertowi Kwiatkowskiemu w związku z tą sprawą nie zostały nigdy przedstawione żadne zarzuty. W 2003 członkowie rady nadzorczej Telewizji Polskiej, Anna Popowicz i Andrzej Liberadzki, wystąpili o odwołanie Roberta Kwiatkowskiego z funkcji prezesa, wniosek ten nie został poparty, a Robert Kwiatkowski zajmował stanowisko do 17 lutego 2004. W 2005 opublikował własnym sumptem książkę Jaka piękna katastrofa. Wojna o ustawę medialną a afera Rywina.

Od 2009[5] do 2011[6] był prezesem zarządu przedsiębiorstwa Hawe.

Został również członkiem władz naczelnych Stowarzyszenia Ordynacka, skupiającego byłych działaczy ZSP[2]. W sprawach medialnych doradzał Grzegorzowi Napieralskiemu za czasów jego przewodnictwa w SLD. W 2012 związał się z Ruchem Palikota (został członkiem rady programowej think tanku tej partii[7], reprezentował ją również w mediach, nie należąc jednak do ugrupowania). W 2013 został wiceprzewodniczącym zarządu stowarzyszenia Europa Plus oraz członkiem zarządu powołanej w październiku tego samego roku partii Twój Ruch. Otwierał listę komitetu Europa Plus Twój Ruch w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014[8], jednak koalicja nie osiągnęła progu wyborczego. W styczniu 2015 odszedł z Twojego Ruchu[9].

W 2019 został liderem listy wyborczej SLD w wyborach do Sejmu w okręgu toruńskim[10]. Uzyskał mandat posła IX kadencji, otrzymując 13 940 głosów[11]. W Sejmie został członkiem Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Infrastruktury[12]. Przystąpił później do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, przekształconego w Nową Lewicę[13]. W grudniu 2020 prezydent RP Andrzej Duda z rekomendacji KKP Lewicy powołał go w skład Rady Mediów Narodowych[14]. W grudniu 2021 odszedł z klubu parlamentarnego Lewicy, współtworząc koło Polskiej Partii Socjalistycznej[15] (w lutym 2023 przekształcone w Koło Parlamentarne Lewicy Demokratycznej[16]). Wystąpił także z Nowej Lewicy, pozostając osobą bezpartyjną[17]. W 2022 współtworzył Stowarzyszenie Lewicy Demokratycznej[18], zostając jego sekretarzem generalnym.

Robert Kwiatkowski

Lewica

Ukończył studia w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk...

Mikołaj Dorożała

Position: Trzecia Droga - Polska 2050 PSL

Mikołaj Dorożała

Trzecia Droga - Polska 2050 PSL

Paweł Lewandowski

Position: Prawo i Sprawiedliwość

W roku 2011 ukończył studia na kierunku polityka społeczna i gospodarcza, w roku 2012 na kierunku socjologia komunikacji międzykulturowej. Został nauczycielem akademickim na tej uczelni. Był uczestnikiem seminarium doktoranckiego (stopnia naukowego nie uzyskał). Ukończył program Executive MBA w zakresie zarządzania innowacją organizowany przez Stanford Research Institute International i Queen Hedvig Academy[1]. Działacz i ekspert Fundacji Republikańskiej. W latach 2015–2016 był doradcą wicepremiera Piotra Glińskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów[2][3].

9 stycznia 2017 został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego[3]. W resorcie odpowiadał za strategię, prawo własności intelektualnej, prawo prasowe i medialne, rozwój przemysłów kreatywnych, kinematografię, cyfryzację oraz legislację. Nadzorował prace nad reformą systemu instytucjonalnego wsparcia kinematografii oraz wdrożeniem tzw. Ustawy o zachętach dla produkcji audiowizualnej oraz za koordynację działań resortu związanych z walką ze skutkami COVID-19 w obszarze kultury. Był członkiem Komitetu Rady Ministrów ds. cyfryzacji oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego. Pełnienie funkcji zakończył w 12 października 2020[4]. Po odejściu z rządu został dyrektorem naczelnym ds. projektów strategicznych w KGHM[5]. 6 czerwca 2022 powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jest odpowiedzialny za obszar cyfryzacji w Krajowym Planie Odbudowy oraz europejskie i międzynarodowe regulacje cyfrowe[6]. W maju 2023 objął stanowisko podsekretarza stanu w reaktywowanym Ministerstwie Cyfryzacji[7][8].

Paweł Lewandowski

Prawo i Sprawiedliwość

W roku 2011 ukończył studia na kierunku polityka społeczna i...

Dariusz Joński

Position: Koalicja Obywatelska

Absolwent ekonomii na Politechnice Łódzkiej. Ukończył podyplomowe studium prawa i administracji na Uniwersytecie Łódzkim. W 2000 przystąpił do Sojuszu Lewicy Demokratycznej[1]. W 2002 bez powodzenia kandydował do Rady Miejskiej w Łodzi[2]. W latach 2003–2006 był przewodniczącym Federacji Młodych Socjaldemokratów w Łodzi[3]. W wyborach w 2006 został wybrany na radnego Łodzi (uzyskał 1508 głosów)[4].

Do 2007 pracował w Przedsiębiorstwie Turystycznym Łódź, dochodząc w nim do stanowiska głównego specjalisty ds. rozwoju. Następnie przez kilka miesięcy był zatrudniony na stanowisku specjalisty w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Od czerwca 2007 do lutego 2010 pełnił funkcję wicedyrektora w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi[5].

Był jednym z inicjatorów referendum w sprawie odwołania Jerzego Kropiwnickiego z funkcji prezydenta Miasta Łodzi. Po sukcesie tej inicjatywy w lutym 2010 objął funkcję przewodniczącego rady wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w województwie łódzkim. W tym samym miesiącu został zastępcą pełniącego funkcję prezydenta Łodzi, stanowisko to zajmował do grudnia 2010. W wyborach samorządowych w 2010 został zgłoszony jako kandydat na prezydenta Łodzi z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W pierwszej turze wyborów z 22 listopada 2010 zdobył 49 101 (24,01%) głosów, zajmując drugie miejsce wśród kandydatów[6]. W drugiej turze uzyskał 51 426 (39,35%) głosów, przegrywając tym samym z Hanną Zdanowską, kandydatką Platformy Obywatelskiej. W tych samych wyborach uzyskał, zdobywając 18 275 głosów, mandat radnego sejmiku łódzkiego IV kadencji.

W wyborach parlamentarnych w 2011 startował do Sejmu z 1. miejsca na liście SLD w okręgu łódzkim. W głosowaniu otrzymał 15 164 głosy i – jako jedyny reprezentant z tej listy – uzyskał mandat poselski[7]. 7 listopada 2011 został wybrany na rzecznika klubu poselskiego SLD, a 10 grudnia tego samego roku został rzecznikiem partii. Od 30 maja 2015 do 23 stycznia 2016 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego SLD. W wyborach w 2015 nie uzyskał poselskiej reelekcji. W styczniu 2016 powrócił na funkcję wicedyrektora WUP w Łodzi[8].

1 lutego 2016 zrezygnował z funkcji rzecznika partii[9]. W lutym 2016 współtworzył stowarzyszenie Inicjatywa Polska[10]. 8 kwietnia 2017 zrezygnował z członkostwa w SLD[1]. W wyborach samorządowych w 2018 został kandydatem Koalicji Obywatelskiej do sejmiku łódzkiego[11]; uzyskując w głosowaniu mandat radnego wojewódzkiego VI kadencji[12]. W czerwcu 2019 po zarejestrowaniu Inicjatywy Polska jako partii politycznej zasiadł w jej zarządzie[13].

W styczniu 2019 został wiceprezesem łódzkiego Aquaparku Fala[14]. W wyborach w tym samym roku uzyskał mandat poselski, kandydując z ramienia Koalicji Obywatelskiej w okręgu sieradzkim i otrzymując 11 999 głosów[15].

W 2023 wraz z Michałem Szczerbą opublikował książkę pt. Wielkie żniwa. Jak PiS ukradł Polskę, powstałą na podstawie szeroko komentowanych przez media kontroli poselskich, które obaj posłowie przeprowadzili w trakcie IX kadencji Sejmu[16].

Dariusz Joński

Koalicja Obywatelska

Absolwent ekonomii na Politechnice Łódzkiej. Ukończył podyplomowe studium prawa i...

Witold Graboś

Position: PIKE

ekspert medialny i telekomunikacyjny, dziennikarz, publicysta, polityk. Ukończył studia na Wydziale Filologii  UMCS w Lublinie.

Senator RP trzeciej kadencji. Dwukrotny członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i jej wiceprzewodniczący, wybrany przez Senat RP i Sejm RP. W latach 2002 – 2006 – prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. M.in. w 2005 roku ogłosił i rozstrzygnął przetarg na czwartego operatora sieci mobilnej.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

 

Witold Graboś

PIKE

ekspert medialny i telekomunikacyjny, dziennikarz, publicysta, polityk. Ukończył studia na...

Wojciech Dziomdziora

Position: Nexera

Doświadczenia menadżerskie i prawnicze zdobywał m.in. jako Counsel w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Wcześniej pracował w Orange Polska, gdzie sprawował wysokie funkcje menadżerskie m.in. odpowiadając za obszar public affairs. Był również wspólnikiem w kancelarii prawnej Cottyn oraz prawnikiem w TVN-ie. Był także członkiem KRRiT oraz był dyrektorem Departamentu Prawnego w MKiDN.

Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim, studia MBA na Akademii J. Koźmińskiego oraz studiował zarządzanie strategiczne w Wielkiej Brytanii.

Jest specjalistą prawa telekomunikacyjnego, prawa mediów, nowych technologii i rynków regulowanych (Telekomunikacyjny, pocztowy, kolejowy). Doradzał wiodącym na polskim rynku koncernom z sektora telewizyjnym i prasowym oraz firmom telekomunikacyjnym.

Jest współautorem komentarza do ustawy o radiofonii i telewizji oraz wielu artykułów prawniczych, a także prelegentem na wielu konferencjach branżowych i gospodarczych.

Wojciech Dziomdziora

Nexera

Doświadczenia menadżerskie i prawnicze zdobywał m.in. jako Counsel w kancelarii...

Tomasz Żurański

Position: Vectra

Tomasz Żurański – Prezes Zarządu Vectra S.A. – Absolwent Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zarządzania i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej, a także Executive MBA University of Illinois at Urbana Champaign. Karierę zawodową rozpoczynał jako Konsultant w zakresie m.in. psychologii zarządzania, marketingu, a także zarządzania strategicznego w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Następnie Dyrektor Marketingu i Sprzedaży w firmie RB Przedsiębiorstwo Polsko-Amerykańskie Ltd. Od 1998 roku związany z Vectrą. W latach 2002 – 2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Telewizja Kablowa VECTRA SA. Od 2005 zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu VECTRA S.A.

Tomasz Żurański

Vectra

Tomasz Żurański – Prezes Zarządu Vectra S.A. – Absolwent Psychologii...

Małgorzata Zakrzewska

Position: P4

Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej PLAY

W PLAY jest od samego początku, bo od listopada 2005 roku, a więc zanim jeszcze ruszyła komercyjna oferta sieci. Przez 10 lat, do 2015 roku była Dyrektorem Działu Relacji Korporacyjnych, a od grudnia 2015 roku Dyrektorem Działu Public Affairs, zajmującym się m.in. komunikacją z samorządami w sprawie budowy nowych nadajników. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Komunikacji Korporacyjnej.

Absolwentka University of New South Wales w Sydney oraz IESE Business School w Barcelonie. Zanim rozpoczęła współpracę z Play, przez blisko 6 lat kierowała w Warszawie biurem banku inwestycyjnego Merrill Lynch.

Małgorzata Zakrzewska

P4

Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej PLAY W PLAY jest od samego...

Pola Hempowicz

Position: Content Monarchy

Pola Hempowicz is a Senior Media & Entertainment Executive and internationally recognized TV Producer, Content Strategist, and Entrepreneur. In the past 15 years she has run TV networks, launched and managed OTT platforms and produced award winning content.

She has been the leading force behind the financial growth and business development of international media giants. A former Senior Exec. at Comedy Central. The first woman in Poland to be elected member of the International Academy of Television Arts & Sciences (International Emmy Awards) and Worldwide Audiovisual Women’s Association.  She often uses her position of influence to support and promote the work of Polish/Eastern European producers and storytellers, especially comedy writers.

Most recently Pola has shifted her focus and launched a campaign to advocate for data transparency and accessibility. She is educating creatives on the significance of data and empowering them with the resources available in the market in order to nail their pitch, secure financing and strengthen their negotiating position.

 

Pola Hempowicz

Content Monarchy

Pola Hempowicz is a Senior Media & Entertainment Executive and...

Michał Stefański

Position: Google

Head of Partnerships Google CEE

Odpowiedzialny za partnerstwa technologiczne z firmami mediowymi w Europie centralno wschodniej

Michał Stefański

Google

Head of Partnerships Google CEE Odpowiedzialny za partnerstwa technologiczne z...

Vincent Garnier

Position: FTTH Council Europe

Director General – FTTH Council Europe

Vincent Garnier is the Director General of the FTTH Council Europe since July 2020. In this executive capacity, Vincent manages and shapes the FTTH Council’s agenda and ensures the continuous implementation of its mission to advance ubiquitous full fibre-based connectivity to the whole of Europe.

Vincent brings to this position 25 years of experience in the telecommunications industry, in Marketing and Business Development in EMEA and Asia for BtoB companies. Most recently he was Marketing Director responsible for defining the marketing strategies for the broadband solutions at CommScope, a global network infrastructure provider company. Prior to joining CommScope, Mr Garnier worked in international business development at TKH Group N.V. and as a Marketing Manager at Prysmian Group & Exide Technologies. Vincent Garnier has been actively involved in the FTTH Council Europe activities for several years. He became a Member of the Board of Directors and Treasurer in 2019.

Vincent Garnier

FTTH Council Europe

Director General – FTTH Council Europe Vincent Garnier is the...

Olena Lutsenko

Position: RETN Black Sea Region

RETN Black Sea Region

Olena Lutsenko

RETN Black Sea Region

RETN Black Sea Region

Szymon Karbowski

Position: StreamVX

Prezes Zarządu, StreamVX

Szymon Karbowski

StreamVX

Prezes Zarządu, StreamVX

Michał Walewski

Position: Warner Bros. Discovery w Polsce

Dyrektor Dystrybucji – Warner Bros. Discovery w Polsce

Michał Walewski

Warner Bros. Discovery w Polsce

Dyrektor Dystrybucji – Warner Bros. Discovery w Polsce

Krzysztof Świergiel

Position: Eleven Sports

Krzysztof Świergiel

Eleven Sports

Małgorzata Seck

Position: Canal+ Polska

Wiceprezes ds. Programowych – Canal+ Polska

Małgorzata Seck

Canal+ Polska

Wiceprezes ds. Programowych – Canal+ Polska

Maciej Jankowski

Position: Kancelaria Prawna Media

Od roku 2019 jest bardzo aktywnie zaangażowany w prace związane z implementacją Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej (EKŁE). W tym zakresie jest autorem kilkuset uwag do kolejnych wersji projektu ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej (PKE), organizował szereg spotkań przedstawicieli rynku z regulatorami i administracją, prowadził szkolenia i warsztaty z tej materii dla urzędów publicznych i największych operatorów w Polsce, a także był współautorem raportów związanych z EKŁE, tj. dot. regulacji OTT oraz zwolnień regulacyjnych związanych ze współinwestycjami, W bieżącej działalności m.in. doradza operatorom w kwestiach abonenckich, reprezentuje ich w postępowaniach regulacyjnych oraz sporach sądowych, a także posiada duże doświadczenie w obsłudze projektów POPC (doradzał przy realizacji kilkunastu projektów ze wszystkich konkursów osi 1.1).

W 2018 roku był członkiem Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych powołanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. W pracach legislacyjnych nad PKE jestem autorem uwag m.in. do zagadnień abonenckich, dostępu telekomunikacyjnego, usługi powszechnej, tajemnicy telekomunikacyjnej oraz przetwarzania danych abonentów.

Maciej Jankowski

Kancelaria Prawna Media

Od roku 2019 jest bardzo aktywnie zaangażowany w prace związane...

Mark Brzezinski

Position: Ambasador USA w Polsce

Podczas kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w USA w 2008 był doradcą Baracka Obamy[1], a po jego zaprzysiężeniu na prezydenta był brany pod uwagę jako kandydat na ambasadora USA w Polsce[2]. W październiku 2011 został mianowany ambasadorem USA w Szwecji[3]. Pełnił tę funkcję do 2015.

W 2021, po wyborach prezydenckich w USA, desygnowany został na stanowisko ambasadora w Warszawie. Przez kilka miesięcy do objęcia tej funkcji dojść jednak nie mogło, ponieważ strona polska podnosiła, iż Mark Brzezinski jako syn Zbigniewa Brzezińskiego (Polaka z pochodzenia, który nigdy nie zrzekł się polskiego obywatelstwa) jest formalnie także obywatelem polskim i jako taki nie może być ambasadorem obcego państwa w Polsce. W lipcu 2021 próbowano znaleźć wyjście z tego pata, sięgając do umów międzynarodowych z czasów PRL o unikaniu podwójnego obywatelstwa krajów ówczesnego bloku wschodniego. 4 sierpnia 2021 Biały Dom ogłosił jego nominację na stanowisko ambasadora w Polsce[4], a 18 grudnia 2021 Senat Stanów Zjednoczonych zatwierdził jego wybór[5]. 19 stycznia 2022 został przez wiceprezydent Kamalę Haris zaprzysiężony na amerykańskiego ambasadora w Polsce[6]. 22 lutego 2022, podczas uroczystości w Belwederze, złożył listy uwierzytelniające na ręce prezydenta Andrzeja Dudy. Tym samym oficjalnie rozpoczął swoją misję dyplomatyczną w Polsce[7].

Zbigniew Brzeziński, ojciec Marka, był w chwili jego urodzin Amerykaninem, ale też formalnie obywatelem polskim, a jego żona – jak podnoszono – obywatelką Czechosłowacji. Ponieważ do osiągnięcia pełnoletności przez Marka jego rodzice nie wskazali, czyje ma on mieć obywatelstwo (ojca czy matki), to zgodnie z brzmieniem tamtych przepisów automatycznie miał on otrzymać obywatelstwo matki. W ten sposób starano się ominąć formalną przeszkodę w objęciu przez Marka Brzezinskiego funkcji ambasadora USA w Polsce[8]. 1 grudnia 2021 podczas wysłuchania przed Senatem powiedział, że w kontaktach z władzami Polski będzie podkreślał wagę bezstronnego sądownictwa, niezależnych mediów i poszanowania praw człowieka dla wszystkich, w tym osób LGBTQI+ i członków innych mniejszości[9].

Mark Brzezinski

Ambasador USA w Polsce

Podczas kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w USA w 2008...

Teresa Wierzbowska

Position: Stowarzyszenie Sygnał

President of the Management Board at Sygnal Association, integrating broadcaster and TV operators regarding protection of Intellectual Property rights. Board advisor on Public Affairs at Cyfrowy Polsat S.A. Vice-president of The Polish Chamber of Information Technology and Telecommunications. Vice-chairman of Supervisory Board at IAB Poland.

Teresa Wierzbowska

Stowarzyszenie Sygnał

President of the Management Board at Sygnal Association, integrating broadcaster...

Michał Karnowski

Position: Telewizja wPolsce.pl

Urodzony w 1976 roku. Dziennikarz, publicysta, autor książek. Współtwórca zabranego zespołowi tygodnika „Uważam Rze. Inaczej Pisane”. Teraz współtworzy tygodnik „Sieci”, portal w Polityce.pl oraz telewizję wPolsce.pl. Jeżeli możesz wesprzeć nasze przedsięwzięcia, możesz to zrobić tutaj: https://wesprzyj.wpolityce.pl/ Będziemy wdzięczni. Każda złotówka idzie na rozwój. Zapraszamy też do sklepu z najlepszymi książkami: wSklepiku.pl

Michał Karnowski

Telewizja wPolsce.pl

Urodzony w 1976 roku. Dziennikarz, publicysta, autor książek. Współtwórca zabranego...

Magdalena Russyan

Position: Światłowód Inwestycje

Członek Zarządu

Magdalena Russyan

Światłowód Inwestycje

Członek Zarządu

Maciej Świrski

Position: KRRiT

Magister historii (Uniwersytet Warszawski), tytuł MBA (zarządzanie informatyką) uzyskany w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, ukończył Polish Municipals Training Program – Wisconsin University – Milwaukee, innowator, społecznik, edukator. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Od 1996 roku pracował w branży nowych technologii. Pomysłodawca pierwszej w Polsce dwudziestoczterogodzinnej transmisji w Internecie na żywo koncesjonowanego ogólnopolskiego programu radiowego; w 1998 roku doprowadził do jej realizacji.

W latach 2006-2009 był członkiem Zarządu Polskiej Agencji Prasowej, gdzie nadzorował piony finansowy, techniczny i internetowy.

Opracował strategię Agencji, szczególnie w zakresie zastosowania nowych technologii (audio i video w strumieniu treści agencyjnych). Nadzorował wykonanie planu restrukturyzacyjnego zmieniającego technologiczne oblicze PAP SA, jak np. zbudowanie nowego systemu agencyjnego, umożliwiającego dystrybucję pakietowanych treści multimedialnych (tekst, foto, audio, video), opisanych metadanymi zgodnie ze standardem IPTC.

W roku 2012 założył Redutę Dobrego Imienia – fundację, której statutowym celem jest obrona dobrego imienia Polski na drodze prawnej i informacyjnej. Jako pierwszy postawił publicznie kwestię związku pomiędzy wizerunkiem Polski a bezpieczeństwem narodowym. Pod jego kierunkiem powstał szereg raportów Reduty w których m.in. analizowano przemysł transmisji strumieniowej (streaming) i zmiany, które „rewolucja streamingowa” wywołuje w światowych mediach i przemyśle infotainmentu, obecność dezinformacji w polskich i światowych mediach ze szczególnym uwzględnieniem rosyjskich „środków aktywnych” (Active Measures) niszczących wizerunek Polski.

Od kwietnia 2017 do lipca 2018 był członkiem Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, odpowiedzialnym za prowadzenie programu komunikacji strategicznej w USA, który miał na celu dotarcie z polskimi treściami do opiniotwórczych środowisk w Stanach Zjednoczonych.

Od 2017 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej, jako jej wiceprzewodniczący, a od 2021 jako przewodniczący. Rada Nadzorcza PAP pod jego kierunkiem nadzorowała plan zmian technologicznych i organizacyjnych PAP oraz likwidację „długu technologicznego”, który powstał w Agencji w latach 2010-2015, wprowadziła nowe usługi dla klientów Agencji, wdrożyła działania blokujące dezinformację (serwis Fake Hunter) i aktywizowała Polską Agencję Prasową na arenie międzynarodowej.

Szczególnie interesuje się zastosowaniem nowoczesnych form komunikowania się przez ludzi “pokolenia sieci” w kontekście współcześnie następującej zmiany technologicznej i wpływu tej zmiany na przekazywanie polskiego kodu kulturowego.

Laureat Nagrody „Strażnik Pamięci” Tygodnika DoRzeczy dla Reduty Dobrego Imienia – 2015 r.

Nagrodzony „Zwiastunem Dobrej Nowiny” przez Akcję Katolicką i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży za produkcję filmu „Z Wilna do nieba” – 2017 r.

Otrzymał Perłę Honorową miesięcznika Polish Market dla Reduty Dobrego Imienia za krzewienie polskich wartości i tradycji – 2017 r.

Maciej Świrski

KRRiT

Magister historii (Uniwersytet Warszawski), tytuł MBA (zarządzanie informatyką) uzyskany w...

Jacek Wiśniewski

Position: Nexera

Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu, NEXERA

Manager z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu firmami z sektora telekomunikacji i nowoczesnych technologii.

Od momentu powstania spółki w 2017 roku, jako Prezes Zarządu, jest w NEXERZE motorem napędowym unikalnego na polską skalę projektu – wyłącznie hurtowego operatora światłowodowej sieci dostępowej. Pod jego kierownictwem NEXERA została szybko zauważona i uznana w branży w Polsce i na świecie – zyskując wiele istotnych branżowych nagród. Za aktywne przyspieszenie rozwoju sieci światłowodowej w Europie Jacek Wiśniewski otrzymał przyznając mu prestiżową nagrodę FTTH Individual Award.

Wcześniej przez 8 lat związany z Netią, gdzie jako CTO odpowiadał za wdrażanie nowych technologii na sieci i w systemach IT, utrzymanie usług i sieci oraz integrację ponad 40 zakupionych spółek. W latach 2002-2008, jako Członek Zarządu oraz CTO, tworzył
i rozwijał operatora telekomunikacyjnego Tele2, który swoimi działaniami rozpoczął rewolucję na rynku usług telefonicznych w Polsce.

Zwolennik rozwiązań outsourcingowych i organizacji zwinnych. Pragmatycznie podchodzi do rozwiązywania problemów, obserwując rynek w poszukiwaniu najbardziej optymalnych narzędzi.

Jacek Wiśniewski

Nexera

Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu, NEXERA Manager z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem...

Andrzej Abramczuk

Position: Netia

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Andrzej Abramczuk, objął stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego ze skutkiem na 18 sierpnia 2018 r. Od września 2021 roku sprawuje również bezpośredni nadzór nad obszarem B2B Spółki. Z Netią związany od 12 grudnia 2017 r., kiedy dołączył do zarządu na stanowisku Dyrektora ds. Strategii i Regulacji.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów z sektora telekomunikacyjnego oraz mediów. W ciągu ostatnich kilkunastu lat wspierał największe transakcje w branży mediów i telekomunikacji na polskim rynku.

Od września 2009 r. był związany z wiodącą polską kancelarią, Chajec, Don-Siemion & Żyto, gdzie od stycznia 2011 r. był Partnerem odpowiadającym za praktykę TMT, będąc wielokrotnie – zespołowo i indywidualnie – rekomendowanym w polskich i międzynarodowych rankingach doradztwa prawnego dla tego obszaru.

W latach 2006 – 2009 związany ze spółką P4 (operator sieci Play) gdzie pełnił funkcję Dyrektora obszaru Prawnego oraz członka zarządu spółki infrastrukturalnej, opowiadającej za budowę sieci P4.

Od 2001 do 2006 roku był dyrektorem departamentu prawnego oraz członkiem zarządu w spółkach: Internet Partners, GTS Poland i Cel Polska.

W latach 2011 – 2015 zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki CenterNet S.A. oraz pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej, wówczas notowanej na GPW, spółki Midas S.A.

Od wielu lat aktywnie działa w ramach organizacji zrzeszających przedsiębiorców rynku telekomunikacyjnego w Polsce, gdzie na dzień dzisiejszy jest Przewodniczącym Rady KIGEiT, Przewodniczącym Rady PIIT, Wiceprezesem Zarządu PIKE oraz członkiem Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Karpaczu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe, prowadzone przez Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości wraz z City University Business School of London oraz studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Andrzej Abramczuk

Netia

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Andrzej Abramczuk, objął stanowisko Prezesa Zarządu,...

Marta Wojciechowska

Position: Fiberhost

Marta Wojciechowska jest Prezeską Zarządu Fiberhost (wcześnjiej INEA) – jednego z liderów w budowie i zarządzaniu nowoczesną, otwartą infrastrukturą światłowodową typu FTTH (ang. Fiber-To-The-Home, światłowód do domu) w Polsce.

Spółka świadczy usługi hurtowe dla lokalnych i ogólnopolskich dostawców telekomunikacyjnych. Dzięki temu mieszkańcy znajdujący się w zasięgu otwartej sieci światłowodowej Fiberhost, mogą korzystać z szerokiej oferty usług internetowych oraz telewizyjnych, a operatorzy mają dostęp do bogatej oferty usług hurtowych. Obecnie zasięgu otwartych sieci światłowodowych Fiberhost znajduje się blisko 1 mln gospodarstw domowych w 8 województwach w kraju.

Marta Wojciechowska z Grupą związana jest od ponad 12 lat. Wcześniej zajmowała stanowisko Członkini Zarządu i odpowiadała za całokształt spraw prawnych, compliance, dział ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwo oraz EHS.

Posiada bogate doświadczenie w projektach regulatory compliance, doradzała w zakresie implementacji wymogów regulacyjnych oraz zarządzania ryzykiem. Uczestniczyła także w międzynarodowych transakcjach M&A, nadzorując i odpowiadając za przebieg procesu w obszarze analiz prawnych.

Marta Wojciechowska

Fiberhost

Marta Wojciechowska jest Prezeską Zarządu Fiberhost (wcześnjiej INEA) – jednego...

Maciej Nowohoński

Position: Orange Polska

Maciej Nowohoński, Członek Zarządu ds. Rynku Hurtowego i Sprzedaży Nieruchomości, Orange Polska.

Od kwietnia 2020 Członek Zarządu ds. Rynku Hurtowego i Sprzedaży Nieruchomości.
Wcześniej, przez 6 lat pełnił rolę Członka Zarządu ds. Finansów w Orange Polska.

Z Orange Polska związany jest od 2003 roku. Pełnił różne role o rosnącym zakresie odpowiedzialności w obszarze finansów, w szczególności funkcję Kontrolera Grupy Orange Polska w latach 2006-2014. W latach 2010-2011 zajmował także stanowisko Członka Zarządu w spółce Emitel. Natomiast w latach 2011-2013 był Członkiem Zarządu ds. Finansów w spółce PTK Centertel.

Zasiada również w radach nadzorczych wybranych spółek Grupy Orange Polska.
Przed dołączeniem do zespołu Orange pracował między innymi w Arthur Andersen i Andersen Business Consulting.

Maciej Nowohoński

Orange Polska

Maciej Nowohoński, Członek Zarządu ds. Rynku Hurtowego i Sprzedaży Nieruchomości,...

Włodzimierz Zieliński

Position: Fundacja PIKSEL

Prezes Polskiej Fundacji Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL

Włodzimierz Zieliński

Fundacja PIKSEL

Prezes Polskiej Fundacji Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL

Dorota Żurkowska

Position: Warner Bros. Discovery

Członkini Zarządu, Group Senior Vice President – Revenue

Zapewnia rozwój oferty sprzedażowej, ze szczególnym naciskiem na nowe obszary monetyzacji oraz współpracę z istniejącymi i nowymi partnerami biznesowymi w ramach Warner Bros. Discovery w Polsce. Odpowiada za całość przychodów grupy – z działalności reklamowej, dystrybucyjnej oraz Consumer Products.

W poprzednich latach na stanowisku GSVP – Business Development, Distribution & Eurosport była dyrektorem Eurosportu w Polsce, zarządzała dystrybucją portfolio kanałów i produktów, nadzorowała realizację projektów kluczowych z punktu widzenia strategii firmy i odpowiadała za procesy transformacyjne.

Z Grupą Discovery związana od 2000 roku. Od 2004 roku zajmowała kluczowe stanowiska w międzynarodowych strukturach Discovery. Jako wiceprezes ds. rozwoju sprzedaży reklam, odpowiedzialna była za rozwój i wdrażanie strategii sprzedaży czasu reklamowego Discovery na wszystkich rynkach ówczesnego regionu CEEMEA (Europa Środkowo-Wschodnia, Bliski Wschód i Afryka). Przed dołączeniem do zespołu zarządzającego TVN Warner Bros. Discovery zajmowała stanowisko dyrektora zarządzającego Discovery w Polsce.

 

Doświadczenie zdobywała w zespołach Wizja TV i UPC (dawniej PTK). Ukończyła Uniwersytet Warszawski, Prywatną Szkołę Handlową oraz IESE Business Sch

Dorota Żurkowska

Warner Bros. Discovery

Członkini Zarządu, Group Senior Vice President – Revenue Zapewnia rozwój...

Dariusz Dąbski

Position: Telewizja Puls

Prezes Telewizji Puls, trzeciej co do wielkości komercyjnej grupy telewizyjnej w Polsce, z 7-procentowym udziałem w rynku*. Karierę zawodową rozpoczynał w USA. Po powrocie do Polski piastował wysokie stanowiska w kluczowych spółkach branży informatycznej, telekomunikacyjnej, internetowej i paliwowej. Był m.in. Prezesem Optimus S.A., Fujitsu Siemens Computers, Netia Telecom, TDC Internet, AC&G, Entertainment Systems Poland. Przewodniczył także Radom Nadzorczym PKN Orlen, Optimus Lockheed Martin i Onet.pl. W 2005 roku związał się z Telewizją Puls, sprowadził do niej inwestora News Corporation, firmę miliardera Ruperta Murdocha. Kiedy w 2008 roku potentat postanowił wyjść z Polski, Dariusz Dąbski odkupił jego udziały w Telewizji Puls i sukcesywnie budował stację, otwierając w 2012 kolejny, obok TV Puls, kanał PULS 2.

*(Nielsen, 01-31.08.21, All 16-49)

Dariusz Dąbski

Telewizja Puls

Prezes Telewizji Puls, trzeciej co do wielkości komercyjnej grupy telewizyjnej...

Jacek Oko

Position: UKE

18 września 2020 roku powołany przez Sejm RP na Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Pracownik naukowy i menedżer, przez wiele lat łączył pracę dydaktyczną ze stanowiskami dyrektorskimi w Dziale Informatyzacji Politechniki Wrocławskiej i we Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym.

Jego zawodowe zainteresowania skupiają się na aspektach technicznych, biznesowych i prawnych usług telekomunikacyjnych oraz sieci teleinformatycznych, a także na rozwoju internetu, konwergencji telekomunikacji, informatyki i mediów oraz problemach społeczeństwa informacyjnego.

W latach 1998-2002 pracował w Telefonii Lokalnej S.A. we Wrocławiu, m.in., na stanowisku dyrektora Departamentu Sieci Transmisji Danych. W latach 2004-2005 członek zarządu spółki TK 3 sp. z o. o., w latach 2005-2008 członek zarządu i dyrektor Departamentu Techniki w spółce Tele Video Media sp. z o. o. (przekształconej następnie w Avista Media sp. z o. o.), w latach 2008 -2009 dyrektor Departamentu Techniki w spółce Telefonia DIALOG S.A.

Docent na Politechnice Wrocławskiej. Od 2009 roku dyrektor Działu Informatyzacji Politechniki, od 2010 roku dyrektor Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego, od 2018 roku dyrektor Działu Informatyzacji, zastępca Kanclerza Politechniki Wrocławskiej ds. Informatyzacji.

W swojej karierze kierował m.in. projektami „Cyberbezpieczeństwo dla gospodarki przyszłości”, „Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych (SPIN-LAB)” i „Cloud Computing – nowe technologie w ofercie dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej”, jest autorem licznych publikacji naukowych.

Z wykształcenia doktor inżynier elektronik o specjalności telekomunikacja. Ukończył kurs zarządzania projektami na The George Washington University School of Business and Public Management.

Jacek Oko

UKE

18 września 2020 roku powołany przez Sejm RP na Prezesa...

Jerzy Straszewski

Position: PIKE

Prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej PIKE

Jerzy Straszewski

PIKE

Prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej PIKE

Jakub Woźny

Position: Kancelaria Prawna Media

W 2018 roku został członkiem Grupy Roboczej ds. Rozwoju Telekomunikacji powołanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Od lipca 2019 roku pełni funkcję przewodniczącego podgrupy „Legislacja”, w ramach powołanej przez Ministra Cyfryzacji Grupy ds. IoT. W swojej działalności doradczej często łączy wiedzę z zakresu telekomunikacji z wykształceniem ekonomicznym. Współautor raportów tematycznych, dotyczących regulacji OTT czy zwolnień regulacyjnych związanych ze współinwestycjami. Ukończył studia doktoranckie na Instytucie Nauk Prawnych PAN, kończy opracowanie pracy doktorskiej. W działalności zawodowej interesuje się zjawiskiem platformizacji usług cyfrowych oraz powiązanymi z nim nowymi koncepcjami z zakresu ochrony konkurencji.

Jakub Woźny

Kancelaria Prawna Media

W 2018 roku został członkiem Grupy Roboczej ds. Rozwoju Telekomunikacji...

Ireneusz Piecuch

Position: DGTL LAW

Starszy wspólnik i współzałożyciel kancelarii DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy S.K.A. Wcześniej przez ponad 7 lat związany z międzynarodową kancelarią CMS (m.in. jako współzarządzający globalną praktyką telekomunikacyjną tej firmy oraz lider praktyki TMT w regionie CEE). W swojej karierze Irek pracował także przez ponad 14 lat w IBM (jak szef działu prawnego w Polsce, lider CEE w regionie a także wiceprezes IBM Polska odpowiedzialny za operacje), 3 lata w Grupie Telekomunikacja Polska S.A. (obecnie ORANGE – m.in. jako członek Zarządu odpowiedzialny za strategię i rozwój biznesu) oraz prawie 3 lata w Poczta Polska S.A. jako wiceprezes odpowiedzialny za strategię, IT oraz obrót międzynarodowy. Zasiadał także w Radach Nadzorczych takich spółek jak Emitel, Wirtualna Polska, KGHM czy PKP PLK.

DGTL koncentruje się na transakcjach M&A, prawie nowych technologii, prawie pracy i prawie własności intelektualnej – kluczowych obszarach z zakresu wsparcia transformacji cyfrowej polskich przedsiębiorstw.

Ireneusz Piecuch

DGTL LAW

Starszy wspólnik i współzałożyciel kancelarii DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy...

Jacek Kobierzycki

Position: TOYA

Dyrektor Zarządzający, TOYA

Jacek Kobierzycki

TOYA

Dyrektor Zarządzający, TOYA

Znamy Laureatów XVI Festiwalu o nagrodę „Tytanowego Oka” oraz „Złotej PIKE”

5 października 2021 roku w czasie uroczystej Gali, która towarzyszy 48 Międzynarodowej Konferencji i Wystawy PIKE zostały wręczone statuetki Tytanowego Oka oraz Złotej PIKE.

Laureat w kategorii
POLSKA PRODUKCJA TELEWIZYJNA

Canal+ Polska za produkcję serialu – „KRÓL”

Laureat w kategorii
SPORTOWY PRZEKAZ ROKU

Eurosport za realizację – LETNICH IGRZYSK OLIMPIJSKICH TOKIO 2020

Laureat w kategorii
WSPÓŁPRCA Z OPERATORAMI

AMC NETWORKS

Laureat w kategorii
HONOROWE TYTANOWE OKO

TVN 24

Wyróżnienia otrzymali:

  • TVP za produkcję serialu – „OSIECKA
  • player.pl za produkcję serialu – „25 LAT NIEWINNOŚCI. SPRAWA TOMKA KOMENDY

Wyróżnienia otrzymali

  • TVP za realizację – MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ 2020
  • Eleven Sports za realizację – STUDIA FORMUŁY 1

Wyróżnienia otrzymali

  • KINO POLSKA
  • THE WALT DISNEY COMPANY POLSKA

Laureat ZŁOTEJ PIKE w kategorii OSOBA

Złota PIKE w 2021 roku przypadnie osobie którą wszyscy doskonale znamy z długoletniej działalności na rynku, a także z naszych wiosennych i jesiennych konferencji. Nasz Laureat dla rynku telewizji kablowej przez szereg lat był kluczową postacią, która wspomagała jego powstanie i rozwój. Ale nasze tegoroczne uznanie znalazła nie tylko jego wieloletnia praca na rzecz branży, ale przede wszystkim niezwykła wiedza i wielki talent organizatora szeregu przedsięwzięć medialnych, a także niezawodnego mediatora.

Ukończył on studia na Wydziale humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego i w czasie pierwszej „Solidarności” związał się z opozycyjną prasą studencką i związkową. Współorganizował Biuro Informacji Prasowej Komisji Krajowej związku, za co w stanie wojennym był internowany. W latach 80-tych działał w strukturach podziemnej Solidarności i gdańskich liberałów, by po 1989 roku w pełni zaangażować się w tworzenie struktur nowego państwa. Piastował stanowisko rzecznika prasowego w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego, był posłem na Sejm I kadencji, a od 1993 do 1999 roku zasiadał w KRRiT, pełniąc funkcję jej sekretarza. Po zakończeniu kadencji został doradcą do spraw mediów elektronicznych, służąc rynkowi swoją nieocenioną pomocą i głęboką wiedzą. Za cechę dyskrecji i wielką umiejętność działania za kulisami i łagodzenia sporów jest szczególnie ceniony. Znany także jako elokwentny i niezawodny ekspert rynku medialnego, barwnie wypowiadającego się publicznie ale i świetnie prowadzącego spotkania biznesowe- niezawodnie kojarzącego firmy i ich interesy na rynku. Osoba towarzyską i obdarzoną wspaniałym poczuciem humoru. Laureatem Złotej PIKE 2021 został niezawodny Przyjaciel, współtwórca polskiego rynku medialnego w obecnym jego kształcie Andrzej Zarębski.

9.30 – 10.00Uroczyste otwarcie 48. Międzynarodowej Konferencji i Wystawy PIKE
10.00 – 10.30Rozwój technologii i usług cyfrowych – perspektywa 2025
Wprowadzenie: Wojciech Dziomdziora – General Counsel and Chief Compliance Officer, Nexera
Janusz Kosiński – Członek Rady, Rada ds. Cyfryzacji przy KPRM
Janusz Cieszyński – Sekretarz Stanu ds. Cyfryzacji, KPRM
10.30 – 10.50Rynek operatorów komunikacji elektronicznej 2025 – wyzwania PIKE
Jerzy Straszewski – Prezes Zarządu, PIKE
10.50 – 11.10Jedyną stałą jest zmiana – przyszłość sektora mediów i telekomunikacji
Guy Bisson – Executive Director, Ampere Analysis
11.10 – 11.30Czy jesteśmy gotowi na standard DVB-T2/HEVC?
Mirosław Kalinowski – Dyrektor Krajowego Instytutu Mediów, KIM
11.30 – 11.50Przerwa kawowa – zaprasza
11.50 – 12.20Regulacyjna wizja rynku telekomunikacyjnego – perspektywa 2025
Wprowadzenie: Jakub Woźny – Kancelaria Prawna Media
Jacek Oko – Prezes, UKE
Andrzej Abramczuk – Prezes Zarządu, Netia
12.20 – 12.50Perspektywa rynku medialnego 2025
Wprowadzenie: Sebastian Urban – Kancelaria Prawna Media
Witold Kołodziejski – Przewodniczący, KRRiT
Patrycja Gołos – Wiceprezes Zarządu, PIKE
Przemysław Broniszewski – Członek Zarządu, MOC TV
12.50 – 13.10Cyberbezpieczeństwo urządzeń końcowych – akt delegowany Komisji Europejskiej
Carsten Engelke – Dyrektor ds. Technologii, Stowarzyszenie Niemieckich Operatorów Kablowych – ANGA
13.10 – 13.30Co przyniosła pandemia COVID-19? Rozwój wybranych segmentów sektora mediów i rozrywki w Polsce i na Świecie do 2025 roku, na bazie raportu PwC Global Entertainment & Media Outlook 2021-2025
Marcin Sidelnik – Lider Sektora Telekomunikacji, Mediów i Rozrywki, PwC
13.30 – 14.30Lunch – zaprasza
14.30 – 14.45Prezentacja wyników badań ogólnopolskiego panelu gromadzenia i przetwarzania danych RPD
Wojciech Pawlak – Dyrektor, NASK PIB
14.45- 15.00„Okrągły Stół DAI” – czy możliwy jest konsensus?
Marcin Grabowski – Przewodniczący Rady Metodologicznej ds. RPD
15.00 – 16.00Jak utrzymać przewagę w zmieniającej się rzeczywistości biznesowej i technologicznej?
Moderator: Ireneusz Piecuch – Partner Zarządzający, DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy
Dariusz Dąbski – Prezes Zarządu, Telewizja Puls
Bogusław Kisielewki – Prezes Zarządu, Kino Polska
Dorota Żurkowska-Bytner – Członek Zarządu, TVN Grupa Discovery
Marcin Klepacki – Dyrektor Biura Dystrybucji, TVP
Andrzej Kozłowski – Prezes Zarządu, Emitel
16.00 – 17.00Operatorzy vs. Nadawcy vs. OTT – walka czy współpraca, co się bardziej opłaca?
Wprowadzenie: Jacek Kobierzycki – Dyrektor Zarządzający, TOYA
Marcin Malicki – Dyrektor Obszaru Subscriptions & New Services, WP
Marcin Skabara – Dyrektor ds. Produkcji Oryginalnej, TVP
Artur Przybysz – Członek Zarządu, Canal+ Polska
Ewelina Rabsztyn – Dyrektor Telewizji i Kontentu, Orange Polsk
Tomasz Strożek – VP EMEA, SeaChange International
Jacek Koskowski – General Sales & Distribution Director, Kinopolska
17.00 – 18.00Posiedzenie „Okrągłego Stołu DAI” – spotkanie zamknięte
19.00 – 2.00Wieczór powitalny
7.30 – 8.00Kto rano wstaje…” Poranny bieg operatorów
9.00 – 10.45Śniadanie – między nami operatorami – praktyczne aspekty wdrożeń zbliżających się zmian prawnych – Warsztaty
System Informacji o Infrastrukturze Szerokopasmowej – czy to już wersja ostateczna?

Mateusz Borowiak – Radca Prawny, Kancelaria Prawna Media
Operatorzy i media – usługi telewizyjne w Internecie, must carry, RPD
Wojciech Szymczak – Radca Prawny, Kancelaria Prawna Media
Przegląd aktualnych tematów legislacyjnych i regulacyjnych
Jakub Woźny – Radca Prawny, Kancelaria Prawna Media
Nowe regulacje sprzedaży usług online
Luiza Piskorek – Radca Prawny, Kancelaria Prawna Media
10.45 – 11.00Total video – jednoźródłowy pomiar treści – perspektywa polska i międzynarodowa
Michał Buszko – Client Team Lider, Nielsen Media Polska
11.00 – 11.45Kto kreuje trendy na rynku medialnym, widz czy technologia?
Moderator: Łukasz Dec – Redaktor Naczelny, Telko.in
Zaproszeni:
Grzegorz Stanisz – Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Działu RTV, Samsung Polska
Maciej Gozdowski – Dyrektor Zarządzający, Player.pl
Tomasz Żurański – Prezes Zarządu, Vectra
Grzegorz Grzegorski – Head of Digital Product, R&D Teams TVP
11.45 – 12.00Media wczoraj i dziś – 20 lat ewolucji kontentu
Edward Miszczak – Członek Zarządu, TVN Grupa Discovery
12.00 – 12.30Przerwa kawowa – zaprasza
12.30 – 12.45Nowe usługi smart w sieciach operatorów kablowych
Albert Kuźmicz – Doradca Zarządu, Vectra
Rafał Kandziora – Dyrektor ds. Oferty i Produktu, Vectra
12.45 – 13.30Trendy w kanałach sportowych – stan obecny i perspektywy rozwoju
Moderator: Krzysztof Burmer – Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Asta-net
Dorota Żurkowska-Bytner – Członek Zarządu, Eurosport
Marek Szkolnikowski – Dyrektor, TVP Sport
Krzysztof Mikulski – Prezes Zarządu, Motowizja
13.30 -1 4.30Lunch
14.30 – 14.45Korzyści wdrożenia rozproszonej architektury sieci dostępowych (DAA) i remote-PHY – na podstawie rezultatów projektu GigaFiber
Maciej Muzalewski – CTO, VECTOR TECHNOLOGIES
14.45 – 15.00Jak budować usługi w oparciu o neutralność węglową?
Ryszard Hordyński – Senior Director, Strategy and Communications, Huawei
15.00 – 15.20Jeden na jeden
Ireneusz Piecuch – Partner Zarządzający, DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy
Jean-Marc Harion – Prezes Zarządu, P4
15.20 – 16.20Ekonomiczne perspektywy rynku kablowego – otwarte sieci światłowodowe
Moderator: Jakub Woźny – Kancelaria Prawna Media
Jacek Wiśniewski – Prezes Zarządu, Nexera
Marta Wojciechowska– Członek Zarządu, Fiberhost
Patrycja Gołos – Wiceprezes Zarządu, PIKE
Andrzej Abramczuk – Prezes Zarządu, Netia
Maciej Nowohoński – Członek Zarządu ds. Rynku Hurtowego i Sprzedaży Nieruchomości, Orange Polska
17.00 – 18.00Premiera serialu „Układ” – zaprasza
19.30 – 2.00Gala PIKE
Rozstrzygnięcie Konkursu o nagrodę „Tytanowego Oka”
Wręczenie nagrody „Złota PIKE”
9:00 – 11:00Wyjazd uczestników

Uczestnicy

W jednym miejscu zebraliśmy liderów oraz ekspertów rynku telekomunikacyjnego i medialnego

Tematyka

Poruszymy aspekty naszej branży, jej rozwoju oraz nadchodzących zmian

Dawka wiedzy

Praktyczna wiedza o branży w przystępnej formie w jednym czasie

Interakcja

Po zakończeniu każdego panelu zapraszamy do interakcji z naszymi Prelegentami

DoubleTree by Hilton w Łodzi

1-osobowy

650 zł brutto

doba hotelowa

2-osobowy

750 zł brutto

doba hotelowa

Pakiet 1-osobowy

1 750 zł brutto

3 doby

Pakiet 2-osobowy

2 050 brutto

3 doby