do 15.09.2023 r.

Członkowie PIKE

2 000 zł netto + VAT

Pozostali

3 000 zł netto + VAT

Administracja Państwowa

2 000 zł + VAT

Premium VIP

3 500 zł + VAT

od 16.09.2023 r.

Członkowie PIKE

2 300 zł netto + VAT

Pozostali

3 500 zł netto + VAT

Administracja Państwowa

2 500 zł + VAT

Premium VIP

4 000 zł + VAT