do 31.08.2022

Członkowie PIKE

1 900 zł netto + VAT

Pozostali

2 500 zł netto + VAT

Administracja Państwowa

1 900 zł + VAT

od 1.09.2022

Członkowie PIKE

2 500 zł netto + VAT

Pozostali

3 000 zł netto + VAT

Administracja Państwowa

2 500 zł + VAT

Forum Telewizji Lokalnych

1 200 zł netto + VAT