do 2.05.2024 r.

Reprezentant WZC

bezpłatna akredytacja

Członkowie PIKE

2 000 zł + VAT

Pozostali uczestnicy

3 000 zł netto + VAT

Administracja Państwowa

2 000 zł netto + VAT

od 3.05.2024 r.

Reprezentant WZC

bezpłatna akredytacja

Członkowie PIKE

2 300 zł + VAT

Pozostali uczestnicy

3 500 zł netto + VAT

Administracja Państwowa

2 500 zł netto + VAT