do 5.05.2023

Członkowie PIKE

2 000 zł netto + VAT

Pozostali

3 000 zł netto + VAT

Administracja Państwowa

2 000 zł + VAT

od 6.05.2023

Członkowie PIKE

2 300 zł netto + VAT

Pozostali

3 300 zł netto + VAT

Administracja Państwowa

2 300 zł + VAT

Forum Telewizji Lokalnych

1 300 zł netto + VAT