Szanowni Państwo,

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej wraz z Polską Fundacją Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej „Piksel” ogłasza XVI Edycję Konkursu Programów Telewizji Lokalnych „To Nas Dotyczy”.

Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może zostać nadawca programu telewizyjnego lokalnego lub regionalnego posiadający aktualną koncesję na nadawanie programu telewizyjnego, który nadaje swój program w sieci operatora telewizji kablowej lub dostarczającego inne usługi multimedialne i będącego jednocześnie członkiem PIKE i który złoży zgłoszenie opisane w § 4.

XVI edycja Konkursu prowadzona jest w następujących kategoriach:

 1. „Moja Mała Ojczyzna”, forma dziennikarska dowolna (reportaż, news lub inna forma telewizyjna), audycja telewizyjna związana z szeroko pojętym patriotyzmem lokalnym, wiedzą regionalną, zwyczajami i obrzędami, inicjatywami i działaniami na rzecz lokalnej społeczności, pokazująca ciekawe miejsca, inicjatywy, ludzi, pasje w powiązaniu z miastem lub regionem; kategoria objęta honorowym patronatem Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
 2. „News” – pojedynczy materiał informacyjny, news interwencyjny. Ocenie podlegać będzie sprawnie przekazana informacja, wrażliwość na ludzkie problemy, ale również dystans i poczucie humoru;
 3. „Zwyczajnie niezwyczajni” – reportaż lub inna krótka forma telewizyjna  o ludziach wyjątkowych, wyrastających ponad przeciętność, którzy znaleźli swoje miejsce w życiu albo w sposób wyjątkowy potrafili sprostać wyzwaniu;
 4. „Rozmawiam. Odzyskam czas dla dziecka” –  forma dziennikarska dowolna, kategoria objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka;
 5. „Społecznie wrażliwi” – spoty reklamy społecznej, promujące bezpieczeństwo, lokalny patriotyzm, pozytywne postawy i inne wartości. Szczególnie oceniana będzie kreacja i pomysłowość oraz technika produkcji.  

Proszę zwrócić uwagę na zmianę kategorii w tej edycji Konkursu.

 1. Na konkurs można nadsyłać audycje wyemitowane po raz pierwszy w  telewizji w okresie pomiędzy 5 kwietnia 2018 roku a 3 kwietnia 2019 roku.
 2. Każdy z uczestników z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 Regulaminu XIII Edycji Konkursu dla Telewizji Lokalnych może przysłać więcej niż jedną audycję, nie przekraczając jednak podanych niżej limitów:
LPKATEGORIAMAX ILOŚĆ AUDYCJI
1.Audycja „Moja Mała Ojczyzna”3
2.Audycja „News”3
3.Audycja „Zwyczajnie niezwyczajni”2
4.Audycja „Rozmawiam. Odzyskam czas dla dziecka”2
5.Audycja „Społecznie wrażliwi”2
   

WAŻNE!!!!

Z cyklu audycji realizowanych według tego samego formatu telewizyjnego do Konkursu zgłoszona może zostać jako materiał konkursowy tylko jedna audycja. Nie dotyczy to  audycji z zakresu publicystyki społecznej oraz audycji interwencyjnych.

 1. Na konkurs należy nadsyłać audycje telewizyjne zapisane na płycie DVD w formacie MPEG-2 (format SD-PAL) lub MPEG-4 (full HD, kodek h264).
 2.  Każdy materiał powinien być zapisany na oddzielnej płycie. Płyta powinna być starannie zapisana i sprawdzona oraz zabezpieczona przed uszkodzeniami w transporcie.
 3. Do nagrań należy dołączyć metryczkę  stanowiącą załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu. Proszę o zwrócenie uwagi, iż metryka składa się z dwóch stron i musi zawierać podpisy oraz pieczęć zgłaszającej materiały konkursowe telewizji.

Prosimy również, aby materiały konkursowe były zgłaszane przez podmioty dysponujące aktualną koncesją KRRiT.

 

 1. Prace przekazywane są wraz z opisem jak wyżej do siedziby PIKE na adres:  00-450 Warszawa, ul. Przemysłowa 30 do dnia 4 kwietnia 2019 roku.
 2. Terminy:
  1. przyjmowanie prac – do 4 kwietnia 2019 r.
  2. obrady Komisji Programowej (zakończenie I etapu Konkursu) – do 20 kwietnia 2019.
  3. podanie wyników Konkursu i wręczenie nagród – na Wiosennej Konferencji PIKE’2019 w dniu 21 maja 2019 roku w Hotelu Sheraton w Sopocie.
 3. Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane.
 4. Szczegółowy Regulamin Konkursu znajduje się na stronach internetowych PIKE: www.pike.org.pl , www.konferencjepike.pl .

W związku z licznymi zmianami w Regulaminie proszę zapoznać się z tegoroczną wersją Regulaminu Konkursu dla Telewizji Lokalnych, a w razie  niejasności i pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Kontakt

Akredytacje

akredytacje@pike.org.pl
tel. +48 22 696 65 31

Sponsoring

Krzysztof Węglarz
kweglarz@dream-world.pl

tel. (+48) 504 278 770

Grzegorz Jaworski
g.jaworski@panmedia.com.pl
tel. (+48) 501 089 984

Organizatorzy