Joanna Kopeć

Nielsen

Socjolożka, badaczka rynku i mediów, doświadczona managerka projektów badawczych. Od początku kariery zawodowej związana z badaniami marketingowymi (najpierw w Gemius/IIBR, potem w IQS) dostarczała użytecznej biznesowo wiedzy o motywacjach, zachowaniach i zwyczajach konsumentów i widzów. W Nielsenie bogate doświadczenie w badaniach konsumenckich przekuwa w nową perspektywę patrzenie na dane o widowni i oglądalności.