Szanowni Państwo,
Polska Izba Komunikacji Elektronicznej zaprasza do wzięcia udziału w XVII Festiwalu o nagrodę „Tytanowego Oka”
Uczestnikiem Festiwalu może zostać nadawca lub autor, który w okresie od 21 września 2021 roku do 15 września 2022 roku zrealizował działanie spełniające kryteria opisane w danej kategorii Festiwalu. W Festiwalu mogą wziąć udział:

 • Nadawcy oraz autorzy, którzy doręczą PIKE, na adres: konkurs@pike.org.pl, w terminie nie późniejszym niż do dnia 10 września 2022 roku formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z załączonymi materiałami,
 • Nadawcy wskazani przez Członka Kapituły Festiwalu

Jury wybierze nominowane stacje i laureatów w następujących kategoriach:

 • WYDARZENIE ROKU wyróżnione zostaną nadawcy lub autorzy którzy zrealizowali program, wydarzenie, inicjatywę zasługującą na miano wydarzenia roku. Podstawą oceny w kategorii „Wydarzenie roku” stanowią:
  • cechy wyróżniające program, wydarzenie, inicjatywę w stosunku do programów, wydarzeń już obecnych na rynku lub podobnych,
  • poziom zainteresowania OTK oraz widzów,
  • zakres i kreatywność kampanii promocyjnej, towarzyszącej realizacji programu, wydarzenia lub inicjatywy,
  • jakość techniczna i merytoryczna, dostępność do praw autorskich oraz pól eksploatacji przez OTK,
  • atrakcyjna forma realizacji treści produkcji
 • WSPÓŁPRACA Z OPERATORAMI – wyróżnieni zostaną nadawcy, którzy najaktywniej współpracowali z OTK, w zakresie reemitowania programu drogą kablową. Podstawę oceny w kategorii współpraca z OTK stanowią:
  • jakość serwisu technicznego (szybkość reakcji i skuteczność) świadczonego operatorom OTK,
  • jakość obsługi administracyjnej świadczonej OTK,
  • jakość i częstotliwość współpracy marketingowej z OTK,
  • jakość i zakres współpracy z organizacjami zrzeszającymi OTK,
  • jakość współpracy przy organizowaniu promocji skierowanych do abonentów OTK,
  • zapewnienie dostępności do programów na różnych polach eksploatacji.
 • POLSKA PRODUKCJA TELEWIZYJNA ROKU –wyróżniona zostanie produkcja zrealizowana na terenie polski. Podstawę oceny w kategorii stanowi oferta do reemisji drogą kablową lub internetową, a w tym szczególnie:
  • cechy wyróżniające program w stosunku do programów o podobnym profilu obecnych na rynku,
  • atrakcyjna forma realizacji i treść produkcji,
  • poziom zainteresowania OTK zawarciem umowy o reemitowanie produkcji,
  • poziom zainteresowania widzów produkcją.

Harmonogram Festiwalu w 2022 roku: ,

 • 10 września – termin zgłaszania kandydatów na adres siedziby PIKE (ul. Przemysłowa 30, Warszawa 00-450) lub mailowo na adres: konkurs@pike.org.pl
 • 3 października – jako jedno z wydarzeń 49 Międzynarodowej Konferencji i Wystawy PIKE.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń!