Ilona Urbaniak

Ilona Urbaniak

Position: NASK

Kierownik Działu Zastosowań Sztucznej Inteligencji i Analizy Dużych Zbiorów Danych w Centrum AIDA NASK oraz pracownik naukowo-dydaktycznym Katedry Teleinformatyki Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej. Specjalizuje się w tematach związanych z data science – przetwarzanie i analiza obrazów.
Doświadczony prelegent i moderator na międzynarodowych konferencjach naukowych. Współautorka i prowadząca multimedialne kursy o sztucznej inteligencji, które są dostępne na platformie OSE IT Szkoła.

Head of the Department of Artificial Intelligence Applications and Big Data Analysis at AIDA NASK Centre. An academic at the Faculty of Computer Science and Telecommunications at the Cracow University of Technology. She specialises in topics related to data science – image processing and analysis.
An experienced speaker and moderator at international scientific conferences. Co-author and lecturer of multimedia courses on artificial intelligence, which are available on the OSE IT Szkoła learning platform.