Adam Marczyński

Adam Marczyński

Position: NASK

Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji

Adam Marczyński od wielu lat jest związany z branżą IT. Od 2001 roku zajmuje się bezpieczeństwem informacji oraz cyberbezpieczeństwem, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa przetwarzania informacji w chmurach obliczeniowych. Pełnił szereg funkcji kierowniczych, m.in. jako członek zarządu (CTO) w Chmurze dla Zdrowia, dyrektor bezpieczeństwa (CISO) w Chmurze Krajowej, w Biurze Informacji Kredytowej, Biurze Informacji Gospodarczej Infomonitor, CSS S.A. Posiada również doświadczenie w pracy w międzynarodowych korporacjach takich jak HP, gdzie przez 8 lat zajmował stanowiska związane z bezpieczeństwem (m.in. Country Security Officer, CEE Security Officer, Security Architect). Dzięki łączeniu wieloletniego doświadczenia z branży IT z kompetencjami miękkimi (licencjat z socjologii, magisterium z politologii) Adam Marczyński zbudował swoją reputację sprawnego i empatycznego menedżera, specjalizującego się w zarządzaniu zespołami eksperckimi.
Oprócz pracy zawodowej w biznesie, Adam Marczyński przez wiele lat współpracował z SGH w Warszawie jako wykładowca studiów podyplomowych na kierunkach związanych z bezpieczeństwem informacji. W czasie swojej kariery zdobył również szereg certyfikatów zawodowych, zarówno producentów rozwiązań (IBM, Microsoft, HP), ale również niezależnych organizacji (CISA, CISM, CISSP, CRISC, C|EH, Security+, Server+). Udziela się również społecznie w organizacjach związanych z bezpieczeństwem informacji, uczestniczy aktywnie w konferencjach i innych wydarzeniach związanych z bezpieczeństwem.

Director for Cybersecurity and Innovation

Adam Marczyński has been associated with the IT industry for many years. Since 2001, he has been dealing with information security and cybersecurity, with particular emphasis on the security of information processing in cloud computing. He held a number of managerial positions, including as a member of the management board (CTO) in Chmura dla Zdrowia, security director (CISO) in Chmura Krajowa, Biuro Informacji Kredytowej, Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor, CSS S.A. He also has experience in working in international corporations such as HP, where he held positions related to security for 8 years (including Country Security Officer, CEE Security Officer, Security Architect). By combining many years of experience in the IT industry with soft skills (bachelor’s degree in sociology, master’s degree in political science), Adam Marczyński has built his reputation as an efficient and empathetic manager specializing in the management of expert teams.