Bogdan Pruszkowski

Bogdan Pruszkowski

Position: Vectra

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej. W branży kablowej od 1992r. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zakresie technologii a także budowy i utrzymania sieci szerokopasmowych, w szczególności HFC. Współpracował z różnymi firmami z branży telekomunikacyjnej głównie kablowej (Vectra, Inea). Inspirującym doświadczeniem był też udział w projekcie modernizacji sieci TP S.A., realizowanym przez AT&T Telfa (Lucent Technologies) w regionie gdańskim

Najdłużej w swojej karierze związany z Grupą Vectra, gdzie pełnił różne role, do Dyrektora Pionu Technicznego i członka zarządu spółki zajmującej się technicznym utrzymaniem sieci, włącznie.

Brał udział w licznych konferencjach jako ekspert branży lub moderator. Uczestniczył w europejskim projekcie ReDeSign, z udziałem ekspertów z Polski, Niemiec, Holandii, Portugalii i in, mającym na celu określenie możliwości technologicznych dalszego rozwoju sieci HFC.

Jako ekspert, reprezentował PIKE w pracach Grupy Roboczej powołanej przez MAiC do konsultacji pierwszego konkursu Działania 1.1 POPC. Uczestniczył też projekcie edukacyjnym Polskiej Fundacji Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL, a następnie współpracował z różnymi podmiotami z zakresu edukacji w ramach wdrożenia w szkolnictwie ponadpodstawowym zawodu technik komunikacji szerokopasmowej.

Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów POPC, był ekspertem zewnętrznym Centrum Projektów Polska Cyfrowa w procesie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów telekomunikacyjnych.