Jacek Koskowski

Jacek Koskowski

Position: Kino Polska

Jacek Koskowski to menedżer z wieloletnim doświadczeniem w branży telewizyjnej. Przez ostatnich osiem lat zarządzał polskim oddziałem BBC, pełniąc rolę Dyrektora Generalnego i Wiceprezesa. Wcześniej pełnił funkcję Dyrektora Pionu Kanałów Tematycznych w TV Polsat SA, gdzie odpowiadał za rozwój nowych kanałów oraz ich dystrybucję. Był również współzałożycielem oraz Dyrektorem Generalnym Agencji PrOgram Sp. z o.o., zajmującej się dystrybucją kanałów telewizyjnych na polskim rynku.

Jacek Koskowski odpowiedzialny jest za strategię i wszelkie działania związane z dystrybucją oraz sprzedażą kanałów telewizyjnych z Grupy Kino Polska TV na rynku polskim, a także wdrażanie nowych projektów biznesowych.