Jerzy Straszewski

Jerzy Straszewski

Position: PIKE

Prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej PIKE