Krzysztof Marciniak

Krzysztof Marciniak

Position: IBPM

Obecnie odpowiada za sprzedaż i rozwój nowych produktów oraz usług IT w IBPM S.A. Do jego obowiązków należy zarządzanie strategią rozwiązań IT w obszarach sprzedaży, udostępniania i utrzymania infrastruktury telekomunikacyjnej oraz planowania inwestycji.
Uczestniczył w złożonych projektach IT zarówno od strony dostawcy, jak i klienta.
Wcześniej przez wiele lat był związany z branżą telekomunikacyjną na różnych stanowiskach managerskich w obszarze IT.