Leszek Chwalik

Leszek Chwalik

Position: TAURON

Wiceprezes Zarządu TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

Z energetyką związany od 1991 roku, przeszedł wszystkie szczeble kariery. Posiada ponad 22 letnie doświadczenie w branży IT, w obszarach zarządzania strategicznego i operacyjnego, finansowego, optymalizacji procesów i organizacji IT. Uczestniczył i zrealizował z powodzeniem wiele projektów informatycznych i organizacyjnych.

Współorganizator i członek Rady Programowej corocznej konferencji Systemy Informatyczne w Energetyce – SIWE oraz Członek Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE).