Marcin Wysocki

Marcin Wysocki

Position: Ministerstwo Cyfryzacji

Urzędnik służby cywilnej z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w administracji rządowej w obszarze telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa. Pracował m.in. w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Obecnie Zastępca Dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji, opiekun merytoryczny nowelizacji ustawy o krajowym o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, ustawy
o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej oraz ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Ukończył program MBA dla branży IT w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, studia prawnicze w Europejskiej Szkole Prawa i Administracji. Jest absolwentem administracji i politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa nowych technologii w Polskiej Akademii Nauk, a także zarządzania cyberbezpieczeństwem
w Akademii Leona Koźmińskiego.