Mariusz Kołodziejski

Mariusz Kołodziejski

Position: TVPuls

Doświadczony manager związany z branżą telewizyjną od 2005 roku. Od 9 lat odpowiedzialny za całość operacji technicznych w Telewizji Puls, w tym za automatyzację procesów, uruchomienie workflow bez taśmowego oraz pozostałe projekty związane z techniką telewizyjną i dystrybucją sygnałów. Z ramienia Telewizji Puls uczestniczy w pracach związanych z ustawodawstwem w obszarze mediów, współpracując m.in. z UKE, KRRiT, MC, KIGEIT, Lewiatan, PIKE. Wcześniej, w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej w Poznaniu, współodpowiedzialny za realizację projektu uruchomienia innowacyjnej lokalnej stacji telewizyjnej, współfinansowanego przez UE.

 

Angielska wersja:

Experienced manager involved in television industry since 2005. For 9 years responsible for all technical operations in Telewizja Puls, including process automation, developing tapeless workflow and other projects concerning television technics and signal distribution. On behalf of Telewizja Puls participates in works related to media legislation, cooperating with, among others, UKE (Office of Electronic Communications), KRRiT (National Broadcasting Council), MC (Ministry of Digitization), KIGEIT (Polish Chamber of Commerce for Electronics and Telecommunications), Lewiatan, PIKE (Polish Chamber of Electronic Communication). Earlier, in Wielkopolska Telewizja Kablowa in Poznan, was co-responsible for EU co-financed project of launching innovative local television station.