Marlena Kondrat

Marlena Kondrat

Position: Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej

Członek Zarządu