Piotr Moroz

Piotr Moroz

Position: Netia

Piotr Moroz stworzył i od samego początku kieruje zespołem SOC (Security Operations Center), a także zarządza zespołem Reagowania na Incydenty Komputerowe (CSIRT) Grupy Netia, realizującymi usługi na potrzeby wewnętrzne oraz klientów Grupy.

Aktywnie uczestniczy w rozwoju usług bezpieczeństwa dla klientów B2B Grupy Netia. Posiada wiele lat doświadczenia w sektorze telekomunikacyjnym, a wcześniej bankowym (m. in. jako Wicedyrektor Departamentu Bezpieczeństwa mBanku), w zarządzaniu zespołami bezpieczeństwa oraz wdrażaniu rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa fizycznego, ciągłości działania, ISO 27001. Audytor wiodący  Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2017.