Szymon Karbowski

Szymon Karbowski

Position: Stream VX

Prezes Zarządu, StreamVX

Jeden z pionierów i mentorów branży płatnej telewizji.

Doświadczony ekspert mediów cyfrowych z ponad 20 -letnim doświadczeniem w firmach nadawczych, telekomach i u operatorów MSO. Specjalizuje się w OTT i płatnej telewizji – opracowywaniu rozwiązań, które pozwalają wyprzedzać trendy rynkowe. Jego osobistą misją jest zmniejszenie śladu węglowego za pomocą nowych technologii. Wielkim fan integracji systemów, najnowocześniejszej technologii i platform szytych na miarę. Współpracował z Canal+, Nielsen, A1, Cablemass, Libertyglobal, Nask, Toya, Asta-Net, BrightBlue, Conax, Discovery i HBO.

Odpowiadał za projekty, które wdrożyły wiele zaawansowanych usług telewizyjnych w Polsce. Jako jeden z pierwszych na rynku rozwinął szerokopasmowe usługi dostępu do Internetu w oparciu o DOCSIS. Następnie od zera uruchamiał usługi telewizji cyfrowej dla operatorów kablowych, oraz wprowadzał na rynek usługi triple play i rozwiązania multiscreen. Jego innowacyjne podejście doprowadziło do powstania pierwszej hybrydowej platformy telewizyjnej, która łączy w jednym interfejsie usługi OTT, VOD, linearne i internetowe. Pozwoliło to na stworzenie złotego standardu dla platform hybrydowych DVB/OTT, który do dziś pozostaje częścią wielu operatorów działających w tych środowiskach.

Szymon założył StreamVX ze względu na zmiany, które dostrzegał w branży. Następnie dostrzegł, jak te czynniki wpływają na biznes i opracował innowacyjne rozwiązania, aby sprostać tym wyzwaniom. W rezultacie dzięki produktom StreamVX, wszystkie kable potrzebne w branży wideo znajdują się teraz w oprogramowaniu.

Został uhonorowany prestiżową nagrodą „Mocarz Kabla Polskiego”. Jest ona przyznawana przez środowisko operatorów telekomunikacyjnych dla osób, które wniosły znaczący wkład w rozwój telewizji kablowej w Polsce. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się podczas Ogólnopolskiego Forum Operatorów Kablowych FORTEL, w którym uczestniczyli przedstawiciele środowiska telewizyjnego, firm dystrybucyjnych oraz dostawców najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Organizatorem był Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom. Patronem honorowym jest Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski.

President of the Management Board, StreamVX

One of the pioneers and active contributors of the pay-TV industry.

A seasoned digital media executive with over 20 years of experience in broadcast, telco, and MSO companies. Szymon is an OTT and pay-TV expert, specializing in developing solutions that allow companies to stay ahead of the market. He is an environmentalist whose personal mission is to reduce carbon footprints via dense technology. Therefore he is a big fan of system integration, cutting-edge technology, and tailor-made platforms. He has worked with Canal+, Nielsen, A1, CableMass, LibertyGlobal, NASK, Toya, Asta-Net, BrightBlue, Conax, Discovery and HBO.

Szymon has been responsible for projects that have developed many advanced TV services in Poland. One of the market “firsts” Szymon was involved in, was when he started deploying broadband internet access services based on DOCSIS. He then launched digital television services for cable operators ‘from scratch’ and brought triple play services and multiscreen solutions to the market. His innovative approach led to the first hybrid TV platform which combined OTT, VOD, broadcast, and internet services into one interface. This allowed for the creation of a gold standard for hybrid – DVB/OTT platforms which today remain as part of many networks that operate in these environments. 

Szymon was given a Polish Cable Industry Almighty award („Mocarz Kabla Polskiego”).

It is a prestigious award given by the community of telecommunications operators for people who have made a significant contribution to the development of cable television in Poland. The award’s ceremony takes place during the Polish Forum of Cable Operators FORTEL, whose attendees include representatives of the TV broadcasting community, distribution companies and suppliers of the most modern technical solutions. The organizer is the Association of Employers of Electronic Media and Telecommunications – Mediakom. The honorary patron is the Chairman of the National Broadcasting Council.