Daniel Reszka

VIACOM

Vice President Youth & Emerging Brands CEEI, Viacom International Media Networks

W Viacom CEEI Daniel Reszka jest odpowiedzialny za tworzenie i wdrażanie strategii rozwoju
oraz zarządzanie programowe dla marek dziecięcych, młodzieżowych i rozwijających się
w krajach regionu CEE & Israel oraz Comedy Central w Polsce. Daniel jest również odpowiedzialny za produkcje lokalne, relacje z artystami, przygotowanie wersji językowych, media cyfrowe
oraz strategiczne rozwiązania komunikacyjne dla wszystkich marek VIMN z krajów regionu CEE & Israel. W strukturze Viacom Daniel Reszka podlega Bartoszowi Witakowi, SVP GM CEE.