Marcin Cichy

UKE

Absolwent Politechniki Warszawskiej, współpracownik Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W latach 2005-2013 związany z UKE, gdzie odpowiadał za analizy i regulację usług mobilnych. Jako Dyrektor Departamentu Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego kierował analityką ICT oraz strategią regulacyjną kolejnych Prezesów UKE.

W latach 2013-2016 ekspert ds. regulacji UPC Polska, odpowiedzialny za pozyskiwanie regulowanego dostępu
do nieruchomości i infrastruktury telekomunikacyjnej. Współpracownik Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej.

W marcu 2016 r. objął stanowisko Dyrektora Biura Analiz Ministerstwa Cyfryzacji. Koordynował realizację Strategii
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze cyfryzacji. Prowadził współpracę z Radą ds. Cyfryzacji oraz start-up’ami, odpowiadał za obszar innowacji.

We wrześniu 2016 r. powołany na Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.