Robert Redeleanu

UPC

Prezes Zarządu UPC Polska i UPC Węgry, należących do Liberty Global – międzynarodowego lidera kablowej telewizji i szerokopasmowego internetu. Posiada wieloletnie, międzynarodowe  doświadczenie w branży telekomunikacyjnej, jak i w FMCG, generując ponadprzeciętne wyniki biznesowe i wzrosty na najbardziej konkurencyjnych rynkach.   

W roku 2013 dołączył do Liberty Global na stanowisku Dyrektora Marketingu w UPC Rumunia. Dwa lata później, został mianowany na Prezesa Zarządu. W roku 2016, powierzono mu tę samą rolę w UPC Węgry, a dwa lata później także w UPC Polska.

Posiada 17-letnie doświadczenie w branży FMCG, zarówno na rynku rumuńskim, jak i na rynkach międzynarodowych. Zdobywał je od roku 1996, w firmie Unilever, na wielu kierowniczych stanowiskach w obszarze marketingu i sprzedaży na rynkach bałtyckich oraz w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Odpowiednio w latach 2006-2009, jako Dyrektor Marketingu w firmie Unilever, odpowiedzialny za biznes w Rosji oraz na Ukrainie, a także jako Prezes Zarządu w firmie Scandia Foods, w latach 2009-2011. 

Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Bukareszcie. W roku 2010 uzyskał dyplom MBA w Darden School of Business, University of Virginia.