44. Międzynarodowa Konferencja i Wystawa PIKE 2017, Poznań, 9-11.10.2017 r.

Ponad 500 gości wzięło udział w 44. Międzynarodowej Konferencji i Wystawie PIKE 2017 w Poznaniu w dniach od 9 do 11 października br. Dyskutowano o nowych wyzwaniach i trendach w globalnym świecie medialnym, a dopełnieniem trzydniowych obrad była wystawa, na której swoją ofertę prezentowali nadawcy, kanały tematyczne i dostawcy sprzętu dla telewizji kablowych. Konferencję swym patronatem objęło Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Prezydent Miasta Poznania.

Konferencję zainaugurowało coroczne Forum Operatorów Kablowych Wschód-Zachód, tym razem poświęcone piractwu oraz współpracy międzynarodowej w jego zwalczaniu. Prezes PIKE Jerzy Straszewski zwrócił uwagę, iż problem ten nie dotyczy tylko jednego kraju i jednego obszaru gospodarczego, dlatego potrzebna jest koordynacja działań i wymiana doświadczeń. Teresa Wierzbowska ze Stowarzyszenia Sygnał podkreśliła, że wiele serwisów pirackich udało się zlikwidować lub ograniczyć ich zasięg wskutek zastosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych, które pozwalają na geograficzną identyfikację zagrożeń. Mówcy, m.in. z Rosji, Litwy, Niemiec i Czech, wskazywali na potrzebę bieżącego informowania się o istniejących zagrożeniach.

Podczas uroczystego otwarcia 44. Międzynarodowej Konferencji i Wystawy PIKE 2017 Przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski i Prezes UKE Marcin Cichy wskazywali, iż ranga tegorocznej konferencji znacznie wykracza poza zakres środowiskowy: kwestie nowego ładu medialnego mają wielkie znaczenie dla gospodarki i reformy państwa. Prezes PIKE Jerzy Straszewski podziękował Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie za przesłane życzenia owocnych obrad i docenienie roli sektora komunikacji elektronicznej w rozwój gospodarki krajowej. Konferencję symbolicznie otwarto przecinając kabel światłowodowy.

Do myśli budowy nowej gospodarki nawiązał w swoim wystąpieniu programowym Prezes UKE Marcin Cichy, wskazując, iż nowy celem dla gospodarki cyfrowej jest szybkie wejście w budowę i uruchamianie sieci 5G – dostępu dla abonentów o szybkości 100 Mb/s, a dla firm 1 Gb/s. Prezes Cichy zwrócił uwagę, iż dalsze utrzymywanie sektora kablowego poza regulacjami może okazać się wobec tych wyzwań niewystarczające, gdyż sieć 5G będzie zapewne powiązana z obowiązkiem udostępniania konkurencji swojej infrastruktury dostępowej. Przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na obecny stan legislacji oraz kierunki reform, jakie w najbliższych miesiącach będą wdrażane. Podniósł aspekt tzw. dekoncentracji mediów i ustabilizowania pozycji finansowej nadawcy publicznego, poprzez zmianę systemu abonamentowego na system powszechnej opłaty audiowizualnej, pobieranej przy CIT, PIT i KRUS. Podniósł także aspekt relacji nadawców z operatorami.

Guy Bisson (Ampere Analysis) przedstawił prezentację, poświęconą rynkowi operatorów kablowych w Polsce i na świecie, podkreślając, iż polski rynek jest z analizowanych zdecydowanie najbardziej konkurencyjny i wymagający. Wskazując na globalne tendencje, w tym rozwój platform VOD i OTT, stwierdził, że modele biznesowe poszczególnych operatorów będą musiały przejść kolejną rewolucję. Panel dyskusyjny „Czy przepisy antykoncentracyjne wzmocnią pluralizm i konkurencję mediów w Polsce” skupił uwagę słuchaczy na aspektach planowanej przez rząd tzw. dekoncentracji mediów. Mec. Igor Ostrowski wskazał na różnice pomiędzy obecnym systemem, a tym, jaki może z tzw. dekoncentracji wyniknąć, wskazując na zasadnicze pomieszanie materii ekonomicznej z materią pluralizmu poglądów i opinii. Były prezes UOKiK Adam Jasser poddał zasadniczej krytyce zamiar tzw. dekoncentracji bez szczegółowego rozpoznania, jaka materia miałaby jej podlegać. Skrytykował także zastosowanie poszczególnych mierników i wskaźników do wyznaczanie progów koncentracji – bez precyzyjnego wyznaczenia obszarów, które miałyby być nią objęte. Mec. Tomasz Bagdziński zaś negatywnie ocenił brak jakiegokolwiek spójnego dokumentu rządowego, który by to zapowiadał i wstępnie nakreślał. Kolejny panel „Przyszłość branży telekomunikacyjnej” skupił przedstawicieli poszczególnych organizacji kablowych m.in. z Rosji, Litwy, Węgier, Niemiec i Polski, a także z europejskiej organizacji Cable Europe i skoncentrował się na wyzwaniach globalnych. Patrycja Gołos (PIKE) stwierdziła, iż katalog czekających branżę wyzwań wymusi działania konsolidacyjne. Jednak głównym zagrożeniem może okazać się działanie krajowych organów regulacyjnych. Pozostali mówcy wskazywali na przykłady takich działań na swoich rynkach. Pierwszy dzień konferencji zakończył Wieczór Powitalny sponsorowany przez BBC Worldwide.

Drugi dzień konferencji otworzył bieg operatorów pod hasłem „Kto rano wstaje…” na dystansie 5 km, a atrakcją poranka było Śniadanie Kobiet Mediów, przygotowane przez A+E Networks i telewizję Lifetime, podczas którego zastanawiano się, czy obecność kobiet w biznesie oznacza huśtawkę nastrojów i nieuchronny konflikt czy też empatię i zgodną współpracę. Wprowadzeniem do kolejnych paneli i dyskusji była prezentacja „Przegląd wydarzeń rynku medialnego i legislacji 2016/2017” oraz prezentacja Mateusza Walewskiego (PwC) na temat finansowania mediów publicznych. Kontekstem tego wystąpienia była debata publiczna nad projektami ustaw, mającymi to ostatecznie uregulować, z wiodąca rolą nadawców i Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej.

Panel strategiczny „Polski rynek telewizyjny: co dalej?” skupił się na problemie planowanych przez rząd regulacji, zarówno w zakresie opłaty audiowizualnej, jak i tzw. dekoncentracji mediów oraz planowanego ostatecznego zagospodarowania MUX 8 i relacji pomiędzy operatorami a nadawcami. W tle konferencji odbywały się rozmowy kuluarowe poświęcone tym tematom, m.in. z udziałem Wiceprezesa TVP Macieja Staneckiego. Zygmunt Solorz (Polsat) wskazywał, iż rząd powinien wspierać firmy z polskim kapitałem, aczkolwiek wielokrotnie zaznaczał (podobnie jak inni uczestnicy panelu), że nie miesza się do polityki. Maciej Maciejowski (TVN) podniósł problem inwestycji na polskim rynku i reguł gry, które tego dotyczą, dementując pogłoskę o sprzedaży TVN 24, a Przemysław Kurczewski (Emitel) odniósł się do zarzutów nt. słabego zasięgu MUX 8 i działań pomiarowych, jakie w tym zakresie podjął Emitel. Dariusz Dąbski (Telewizja Puls) zwrócił uwagę na relacje pomiędzy nadawcami a operatorami oraz określenie zasad, na jakich tworzy się programming w sieciach operatorów satelitarnych. Jerzy Straszewski (PIKE) stwierdził m.in. że los MUX 8 wprost zależy od obecności na nim oferty TVP i wzmocnienia sygnału.

Sesja „Jeden na jeden” prowadzona przez Michała Kobosko (Atlantic Council) była poświęcona 20-leciu TVN. Edward Miszczak, dyrektor programowy stacji, podkreślił, iż nowy inwestor w skali globalnej, jakim jest Discovery, może oznaczać dla TVN znaczne poszerzenie możliwości programowych i dostęp do najbardziej wyrafinowanego kontentu. Ale także nowe możliwości współpracy produkcyjnej, TVN chce stać się centrum kreacji atrakcyjnych treści medialnych dla całej grupy. Kolejnym punktem drugiego dnia konferencji był panel dyskusyjny „Nowe wyzwania i trendy w globalnym świecie medialnym”, podczas którego poszczególni mówcy wskazywali na rolę rozrywki w kontencie telewizyjnym, a także na zagrożenia, jakie generuje Internet, stający się największym polem rywalizacji o młodego widza. Natalia Hatalska (analityk trendów) wskazała, iż przenoszenie kontentu do digitalu jest już praktyką wszystkich nadawców, którzy równocześnie rozwijają platformy mobilne. Rafał Baran (4fun Media) uzupełnił, że nie dotyczy to tylko określonych grup odbiorców, ale wszystkich, Daniel Reszka (Viacom) i Carlos Ortega (Fox Networks Group) dostrzegli w tym trend globalny, a przedstawiciele operatorów – szansę dla monetyzacji nowego zakresu odbioru treści telewizyjnych. Problemem jest brak modeli biznesowych mających tu zastosowanie. Przedpołudniową sesję debat i prezentacji zakończyło wystąpienie Ewy Michalskiej (CTN&P) „Zoom TV po roku”, podsumowujące powstanie pierwszego kanału telewizyjnego powołanego we współpracy z operatorami kablowymi. Popołudniowy panel dyskusyjny „Internet w telewizji vs telewizja w Internecie – technologie” podjął wątek współistnienia poszczególnych platform dostępowych, ale także kanibalizacji usług pomiędzy telewizją a Internetem i technicznych zabezpieczeń, aby do tego nie dochodziło. Poszczególni mówcy, jak Szymon Karbowski (Vector) czy Wiesław Łodzikowski (Jupiter-Integration), wskazywali na nowe funkcjonalności urządzeń dostępowych, a Sławomir Kurek (TVN) i Grzegorz Janczura (Cyfrowy Polsat) akcentowali aspekt ekonomiczny zmian technologicznych. Mówcy zgodnie przyznali, iż kontent będzie rozproszony w różnych urządzeniach dostępowych, a szybkość i pewność jego dostarczenia do odbiorcy końcowego zdecyduje o wyborze dostawcy. Drugi dzień konferencji zakończyła przedpremierowa projekcja pierwszego odcinka drugiego sezonu serialu produkcji Canal+ Belfer oraz Wielka Gala Złota PIKE, podczas której wręczono statuetki Złotej PIKE oraz rozstrzygnięto XII edycję Festiwalu Kanałów Tematycznych. Laureatem Złotej PIKE w kategorii Nadawca został TVN, obchodzący w tym roku 20-lecie swojej działalności na rynku medialnym w Polsce. W uzasadnieniu doceniono wkład stacji w rozwój nowoczesnej telewizji informacyjnej oraz tematycznej, ze szczególnym uwzględnieniem TVN24. Edward Miszczak, członek zarządu i dyrektor programowy TVN, po otrzymaniu statuetki z rąk prezesa PIKE Jerzego Straszewskiego, podkreślił, że TVN jest telewizją rodzinną, przygotowującą ofertę dla wszystkich. W kategorii Operator laureatem została Telewizja Kablowa Krasnystaw, którą nagrodzono za wkład w proces porządkowania relacji z organizacjami zbiorowego zarządzania, a statuetkę w kategorii Osoba/Instytucja wcześniej odebrał Zygmunt Solorz, którego środowisko kablowe uhonorowało za zbudowanie największej w Polsce i regionie grupy medialno‑telekomunikacyjnej i współdziałanie z operatorami kablowymi w najważniejszych dla środowiska kwestiach.  Laureatami XII edycji Festiwalu Kanałów Tematycznych o nagrodę Tytanowego Oka zostali: A+E Networks Poland (Wydarzenie Roku), Turner Broadcasting (Kampania Promocyjna), Fox Networks Group (Współpraca z Operatorami) i TVN Turbo (Kanał lifestylowy).

Trzeci dzień konferencji rozpoczęła prezentacja Dariusza Gumbrychta (AGB Nielsen Media Research) na temat pomiaru widowni za pomocą cyfrowych platform cross-medialnych. Mówca wskazywał, iż w zakresie telemetrii, mamy do czynienia z przenikaniem się różnych technik i technologii – dotychczasowe badania są uzupełniane o techniki znane z innych platform dostępowych, co tworzy nową jakość i zyskuje uznanie rynku. Nowa platforma pozwoli na dokładniejszy pomiar i m.in. skuteczniejsze wyceny reklam. Narzędziem przydatnym do tego typu pomiary może być set top box. Panel „Przyszłość rynku reklamowego w Polsce” skoncentrował się na określeniu, jak nadawcy radzą sobie z podziałem kurczącego się tortu reklamowego oraz konkurencją Internetu. Andrzej Karasowski (TVN Media) podkreślił, iż tego typu migracja nie jest jeszcze wielkim zagrożeniem, szczególnie z punktu widzenia reklamodawców, którzy często ulegają mirażowi ogólnodostępnego Internetu, ale nie uwzględniają blokowanie reklam za pomocą specjalnych programów komputerowych, co jest powszechne. Marcin Boroszko (Media Impact Polska) stwierdził zaś, iż słaba orientacja reklamodawców powoduje, iż często są oni zdumieni, jak tania jest reklama telewizyjna. Jednak nad rynkiem reklamy w Polsce wisi cień regulacji, które mogą dotyczyć np. parafarmaceutyków, tworzących stabilne i silne źródło przychodów nadawców.

Sesja „Jeden na jeden” uhonorowała Janusza Kosińskiego, prezesa poznańskiej Inei. Pytania red. Romana Młodkowskiego dotyczyły m.in. procesu inwestycyjnego w Wielkopolską Sieć Szerokopasmową i zaangażowania Inei w budowę sieci edukacyjnej. Zdaniem Janusza Kosińskiego zbudowanie najnowocześniejszej sieci w Polsce stworzyło jego firmie stabilne podstawy rozwoju na następne dziesięciolecia. Kolejna prezentacja dotyczyła wpływu inwestycji sektora kablowego na rozwój gospodarki cyfrowej. Joseph Bell (Oxera Consulting) oszacował ten wpływ w zakresie całkowitych korzyści społecznych na 7,1 mld euro. Panel „Czy innowacyjny charakter sektora kablowego obroni go przed regulacjami” skupił prezesów największych operatorów kablowych. Andrzej Rogowski (Multimedia Polska) podkreślił, iż ciężko jest obecnie mierzyć się z zapowiedziami regulacji rynku kablowego, złożonymi na konferencji przez Prezesa UKE Marcina Cichego, ale na pewno istotną wartością jest to, iż rynek kablowy zawsze rozwijał się autonomicznie, głównie siłą polskiego kapitału, i bez regulacji. Jacek Kobierzycki (Toya) wskazał na inne obszary, w których regulacja byłaby potrzebna, np. penetracji platform VOD i OTT na polskim rynku i nieponoszenia przez nich żadnych kosztów związanych z infrastrukturą. Janusz Kosiński (Inea) wskazał na inwestycje, które są związane z 5G, ostrzegając, iż same środki publiczne na to nie wystarczą. Tomasz Żurański (Vectra) i Włodzimierz Zieliński (TK Świdnik) wskazali na najważniejsze punkty zwrotne, które budowały rynek – nigdy nie były to regulacje krajowe, a wszystkie parametry nakładane przez UE rynek spełniał przed czasem. Na pewno potrzebna jest dyskusja nad propozycjami UKE, kiedy staną się one dokumentem rządowym – stwierdzili mówcy.

Na ostatnią część merytoryczną konferencji złożyła się prezentacja Andrea Valade (Nielsen Sports) „Marketing sportowy w mediach” i panel dyskusyjny „Kontent sportowy w świecie cyfrowym a oczekiwania klientów – jak kształtować wspólny rynek?”. Jednym z najważniejszych zadań w zakresie marketingu sportowego w mediach wydaje się być stworzenie wiarygodnych metod pomiaru oglądalności kontentu sportowego, co jest podstawą do wyceny reklam oraz negocjacji praw sportowych. Andrea Valade sądzi, iż sportowy kontent premium będzie zwyżkować w ofercie telewizyjnej, ale aby skutecznie negocjować ceny praw sportowych, trzeba mieć najlepsze narzędzia analityczne. Red. Michał Pol (Przegląd Sportowy), rozpoczynając panel o kontencie sportowym w ofercie telewizyjnej zwrócił uwagę, iż każdy nadawca stara się konkurować o uwagę widza uruchamiając coraz to nowe platformy dostępu. Czy jest to zdrowa konkurencja? Adam Widomski (Eurosport) stwierdził, iż nie zawsze kontent sportowy (jakim jest widowisko) udaje się obejrzeć na urządzeniu przenośnym. Jarosław Stróżyk (Polsat Sport) stwierdził wręcz, iż jest to niemożliwe, chyba że zostanie sprowadzone jedynie do wyniku i statystyki. Obydwaj mówcy zgodzili się, że wielkie widowisko musi być dedykowane na duży ekran. Krzysztof Świergiel (Eleven Sports Network), pytany o koszty pozyskania kontentu, powiedział, iż jego barierą powinna być monetyzacja – zarówno poprzez pozyskanie sponsoringu, jak i reklamy. Przeciwko sufitowym cenom praw zdecydowanie wystąpił Marek Szkolnikowski (TVP Sport). Co prawda TVP nabywa prawa, ale ich cena musi być mierzona realną wartością, na co składają się reklamy i primetime oraz audytorium telewizyjne. Uczestnicy panelu zgodzili się, iż rynek praw sportowych jest coraz bardziej oderwany od rzeczywistości ekonomicznej i realiów, w jakich działają nadawcy, często narażeni na nielegalne stremowanie kontentu sportowego. Mówcy jednak zdecydowanie opowiedzieli się za telewizją, jako jedynym medium, w którym widowisko sportowe może zaistnieć „natychmiast i w odpowiednim formacie wielkiego wydarzenia, w którym uczestniczymy niemal osobiście”.

Podsumowując 44. Międzynarodową Konferencję i Wystawę PIKE 2017 Prezes Jerzy Straszewski stwierdził, iż jej niewidocznym, ale istotnym aspektem były rozmowy kuluarowe, poświęcone m.in. relacjom pomiędzy nadawcami a operatorami, sytuacji na MUX 8, telemetrii czy planom UKE i KRRiT w zakresie regulacji. Podziękował wszystkim, którzy wsparli Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej w walce z rządowym projektem zmian tzw. „ustawy abonamentowej” z marca br. i wyraził zadowolenie z powodu „zamrożenia” projektu. Dziękując za udział w jesiennej konferencji zaprosił uczestników i gości na wiosenną Ogólnopolską Konferencję Operatorów Komunikacji Elektronicznej w Toruniu w maju 2018 roku.