16:45 - 18:15

Nasze Sprawy – otwarta dyskusja operatorów komunikacji elektronicznej z przedstawicielami władzy ustawodawczej, wykonawczej i regulatorów.

Moderator:         Jerzy Straszewski – Prezes Zarządu, PIKE

Zaproszeni:       Przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji,  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Rady Mediów Narodowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sejmu RP

Kontakt

Akredytacje


akredytacje@pike.org.pl

tel. +48 22 696 65 31

Sponsoring

Krzysztof Węglarz
kweglarz@dream-world.pl

tel. (+48) 504 278 770

Grzegorz Jaworski
g.jaworski@panmedia.com.pl
tel. (+48) 501 089 984

Organizatorzy

Polska Izba Komunikacji Elektronicznejul. Przemysłowa 30, 00-450 Warszawa,  tel. 22 696 65 31, akredytacje@pike.org.pl