KONKURS PROGRAMÓW TELEWIZJI LOKALNYCH „TO NAS DOTYCZY” 2024

Polska Fundacja Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej „PIKSEL” na zlecenie Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej we współpracy z Fundacją – Fundusz Telewizji Lokalnych ogłaszają XX Jubileuszową Edycję Konkursu Programów Telewizji Lokalnych „To Nas Dotyczy”.

Warunki udziału w Konkursie

Uczestnikiem Konkursu może zostać nadawca:

 • programu telewizyjnego o zasięgu lokalnym lub regionalnym,
 • posiadający aktualną koncesję na nadawanie treści telewizyjnych w sieci operatora telewizji kablowej lub platformy oferującej inne usługi multimedialne,
 • będący członkiem PIKE lub emitującym swój program w sieci operatora, który jest członkiem PIKE.

4 kategorie tegorocznej edycji Konkursu

 • MOJA MAŁA OJCZYZNA
  Dowolna forma dziennikarska lub audycja telewizyjna poświęcona lokalnemu patriotyzmowi, wiedzy o regionie, zwyczajom, inicjatywom społecznym czy pasjom związanych z miastem albo regionem danej społeczności lokalnej.
  To doskonała okazja, by odkryć ciekawe miejsca i niezwykłe historie rodzinnych stron.
 • NEWS
  Materiał informacyjny ukazujący bieżące lokalne inicjatywy i działania. Wiarygodna informacja to podstawa działań lokalnych nadawców dlatego liczą się tutaj szybkość, rzetelność przekazu oraz wrażliwość na ludzkie problemy.
 • ZWYCZAJNIE NIEZWYCZAJNI
  Reportaż lub krótka praca dokumentalna o niezwykłych bohaterach, którzy inspirują, aktywizują lub w szczególny sposób potrafili sprostać życiowym wyzwaniom.
  Przekonajcie nas, że każdy może być bohaterem swojej własnej historii.
 • SPOŁECZNIE WRAŻLIWI
  Społeczna kampania reklamowa, która porusza serca i motywuje do działania. Liczy się kreatywność i pomysłowość w promowaniu wartości społecznych – bezpieczeństwa, lokalnego patriotyzmu, pozytywnych postaw i wartości.
  Pokażcie nam, jak można zmieniać świat!

Forma audycji

 • Dopuszczone do udziału w Konkursie są audycje, które zostały wyemitowane po raz pierwszy w telewizji w okresie od 27 marca 2023 roku do 4 kwietnia 2024 roku.
 • Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu więcej materiałów, ale z zachowaniem poniższych limitów przypisanych do poszczególnych kategorii:
  • Moja Mała Ojczyzna – max. 3,
  • News – max. 3,
  • Zwyczajnie Niezwyczajni – max. 2,
  • Społecznie Wrażliwi – max. 2.
 • Do Konkursu można zgłosić tylko jedną audycję realizowaną według tego samego formatu telewizyjnego. Nie dotyczy to audycji z zakresu publicystyki społecznej i interwencyjnej.
 • Materiały należy dostarczyć Organizatorowi na urządzeniu z pamięcią przenośną, tj. pendrive, zapisanych w formacie MP4.
  Jeden pendrive powinien zawierać wszystkie audycje zgłaszane do Konkursu.
 • Do nagrań należy dołączyć ‘Metrykę Audycji’, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.
 • Przypominamy, że rozpatrywane będą jedynie prawidłowo uzupełnione Metryki, tj. zawierające pieczątkę firmową oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Uczestnika Konkursu.

Prawa autorskie

 • Prace konkursowe stanowią utwór w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).
 • Uczestnik poprzez udział w Konkursie udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej licencji do wykorzystania utworu dla potrzeb zorganizowania, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, promocji Konkursu oraz działalności komercyjnej Organizatora, która obejmuje w szczególności:
  • prawo do kopiowania i utrwalania utworu na nośnikach danych,
  • prawo do publikowania, prezentowania i wykorzystywania utworu publicznie,
  • prawo do wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji, w związku z działalnością statutową Organizatora.
 • Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora w przypadku wykorzystania utworu przez osoby trzecie.

Miejsce i termin składania prac konkursowych

 • Prace konkursowe należy wysłać pocztą, listem poleconym lub kurierem na adres korespondencyjny Organizatora:
  Ewa Michalska
  ul. Monte Cassino 38
  09-410 Płock
  z dopiskiem „Konkurs”
 • Prace będą przyjmowane do dnia 5 kwietnia 2024 r.
 • Koszty dostarczenia przesyłki pokrywa Uczestnik Konkursu.
 • Prace nie spełniające wymagań lub nadesłane po upływie wskazanego terminu, nie będą podlegały dalszej ocenie.
 • Nadesłane prace nie będą zwracane Uczestnikowi Konkursu.

Rozstrzygnięcie Konkursu

 • Obrady Komisji Programowej odbędą się do dnia 25 kwietnia 2024 r.
 • Finał Konkursu rozstanie rozstrzygnięty podczas wiosennej Ogólnopolskiej Konferencji Operatorów Komunikacji Elektronicznej i XII Forum Telewizji Lokalnych w Hotelu Sheraton w Sopocie w dniach 27 – 28 maja 2024 roku.

Postanowienia końcowe

Serdecznie zachęcamy do twórczej ekspresji lokalnej tożsamości!

NAGRODZENI

2004

Program Informacyjny
„Puls Dnia”
Wielkopolska Telewizja Kablowa Poznań

Krótka Forma Telewizyjna – Reportaż
„Nie jesteśmy biali…jesteśmy z POLSKI”
autor: Piotr Gadzinowski
TV ASTA, Piła 

Wywiad
„Osoby wyróżnione nagrodą miasta Sanoka – Sławomir Woźniak”
autor: Robert Biłas
Telewizja Sanok

Program Planszowy
Studio Telewizji Kablowej Tomków, Zgorzelec

2005

Program Informacyjny
„Wiadomości”
Telewizja Miejska Stalowa Wola

Krótka Forma Telewizyjna – Reportaż
„Nasze sprawy – spektakl dla Rafała”
autor: Agnieszka Lubiatowska
Telewizja TOYA, Łódź

Wywiad
„Family Karpowicz”
autor: Monika Herman 
Telewizja SFERA TV, Ruda Śląska

2006

Program Informacyjny
Serwis Informacyjny „Puls Dnia”
Wielkopolska Telewizja Kablowa Poznań

Krótka Forma Telewizyjna – Reportaż
„Opowieść o starym kinie”
autorzy: Dominika Hilszczańska i Marcin Kozyra
Telewizja SFERA TV, Ruda Śląska

Wywiad
„Rozmowa z Siczką”,
autor: Wiesław Stebnicki
Telewizja Sanok

Magazyn Telewizyjny
„Wyciągnięte z zapomnienia”
autor: Andrzej Olejko
Telewizja Sanok

2007

Program Informacyjny
„Wydarzenia”
Telewizja Kościerzyna

Krótka Forma Telewizyjna – Reportaż
„Wspomnienie o familoku”
autorzy: Anna Piątek i Wojciech Dędek
Telewizja SFERA TV, Ruda Śląska

Wywiad
„Zapach życia”
autorzy: Alicja Sudak i Marcin Kozyra
Telewizja SFERA TV, Ruda Śląska

Magazyn Telewizyjny
„Twierdza Srebrna Góra”
autor: Tadeusz Siwek
Telewizja Dami, Jelenia Góra

2008

Program Informacyjny
Serwis informacyjny „Puls Dnia”
Wielkopolska Telewizja Kablowa Poznań

Krótka Forma Telewizyjna – Reportaż
„Turka – ojczyzna Bojków”
autorzy: Robert Biłas i Grzegorz Bończak
Telewizja Sanok

Wywiad
„Z dalekiego stepu”
autor: Agata Kosiek
Telewizja PROART, Ostrów Wielkopolski

Magazyn Telewizyjny
„Moto siódemka”
autor: Jaromir Sosnowski
Telewizja TV7, Szczecin

2009

Program Informacyjny
Serwis informacyjny „Puls Dnia”
Wielkopolska Telewizja Kablowa Poznań

Krótka Forma Telewizyjna – Reportaż
„Jarocin Festiwal 2008”
autor: Hubert Nawrot
Telewizja PROART, Ostrów Wielkopolski

Moja Mała Ojczyzna
„Tajemnice Poznania – Powstanie Wielkopolskie”
autor: Błażej Wandtke
Wielkopolska Telewizja Kablowa Poznań

Zabytki Techniki
„Lodowate serce miasta”
autorzy: Wioletta Juchaniuk i Jan Samerdak
Telewizja AZART–SAT, Bolesławiec

2010

Program Informacyjny
Serwis informacyjny „Puls Dnia”
Wielkopolska Telewizja Kablowa Poznań

Krótka Forma Telewizyjna – Reportaż
„Tajemnice Riese”
autorzy: Adam Pachura, Paweł Pachura i Joanna Morawska
Telewizja Sudecka, Bielawa

Moja Mała Ojczyzna 
„Klejnot Sandomierza”
autor: Dorota Szczurek
Telewizja Miejska Stalowa Wola

Nasz Niezwykły Gość
„Bryllowanie”
autor: Adam Pachura
Telewizja Sudecka, Bielawa

2011

Program Informacyjny
Serwis informacyjny „Puls Dnia”
Wielkopolska Telewizja Kablowa Poznań

Krótka Forma Telewizyjna – Reportaż
„Historia opowiedziana w trójwymiarze”
autor: Anna Kobielska-Okrój
Telewizja PROART, Ostrów Wielkopolski

Moja Mała Ojczyzna
„Tajemnice Poznania – Karol Marcinkowski”
autor: Błażej Wandtke
Wielkopolska Telewizja Kablowa Poznań

Nasz Niezwykły Gość
„Wygrać emeryturę”
autor: Brygida Frosztęga-Kmiecik
Telewizja Polska, Oddział w Katowicach

2012

Moja Mała Ojczyzna
„12 zabytków Ziemi Kłodzkiej Wałbrzyskiej i Gór Sowich”
autorzy: Joanna Morawska i Łukasz Pasiut
Telewizja Sudecka, Bielawa

Ginące Zawody, Niezwykli Ludzie
„Związani chlebem”
autor: Bożena Langner
Telewizja SFERA TV, Ruda Śląska

Jedyne Takie… 
„Kino dworcowe”
autor: Mariusz Konopka
Telewizja Słubice

Nagroda Publiczności  
„Syn Prezydenta”
autor: Błażej Wandtke
Wielkopolska Telewizja Kablowa Poznań

2013

Moja Mała Ojczyzna
„Tajemnice Poznania”
autor: Błażej Wandtke
Wielkopolska Telewizja Kablowa

Nie Ma Dzieci – Są Ludzie
„Za murkiem”
autor: Marek Krzciuk
Telewizja TOYA, Łódź

Nowe Życie Starej Duszy
„Na straży bogactwa…”
autor: Bożena Langner
Telewizja SFERA TV, Ruda Śląska

Nagroda Publiczności  
„Powiem mamie!”
autorzy: Kamila Wiśniewska i Piotr Wasześcik
TV Mazury            

2014

Moja Mała Ojczyzna
„Tajemnice Poznania-Śluza”
autor: Błażej Wandtke
Wielkopolska Telewizja Kablowa Poznań

Moje Miasto Leży w Europie
„We love Poznań – Amerykanin i Polak z Kanady”
autor: Maciej Kautz
Wielkopolska Telewizja Kablowa Poznań

Ekologia…I Coś Więcej
„Lasy Dolnego Śląska – Nadleśnictwo Szklarska Poręba”
autor: Paweł Guszała
Telewizja TV Dami, Jelenia Góra

Reaguj Na Przemoc Wobec Dzieci. Masz Prawo
„Policjant, który mi (nie)pomógł”
autor: Arleta Bolda-Górna
Twoja Telewizja Morska, Wejherowo

Nagroda Publiczności
„Zamęt”
autor: Andrzej Dzierzęcki
Telewizja Horyzont, Słubice

2015

Moja Mała Ojczyzna
„Most 2014”
autor: Mariusz Konopka
Telewizja Horyzont, Słubice

News
„Manifestacja Stawna”
autor: Radosław Śledziński
Wielkopolska Telewizja Kablowa Poznań

Nasza Tożsamość – Lokalne Zwyczaje i Obrzędy
„Na Goscenie – Verba Sakra”
autor: Adam Hebel Twoja
Telewizja Morska, Wejherowo

Bicie Uczy, Ale Tylko Złych Rzeczy
„Błędne koło”
autor: Arleta Bolda-Górna
Twoja Telewizja Morska, Wejherowo

2017

Moja Mała Ojczyzna – Jestem Stąd
„Akcja Pensjonat”
autor: Bogdan Miszczak
Telewizja Obiektyw, Krosno

Telewizja Blisko Ludzi
„Adrian”
autor: Olga Sokal
Wielkopolska Telewizja Kablowa Poznań

Nasze Utalentowane Dziecko
„Afryka”
autor: Natalia Patyk
Wielkopolska Telewizja Kablowa

Dzieci Bić Nie Wolno – Nigdy!
„Potwory”
autor: Przemysław Staciwa
Telewizja TOYA, Łódź

Ludzie z Pasją
„O życiu i ochronie pszczoły miodnej”
autor: Marzena Szymczyk 
Telewizja Dami, Jelenia Góra

2018

Moja Mała Ojczyzna
„Na Ziemi Obiecanej”
autor: Ewa Tyszko
Telewizja TOYA, Łódź

News
„Jurek Owsiak skazany w słubickim sądzie”
autor: Marta Szymańska-Ptak
Telewizja Horyzont, Słubice

Zwyczajni Niezwyczajni
„Kolorowy świat Sylwii”
autor: Krzysztof Czub
Wielkopolska Telewizja Kablowa Poznań

Każdemu, Kto Tonie, Należy Podać Rękę!
– „Wyciągnięta dłoń”
autor: Adam Budkiewicz
Telewizja Regionalna, Bielsko-Biała
– „Wojewódzkie obchody Światowego Dnia AIDS”
autor: Marek Machwitz
Telewizja TOYA, Łódź
– „Nie wolno się poddawać”
autor: Sonia Kobylańska-Jóźwik
Wielkopolska Telewizja Kablowa Poznań
Rzecznik Praw Dziecka, po zapoznaniu się z rekomendacją Jury, postanowił przyznać 3 równorzędne nagrody.

Społecznie Wrażliwi
„Rodzina zastępcza”
autorzy: Marta Szymańska-Ptak i Mariusz Konopka
Telewizja Horyzont, Słubice

2019

Moja Mała Ojczyzna – Jestem Stąd
„Łukasiewicz – nafciarz i romantyk”
autor: Bogdan Miszczak
Telewizja Obiektyw, Krosno

News
„Oko w oko z wilkiem w Górach Sowich”
autorzy: Adam Pachura i Paweł Pachura
Telewizja Sudecka, Bielawa

Zwyczajni Niezwyczajni
„Białogród – zwyczajne życie jak w wiekach średnich”
autor: Marcin Szendoł
Telewizja Regionalna, Bielsko Biała

Rozmawiam. Odzyskam Czas Dla Dziecka
„Czy w Twoim domu też jest tak CICHO?”
autorzy: Eugeniusz Domański i Marzena Słomka
Telewizja Olsztyn

Społecznie Wrażliwi
„U pszczelarza z Lipki”
autor: Elżbieta Grzeszczuk-Chętko
Telewizja TOYA, Łódź

2020

Moja Mała Ojczyzna 
„Złe duchy opanowały gminę Linia”
autorzy: Mieszko Weltrowski, Monika Wejer i Damian Klechowicz
Twoja Telewizja Morska, Wejherowo

News
„Pełnia życia”
autor: Kamila Basińska
Telewizja TOYA, Łódź

Zwyczajni Niezwyczajni
„Wykuci w ogniu”
autor: Bogdan Miszczak
Telewizja Obiektyw, Krosno

Społecznie Wrażliwi
„Komputer”
autorzy: Marta Stelmeszyńska i Eugeniusz Domański
Telewizja Olsztyn

2022

Moja Mała Ojczyzna
„Ostrowski czas Komedy”
autor: Hanna Olejnik
Telewizja PROART, Ostrów Wielkopolski

News
„Dramat na granicy. Potrzebna nasza pomoc”
autor: Krzysztof Czub
Wielkopolska Telewizja Kablowa Poznań

Zwyczajni Niezwyczajni
„Wieleżyński – alchemik ze Lwowa”
autor: Bogdan Miszczak
Telewizja Obiektyw, Krosno

Społecznie Wrażliwi
„Rodzice zastępczy – zawód z sercem”
autor: Kamila Basińska
Telewizja TOYA, Łódź

2023

Moja Mała Ojczyzna
„Tajemnice Pomorza”
autor: Tomasz Częścik
Nowa Telewizja, Słupsk

News
„Absurd na ul. Herbowej”
autor: Tomasz Bogołębski
Telewizja TOYA, Łódź

Zwyczajni Niezwyczajni
„Piękno jest we mnie”
autor: Kamila Basińska
Telewizja TOYA, Łódź

Społecznie Wrażliwi
„PCRP rodziny zastępcze”
autor: Kamila Krawiecka-Bryl
Telewizja Dami, Jelenia Góra