Szanowni Państwo,

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej zaprasza do wzięcia udziału w XIII edycji FESTIWALU KANAŁÓW TEMATYCZNYCH o nagrodę TYTANOWEGO OKA.

Uczestnikiem Festiwalu może zostać nadawca telewizyjny, którego program, najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w Festiwalu, może być reemitowany przez operatorów kablowych na terytorium Polski, lub jest nadawany w sieciach operatorów kablowych, w sposób zgodny z przepisami prawa polskiego. Warunkiem udziału w Festiwalu jest nadesłanie zgłoszenia (dołączonego do niniejszego maila) wraz ze wskazanymi w Regulaminie materiałami.

Informacje o Festiwalu można również znaleźć na stronie internetowej www.konferencjepike.pl.

Jury wybierze nominowane stacje i laureatów w następujących kategoriach:

  • Wydarzenie roku – wyróżnione zostają podmioty, w których w okresie od dnia 21 września 2017 roku do dnia 10 września 2018 roku miało miejsce działanie zasługujące na miano wydarzenia roku lub w tym czasie zadebiutowały;
  • Kampania promocyjna – wyróżnione zostają podmioty, które w okresie od dnia 21 września 2018 roku do dnia 10 września 2018 roku przeprowadziły najciekawszą oraz najskuteczniejszą akcję promocyjną, skierowaną do abonentów operatorów kablowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwań operatorów, mającą na celu zwiększenie popytu na program oferowany do reemitowania drogą kablową;
  • Współpraca z operatorami – wyróżnione zostają podmioty, które w okresie od dnia 21 września 2017 roku do dnia 10 września 2018 roku najaktywniej współpracowały z operatorami kablowymi, w zakresie reemitowania lub oferowania do reemitowania programu drogą kablową;
  • ”Kanał rozrywkowy” – wyróżnieni zostaną nadawcy, którzy w okresie od dnia 21 września 2017 roku do dnia 10 września 2018 roku, w okresie nie krótszym niż sześć miesięcy, nadawali atrakcyjną formę realizacji i treść audycji,

Harmonogram Festiwalu w 2018 roku: ,

  • 10 września – termin zgłaszania kandydatów na adres siedziby PIKE (ul. Przemysłowa 30, Warszawa 00-450)
  • 09 października – ogłoszenie wyników Festiwalu podczas uroczystej Gali 45. Międzynarodowej Konferencji i Wystawy PIKE 2018.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń!

W przypadku pytań pozostaję prosimy o kontakt.