11 sty 2018

Zagadnienia Konferencji

ZAGADNIENIA:

  • Rynek telewizji lokalnych w Europie. 
  • Rynek medialny i jego regulacje. 
  • Przyszłość branży telekomunikacyjnej.
  • Polski rynek telewizyjny. 
  • Nowe technologie w telekomunikacji i mediach.
  • Kontent filmowy w świecie cyfrowym – jak kształtować wspólny rynek
  • Czy innowacyjny charakter sektora kablowego obroni go przed regulacjami?

Zapraszamy do rejestracji wkrótce.