O Konferencji

Szanowni Państwo,

w imieniu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej oraz Polskiej Fundacji Wspierania Rozwo­ju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL zapraszamy Państwa do udziału w hybrydowej Ogól­nopolskiej Konferencji Operatorów Komunikacji Elektronicznej, która odbędzie się w dniach 26-27 maja 2021 roku online.

Program tegorocznego wiosennego spotkania przewiduje zarówno dyskusje o przyszłości branży sze­rokopasmowej na rynku mediów i telekomunikacji, jak i ocenę zarysowujących się kierunków zmian z punktu widzenia biznesu, regulatorów i ekspertów szczególnie po okresie pandemii. Do udzia­łu w Konferencji zostali zaproszeni znakomici Goście – przedstawiciele operatorów sieci kablowych, mobilnych, nadawców telewizyjnych, dostawców i producentów treści audiowizualnej oraz sprzętu, infrastruktury, rozwiązań technologicznych i teleinformatycznych, a także instytucji regulacyjnych, Par­lamentu oraz Rządu. Wspólnie będziemy dyskutować, jak obecne zmiany rynkowe wpływają na prowa­dzenie biznesu, rozumienie prawa, na kształt otoczenia instytucjonalnego i na samych konsumentów.

Zapewniamy, że Państwa bezpieczeństwo podczas Konferencji PIKE jest naszym priorytetem. W tro­sce o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników w konferencji na żywo weźmie udział ograniczona liczba uczestników pozostałe osoby, które z różnych względów nie będą mogły uczestniczyć w Konferencji informujemy, że wszystkie wystąpienia i panele, będzie można zobaczyć również online.

Do Konferencji pozostało

PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNERZY

 

 

 

 

 

WSPÓŁPRACA

 

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY

Kontakt

akredytacje


akredytacje@pike.org.pl

tel. +48 22 696 65 31

sponsoring

Krzysztof Węglarz
kweglarz@dream-world.pl

tel. (+48) 504 278 770

Grzegorz Jaworski
g.jaworski@panmedia.com.pl
tel. (+48) 501 089 984

organizatorzy

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, ul. Przemysłowa 30, 00-450 Warszawa, tel. 22 696 65 31, akredytacje@pike.org.pl