Polska Izba Komunikacji Elektronicznej oraz Polska Fundacja Wspierania Rozwo­ju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL zaprasza do udziału w Ogól­nopolskiej Konferencji Operatorów Komunikacji Elektronicznej, która odbędzie się w dniach 26-27 maja 2021 roku on-line.

Program tegorocznego wiosennego spotkania przewiduje zarówno dyskusje o przyszłości branży sze­rokopasmowej na rynku mediów i telekomunikacji, jak i ocenę zarysowujących się kierunków zmian z punktu widzenia biznesu, regulatorów i ekspertów szczególnie po okresie pandemii. Do udzia­łu w Konferencji zostali zaproszeni znakomici Goście – przedstawiciele operatorów sieci kablowych, mobilnych, nadawców telewizyjnych, dostawców i producentów treści audiowizualnej oraz sprzętu, infrastruktury, rozwiązań technologicznych i teleinformatycznych, a także instytucji regulacyjnych, Par­lamentu oraz Rządu. Wspólnie będziemy dyskutować, jak obecne zmiany rynkowe wpływają na prowa­dzenie biznesu, rozumienie prawa, na kształt otoczenia instytucjonalnego i na samych konsumentów.

Patronat Honorowy

Zagorski_PIKE2021
MFiR
krrit
uke-1

Partnerzy Strategiczni

tvp_strategiczny_pike
TVN2021

Partnerzy

Współpraca

Patronat Medialny

Akredytacja

Akredytacja umożliwiająca udział w 2 dniowej konferencji on-line

600 zł netto + VAT

WZC

Akredytacja dla uczestników
Walnego Zgromadzenia Członków PIKE

0 zł

Administracja Państwowa / VIP

Akredytacja dla
VIP i Administracji Państwowej

0 zł

09:00 – 10:30 Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej – on-line
10:30 – 10:40 Uroczyste otwarcie Ogólnopolskiej Konferencji Operatorów Komunikacji Elektronicznej
Marek Zagórski – Sekretarz Stanu KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa
10:40 – 11:00 Prezentacja raportu – operatorzy w czasie pandemii
Paweł Biarda – Członek Zarządu, Nexera
11:00 – 11:10 Podsumowanie roku w mediach i telekomunikacji
Krzysztof Węglarz – Dream World
Jakub Woźny – Kancelaria Prawna Media
11:10 – 11:45 Nasze Sprawy – nic o nas bez nas. Dyskusja operatorów TVK z przedstawicielami Rządu i Regulatorów
Moderator: Jerzy Straszewski – Prezes Zarządu, PIKE
Uczestnicy:
Jacek Oko – Prezes, UKE
Witold Kołodziejski – Przewodniczący, KRRiT
Juliusz Braun – Członek, Rada Mediów Narodowych
Tomasz Chróstny – Prezes, UOKiK
11:45 – 12:05 Prezentacja wyników ogólnopolskiego panelu gromadzenia i przetwarzania danych RPD
Ilona Urbaniak – Kierownik Działu Zastosowań Sztucznej Inteligencji i Analizy Dużych Zbiorów Danych w Centrum AIDA, NASK
12:05 – 12:45 Panel: Jak komercjalizować usługi operatorów telekomunikacyjnych dzięki danym z projektu RPD?
Moderator: Marcin Grabowski – Przewodniczący Rady Metodologicznej ds. RPD, KRRiT
Uczestnicy:
Przemysław Broniszewski – Członek Zarządu, MOC TV
Wojciech Pawlak – Dyrektor, NASK
Włodzimierz Zieliński – Prezes Zarządu, Fundacja PIKSEL
12:45 – 13:05 Prezentacja: Wyniki badań powtarzalności audycji w programach telewizyjnych cd.
Bogda Łaga – Wiceprezes Zarządu, PIKE
Jacek Wyszyński – Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu
13:05 – 13:30 Prezentacja: Wideo bez tajemnic – jak nas słuchają i oglądają?
Joanna Kopeć – Research Project Manager, Nielsen
13:30 – 13:45 Prezentacja: Co nowego w prawie na rynku medialnym?
Sebastian Urban – Partner, Kancelaria Prawna Media
13:45 – 14:55 Panel: Stawka większa niż telewizja – rynek medialny w obliczu nowych wyzwań
Moderator : Ireneusz Piecuch – Senior Partner, Kancelaria Prawna DGTL
Uczestnicy:
Witold Kołodziejski – Przewodniczący, KRRiT
Jacek Oko – Prezes, UKE
Dariusz Dąbski – Prezes Zarządu, Telewizja Puls
Dorota Żurkowska-Bytner – Członek Zarządu, TVN Grupa Discovery
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu, Kino Polska
Marcin Klepacki – Dyrektor Biura Dystrybucji, TVP
Andrzej Kozłowski – Prezes Zarządu, Emitel
14:55 – 16:10 Panel: Operatorzy vs. Nadawcy vs. OTT – walka czy współpraca, co się bardziej opłaca?
Moderator: Jacek Kobierzycki – Dyrektor Zarządzający, TOYA
Uczestnicy:
Marcin Skabara – Dyrektor ds. Produkcji Oryginalnej, TVP
Maciej Gozdowski – Dyrektor Zarządzający, Player.pl
Marcin Olender – Public Policy and Government Relations Manager CEE, Google
Marcin Malicki – Dyrektor Obszaru Subscriptions & New Services, WP Pilot
Artur Przybysz – Członek Zarządu, Canal+
09:00 – 09:15 Fundusze europejskie na rozwój cyfrowy
Wystąpienie: Waldemar Buda – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
09:15 – 09:30 KPO / FERC możliwości finansowania inwestycji w ramach perspektywy 2021-2027
Maciej Jankowski – Kancelaria Prawna Media
09:30 – 10:30 Panel: Jak zaprogramować nową perspektywę finansową w kontekście zapewnienia powszechnego dostępu do Internetu szerokopasmowego?
Moderator: Łukasz Dec – Redaktor, Telko.in
Uczestnicy:
Patrycja Gołos – VP Corporate Affairs w regionie CEE, UPC
Andrzej Abramczuk – Prezes Zarządu, Netia
Tomasz Żurański – Prezes Zarządu, Vectra
Jacek Wiśniewski – Prezes Zarządu, Nexera
Nikodem Bończa-Tomaszewski – Prezes Zarządu, Exatel
Małgorzata Zakrzewska – Dyrektor ds. Komunikacji, Play
10:30 – 11:00 Jeden na jeden: Internet satelitarny – współpracować czy konkurować?
Jakub Woźny –  Kancelaria Prawna Media
Matt Botwin – Director of Market Access, Starlink
11:00 – 11:30 Gracenote – tworzenie innowacyjnych doświadczeń w zakresie kontentu audio i wideo
Raimond Van Raamsdonk – Director of Product Management, Gracenote
Barbara Erling – Dziennikarka
11:30 – 12:00 Zmiana FTR – konsekwencje w relacjach z OPL i innymi partnerami
Tomasz Bukowski – Kancelaria Prawna Media
12:00 – 12:50 Panel: Czy w interesie operatorów kablowych jest przyśpieszenie rozwoju aplikacji streamingowych?
Moderator: Radosław Juźwin – Ekspert rynku
Uczestnicy:
Karolina Okrój – Dyrektor Zarządzający, Promax
Krzysztof Burmer – Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Asta-net
Michał Winnicki – Prezes Zarządu, MWE Networks
Jacek Amsterdamski – Wicenaczelny WP, Head of Video i VP Dystrybucji i Emisji TV, WP
Jacek Koskowski – Dyrektor Generalny Sprzedaży i Dystrybucji, KinoPolska
12:50 – 13:30 Panel: Telewizje lokalne – jak nas zmienił rok 2020?
Ewa Michalska – Prezes Zarządu, Fundacja Fundusz Telewizji Lokalnych
Juliusz Marek – Prezes Zarządu, Stowarzyszenia Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne
Witold Kołodziejski – Przewodniczący, KRRiT
13:30 – 14:00 Warsztat: Postępowanie antymonopolowe UOKiK – co dalej?
Jan Jeliński – Kancelaria Prawna Media
14:00 – 14:30 Warsztat: PKE – aktualizacja zagadnień, nie tylko w kwestiach abonenckich
Maciej Jankowski – Kancelaria Prawna Media
14:30 – 15:00 „SIIS- nowe obowiązki”?
Mateusz Borowiak – Kancelaria Prawna Media
15:00 – 15:20 Warsztat: Must carry – jak uzyskać licencję dla biznesu?
Wojciech Szymczak Kancelaria Prawna Media
15:20 – 15:30 Zakończenie Ogólnopolskiej Konferencji Operatorów Komunikacji Elektronicznej

Ewa Michalska

Position: Fundacja Fundusz Telewizji Lokalnych

Ewa Michalska

Fundacja Fundusz Telewizji Lokalnych

Tomasz Chróstny

Position: UOKiK

Tomasz Chróstny ukończył finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz zarządzanie i inżynierię produkcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a także studia doktoranckie w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W trakcie studiów odbył stypendium na kierunku inżynieria przemysłowa i mechaniczna w Vitus Bering University College. Jest również absolwentem programu kształcenia menedżerskiego ARGO Top Public Executive (odpowiednik Advanced Management Program), zrealizowanego przez IESE Business School oraz Krajową Szkołę Administracji Publicznej.

Karierę zawodową rozpoczął uczestnicząc w projektach z zakresu badania sprawozdań finansowych instytucji finansowych, wyceny przedsiębiorstw oraz wykrywania przestępstw i nadużyć finansowych. Następnie przygotowywał analizy ekonomiczne, rynkowe i sektorowe oraz prognozy gospodarcze.

Pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a następnie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, gdzie do 25 sierpnia 2019 roku pełnił funkcję dyrektora Departamentu Analiz Gospodarczych. Ponadto jest przedstawicielem ministra właściwego ds. gospodarki w radzie naukowej Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Od 26 sierpnia 2019 roku do 26 stycznia 2020 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Posiada doświadczenie dydaktyczne i badawcze – jest nauczycielem akademickim w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Żonaty, ma czworo dzieci.

Prezes Rady Ministrów powołał Tomasza Chróstnego na stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 27 stycznia 2020 roku.

Tomasz Chróstny

UOKiK

Tomasz Chróstny ukończył finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej...

Andrzej Abramczuk

Position: Netia

Andrzej Abramczuk, objął stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego ze skutkiem na 18 sierpnia 2018 r. Ze Spółką związany od 12 grudnia 2017 r., kiedy dołączył do zarządu na stanowisku Dyrektora ds. Strategii i Regulacji.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów z sektora telekomunikacyjnego oraz mediów. W ciągu ostatnich kilkunastu lat wspierał największe transakcje w branży mediów i telekomunikacji na polskim rynku.

Od września 2009 r. był związany z wiodącą polską kancelarią, Chajec, Don-Siemion & Żyto, gdzie od stycznia 2011 r. był Partnerem odpowiadającym za praktykę TMT, będąc wielokrotnie – zespołowo i indywidualnie – rekomendowanym w polskich i międzynarodowych rankingach doradztwa prawnego dla tego obszaru.

W latach 2006 – 2009 związany ze spółką P4 (operator sieci Play) gdzie pełnił funkcję Dyrektora obszaru Prawnego oraz członka zarządu spółki infrastrukturalnej, opowiadającej za budowę sieci P4.

Od 2001 do 2006 roku był dyrektorem departamentu prawnego oraz członkiem zarządu w spółkach: Internet Partners, GTS Poland i Cel Polska.

W latach 2011 – 2015 zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki CenterNet S.A. oraz pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej, wówczas notowanej na GPW, spółce Midas S.A. (obecnie Aero2 Sp. z o.o.).

Od wielu lat aktywnie działa w ramach organizacji zrzeszających przedsiębiorców rynku telekomunikacyjnego w Polsce, gdzie na dzień dzisiejszy jest Wiceprzewodniczącym Rady PIIT oraz Członkiem Rady KIGEiT.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe, prowadzone przez Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości wraz z City University Business School of London oraz studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Andrzej Abramczuk

Netia

Andrzej Abramczuk, objął stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego ze skutkiem...

Matt Botwin

Position: Starlink

Matt Botwin is Director of Market Access for the Starlink program at SpaceX.  In this role, he is responsible for licensing Starlink has a satellite-based internet service provider around the world.  He has worked in the government affairs and spectrum policy arena of the satellite industry for more than 20 years, including positions at PanAmSat and as Managing Director of the Regent Square Group.  He holds Masters degrees from the London School of Economics and Columbia University.

Matt Botwin

Starlink

Matt Botwin is Director of Market Access for the Starlink...

Przemysław Broniszewski

Position: MOC TV

Menadżer od ponad 20 lat związany z rynkiem nowych technologii. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Certyfikowany trener biznesu (House of Skills). Członek jednoosobowego Zarządu Związku Pracodawców Ogólnopolskich Mediów Telewizyjnych „MOC TV” – nowej organizacji, której celem jest reprezentowanie interesów nadawców telewizyjnych w zakresie badań konsumpcji mediów, a w szczególności mediów telewizyjnych. Zaangażowany w działania operacyjne „MOC TV” od samego początku powstania Związku. Wcześniej był m.in. odpowiedzialny za rozwój Biura Dystrybucji w TVP, a także projekty technologiczne w telekomach (Orange, Plus, T-Mobile).

Przemysław Broniszewski

MOC TV

Menadżer od ponad 20 lat związany z rynkiem nowych technologii....

Raimond Van Raamsdonk

Position: Gracenote

As Director, Product Management, Video at Gracenote, Raimond Van Raamsdonk is responsible for executing on the company’s video strategy in Europe. In this role, he collaborates closely with Gracenote’s top-tier TV provider customers as well as internal product and engineering teams to develop metadata solutions that maximize viewership and engagement.

Before joining Gracenote, Raimond served as Product Manager at Talpa TV in the Netherlands where he defined the roadmap for the company’s multi-platform VOD service, KIJK. Previous product roles at entertainment and media companies included stints with Universal Music and NPO, the Dutch Public Broadcasting Organisation.

Raimond Van Raamsdonk

Gracenote

As Director, Product Management, Video at Gracenote, Raimond Van Raamsdonk...

Marcin Grabowski

Position: KRRiT

Przewodniczący Rady Metodologicznej ds. RPD, KRRiT

Menedżer i strateg mediowy z ponad 20 letnim doświadczeniem w pracy z rynkiem badawczym i reklamowym. Tworzył i prowadził projekty w obszarze konsumpcji mediów, głównie w internecie i reklamie zewnętrznej, za co kilkukrotnie został nagrodzony w konkursach Innovation AD oraz Media Trends. Obecnie odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie ogólnopolskiego panelu RPD wraz z modelami monetyzacji. Projekt ma dostarczyć dane o liczbie wyświetleń kontentu telewizyjnego oraz służyć wypracowaniu z rynkiem mediów wspólnych założeń do budowy podwalin pod ekosystem AddressableTV, w szczególności DAI (Dynamic Ad Insertion) . Poza mediami entuzjasta zagadnień z obszarów cyberbezpieczeństwa i telemedycyny.

Marcin Grabowski

KRRiT

Przewodniczący Rady Metodologicznej ds. RPD, KRRiT Menedżer i strateg mediowy...

Patrycja Gołos

Position: UPC

VP Corporate Affairs w regionie CEE, odpowiada za budowanie i realizację strategii komunikacji korporacyjnej oraz regulacji i polityki publicznej, a także reprezentuje UPC w relacjach z interesariuszami publicznymi. Z UPC Polska jest związana od 2001 roku, od 2007 przejęła odpowiedzialność za obszar komunikacji i Public Affairs.

Ma blisko dwudziestoletnie doświadczenie na rynku mediów i telekomunikacji. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w Wizja TV, pierwszej w Polsce cyfrowej platformie satelitarnej.

Absolwentka Wydziału Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas. Swoją edukację kontynuowała, studiując amerykanistykę w Centrum Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim, a także PR w London School of Public Relations oraz Executive Education on Leadership na szwajcarskiej IMD.

Patrycja jest wiceprezesem Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (PIKE) oraz Związku Pracodawców Prywatnych Mediów Konfederacji Lewiatan, w których reprezentuje interesy sektora kablowego w kontaktach z administracją publiczną, regulatorami, mediami i pozostałymi interesariuszami zaangażowanymi w rozwój cyfryzacji w Polsce. Pełni też rolę co-chaira w komitecie Gospodarki Cyfrowej przy Amerykańskiej Izbie Handlowej.

Patrycja Gołos

UPC

VP Corporate Affairs w regionie CEE, odpowiada za budowanie i...

Jacek Amsterdamski

Position: WP

Jacek Amsterdamski, dotychczasowy Dyrektor Działu Produkcji Wideo w Grupie Wirtualna Polska, dołącza do spółki WP1, powołanej przez GWP w celu rozwoju należącej do niej telewizji linearnej, obejmując stanowisko członka zarządu. Jacek Amsterdamski raportować będzie do Wojciecha Pawlaka, prezesa kanału telewizyjnego Wirtualnej Polski, który ma rozpocząć nadawanie w 4. kwartale br.

– Postanowiliśmy w jednym miejscu, w spółce WP1, ulokować wszystkie kompetencje wideo Grupy. Zespół pod kierownictwem Jacka Amsterdamskiego produkował będzie materiały wideo na potrzeby kanału telewizyjnego Wirtualnej Polski i wszystkich serwisów należących do GWP. To optymalne rozwiązanie, tym bardziej, że z chwilą otrzymania koncesji staliśmy się crossmediowi, umocowując się na rynkach internetowym i telewizyjnym – podkreśla Michał Brański, Przewodniczący Rady Nadzorczej WP1 Sp. z o.o. i VP Product Strategy w Grupie Wirtualna Polska. – Jesteśmy przekonani, że Jacek, mając olbrzymie doświadczenie w dziedzinie produkcji wideo i będąc jednocześnie wysokiej klasy menadżerem doskonale sprawdzi się w nowej roli. Równocześnie prowadzimy rekrutację osób z wieloletnim doświadczeniem telewizyjnym – wydawców, prezenterów, specjalistów od zakupów bibliotek programowych. Wraz ze startem nowego kanału zwiększamy istotnie skalę produkcji własnych.

Przyznanie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego Wirtualnej Polski w ramach MUX8 otworzyło nowy etap w działalności Grupy WP, budowy kompetencji spółki w strategicznym dla niej obszarze produkcji i dystrybucji treści telewizyjnych. Zgodnie z założeniami, należący do WP kanał telewizyjny ma przede wszystkim dystrybuować materiały i audycje realizowane w Grupie na potrzeby internetu. Ofertę stacji będą uzupełniać produkcje partnerów zewnętrznych. Od września ubiegłego roku GWP realizuje m.in. autorski program live #dziejesienazywo. W codziennej porannej ramówce nadawane jest pasmo publicystyczne (godz. 9:00), w popołudniowej – lifestyle’owe (o godz. 18:00). Firma systematycznie zwiększa czas programów na żywo. Spółka rozbudowuje też infrastrukturę produkcyjną, w jej siedzibie powstaje właśnie nowe studio TV.

O kanale telewizyjnym Wirtualnej Polski

Uniwersum programowe należącego do WP kanału telewizyjnego obejmie różnorodne gatunki i formy telewizyjne: od rozrywki, przez filmy fabularne, dokumenty, programy publicystyczne, po sport i formaty reality tv. Oferta programowa ma być skierowana do możliwie szerokiego spektrum widowni telewizyjnej, a także, w myśl przyjętej przez GWP koncepcji „Program 360°”, do użytkowników internetu, którzy znajdą się w sferze oddziaływania programu przez ścisłą współpracę kanału TV z Grupą Wirtualna Polska. Start programu planowany jest w 4. kwartale br.

Jacek Amsterdamski

WP

Jacek Amsterdamski, dotychczasowy Dyrektor Działu Produkcji Wideo w Grupie Wirtualna...

Michał Winnicki

Position: MWE Networks

Michał Winnicki

MWE Networks

Jacek Wiśniewski

Position: Nexera

Manager z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu firmami z sektora telekomunikacji i nowoczesnych technologii.

Od momentu powstania spółki w 2017 roku, jako Prezes Zarządu, jest w NEXERZE motorem napędowym unikalnego na polską skalę projektu – wyłącznie hurtowego operatora światłowodowej sieci dostępowej. Pod jego kierownictwem NEXERA została szybko doceniona i zauważona w branży w Polsce i na świecie – otrzymała nagrodę za Najlepsze Wdrożenie Usługi Chmurowej w konkursie Best in Cloud, tytuł Innowatora Roku w konkursie Złotych Anten 2019 oraz wygrała w 2020 r. w międzynarodowym konkursie Global Carrier Awards w kategorii najlepsze wdrożenie OSS/BSS, dołączając tym samym do grona najbardziej uznanych firm telekomunikacyjnych na świecie.

Wcześniej przez 8 lat związany był z Netią, gdzie jako dyrektor CTO odpowiadał za wdrażanie nowych technologii na sieci i w systemach IT, utrzymanie usług i sieci oraz integrację ponad 40 zakupionych spółek. W latach 2002-2008, jako Członek Zarządu oraz CTO, tworzył i rozwijał operatora telekomunikacyjnego Tele2, który swoimi działaniami rozpoczął rewolucję na rynku usług telefonicznych w Polsce.

Ukończył Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej oraz studia podyplomowe na SGH. To połączenie dało mu narzędzia potrzebne do zarządzania innowacyjnymi organizacjami.

Zwolennik rozwiązań outsourcingowych i organizacji zwinnych. Pragmatycznie podchodzi do rozwiązywania problemów, obserwując rynek w poszukiwaniu najbardziej optymalnych narzędzi, a jeśli takich nie znajduje, sam zabiera się za ich stworzenie. Skłonny do podejmowania odważnych decyzji, od 20 lat trafnie przewiduje kierunek, w którym rozwija się rynek multimediów i telekomunikacji.

Jacek Wiśniewski

Nexera

Manager z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu firmami z sektora...

Paweł Biarda

Position: Nexera

Manager i ekspert rynku telekomunikacji, od ponad 20 lat związany z branżą. W NEXERZE odpowiada za obszar komercyjny, w tym m.in. rozwój biznesu i produktów, zarządzanie relacjami z klientami, sprzedaż, marketing i PR. Jako jeden z pierwszych pracowników i członków zarządu NEXERY uczestniczył w budowaniu od podstaw organizacji i marki. Jest twórcą nowatorskiej, bardzo elastycznej oferty hurtowej NEXERY, która jako pierwsza w Polsce umożliwiła operatorom detalicznym w tak szerokim zakresie odwzorowanie i sprzedaż swoich usług w modelu BSA. Pod jego okiem powstaje cykliczny raport #RegionyNEXERY, który jest jednym z najbardziej przekrojowych źródeł wiedzy o polskich internautach na obszarach, gdzie brakuje dostępu do szerokopasmowego internetu lub dostęp do nich jest ograniczony.

W trakcie swojej kariery zawodowej zrealizował kilkadziesiąt projektów operacyjnych, strategicznych i regulacyjnych dla operatorów lokalnych i ogólnopolskich. Prowadził lub uczestniczył we wdrożeniu pierwszych masowych produktów hurtowych na polskim rynku telekomunikacyjnym.

Z wyróżnieniem ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunkach: Zarządzanie i Marketing (ZiM) oraz Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne (MISI). Jest absolwentem studiów MBA w Manchester Business School. Może pochwalić się również certyfikatami APM i PMP, które zdobył w grupie pierwszych project managerów w Polsce.

Do pracy motywuje go ciekawość, która sprawia, że nieustannie poszukuje odpowiedzi na kluczowe w biznesie pytania: dlaczego i jak? Lubi wyzwania i nie boi się zaczynać od nowa. W wolnym czasie jest muzykiem, instrumentalistą, kompozytorem i twórcą tekstów.

Paweł Biarda

Nexera

Manager i ekspert rynku telekomunikacji, od ponad 20 lat związany...

Tomasz Żurański

Position: Vectra

Prezes Zarządu Vectra S.A. – Absolwent Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zarządzania i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej, a także Executive MBA University of Illinois at Urbana Champaign. Karierę zawodową rozpoczynał jako Konsultant w zakresie m.in. psychologii zarządzania, marketingu, a także zarządzania strategicznego w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Następnie Dyrektor Marketingu i Sprzedaży w firmie RB Przedsiębiorstwo Polsko-Amerykańskie Ltd. Od 1998 roku związany z Vectrą. W latach 2002 – 2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Telewizja Kablowa VECTRA SA. Od 2005 zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu VECTRA S.A.

Tomasz Żurański

Vectra

Prezes Zarządu Vectra S.A. – Absolwent Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz...

Waldemar Buda

Position: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

15 listopada 2019 r. powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Wcześniej, od 4 czerwca 2019 r., pełnił tę funkcję w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Od 23 lipca 2019 r. jest również pełnomocnikiem rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2007-2011 odbył aplikację radcowską. W 2011 roku uzyskał uprawnienia radcy prawnego i otworzył kancelarię radcowską. Od 2011 roku jako radca prawny pracował w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – agencji płatniczej środków Europejskiego Funduszu Rolnego.

Od 2014 wykonywał mandat radnego rady miejskiej w Łodzi. W 2015 działał w biurze pomocy prawnej kandydata na prezydenta RP Andrzeja Dudy. W wyborach parlamentarnych w 2015 został wybrany na posła na Sejm RP. Jako poseł zajął się zagadnieniami dotyczącymi praw lokatorów i ochroną praw spółdzielców, m.in. w ramach bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez jego biuro poselskie pomógł już ponad dwóm tysiącom osób. Współtworzył także ustawę dotyczącą komorników sądowych oraz uczestniczył w pracach nad zmianami w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach. Od 2018 roku pełnił funkcję sekretarza Sejmu.

Prywatnie żonaty, ma dwójkę dzieci, jego pasją jest bieganie – organizuje co roku Biegową Pielgrzymkę Charytatywną do Częstochowy.

Waldemar Buda

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

15 listopada 2019 r. powołany na stanowisko sekretarza stanu w...

Włodzimierz Zieliński

Position: Fundacja PIKSEL

Włodzimierz Zieliński

Fundacja PIKSEL

Wojciech Pawlak

Position: NASK

Wojciech Pawlak

NASK

Juliusz Braun

Position: Rada Mediów Narodowych

Juliusz Braun

Rada Mediów Narodowych

Artur Przybysz

Position: Canal+

Przed połączeniem platform, od 2006 r., będąc Członkiem Zarządu ITI Neovision i pełniąc stanowisko Dyrektora ds. Sprzedaży i Logistyki, współtworzył platformę „n”. Wcześniej, od początku działalności w Polsce, związany z firmą Philips. Przechodząc kolejne szczeble kariery objął stanowisko Senior Business Managera, odpowiedzialnego za rynki Europy Centralnej. Pracując w niemieckiej centrali firmy Media Saturn Holding pełnił obowiązki International Business Managera odpowiedzialnego za Europę.

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

Artur Przybysz

Canal+

Przed połączeniem platform, od 2006 r., będąc Członkiem Zarządu ITI...

Marcin Malicki

Position: WP Pilot

Marcin Malicki

WP Pilot

Maciej Gozdowski

Position: Player.pl

Maciej Gozdowski

Player.pl

Marcin Skabara

Position: TVP

Marcin Skabara

TVP

Andrzej Kozłowski

Position: Emitel

Andrzej J. Kozłowski pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitel S.A. od 1 stycznia 2018 r. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w Polsce oraz zagranicą.

Przed objęciem obecnego stanowiska, w latach 2009-2017 zajmował stanowisko Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii i Zarządzania Projektami w PKN ORLEN S.A. Pełnił również funkcję Członka Zarządu Unipetrol a.s. w Czechach odpowiedzialnego za Strategię i M&A, Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN Upstream Sp z o.o. w Polsce oraz Członka Rady Dyrektorów ORLEN Upstream Canada Ltd. w Kanadzie. Wcześniej, przez ponad 10 lat związany był z sektorem telekomunikacyjnym i nowych technologii, pracując jako doradca i menedżer w polskich i międzynarodowych korporacjach. Pan Kozłowski jest absolwentem WSB – National-Louis University w Nowym Sączu na kierunku Zarządzanie i Marketing. Posiada także dyplom MBA Maastricht School of Management w zakresie strategii korporacyjnej i polityki przemysłowej.

Pan Kozłowski jest członkiem Rady Doradczej Atlantic Council oraz American Chamber of Commerce w Polsce a także Prezesem Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych przy Politechnice Warszawskiej.

Andrzej Kozłowski

Emitel

Andrzej J. Kozłowski pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitel S.A. od...

Marcin Klepacki

Position: TVP

Marcin Klepacki

TVP

Dorota Żurkowska-Bytner

Position: TVN Grupa Discovery

Dorota Żurkowska-Bytner

TVN Grupa Discovery

Dariusz Dąbski

Position: Telewizja Puls

Dariusz Dąbski

Telewizja Puls

Jacek Oko

Position: UKE

Nowym Prezesem UKE został dr inż. Jacek Oko, absolwent i wieloletni pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej, a także doświadczony menadżer branży telekomunikacyjnej.
Przez wiele lat łączył pracę dydaktyczną ze stanowiskami dyrektorskimi w Dziale Informatyzacji Politechniki Wrocławskiej i we Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym. Ma także bogate doświadczenie w biznesie – pełnił funkcje dyrektora departamentów odpowiedzialnych za technikę i transmisję danych w telekomach, m. in. Telefonii Lokalnej S.A. i Telefonii DIALOG S.A.

Zawodowe zainteresowania nowego Prezesa UKE skupiają się na aspektach technicznych, biznesowych i prawnych usług telekomunikacyjnych oraz sieci teleinformatycznych, a także na rozwoju internetu, konwergencji telekomunikacji, informatyki i mediów oraz problemach społeczeństwa informacyjnego.

W swojej karierze kierował m.in. projektami „Cyberbezpieczeństwo dla gospodarki przyszłości”, „Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych (SPIN-LAB)” i „Cloud Computing – nowe technologie w ofercie dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej”, jest autorem licznych publikacji naukowych.

Z wykształcenia jest doktorem inżynierem elektronikiem o specjalności telekomunikacja. Ukończył kurs zarządzania projektami na The George Washington University School of Business and Public Management.

Jacek Oko

UKE

Nowym Prezesem UKE został dr inż. Jacek Oko, absolwent i...

Jerzy Straszewski

Position: PIKE

Jerzy Straszewski

PIKE

Ilona Urbaniak

Position: NASK

Kierownik Działu Zastosowań Sztucznej Inteligencji i Analizy Dużych Zbiorów Danych w Centrum AIDA NASK oraz pracownik naukowo-dydaktycznym Katedry Teleinformatyki Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej. Specjalizuje się w tematach związanych z data science – przetwarzanie i analiza obrazów.
Doświadczony prelegent i moderator na międzynarodowych konferencjach naukowych. Współautorka i prowadząca multimedialne kursy o sztucznej inteligencji, które są dostępne na platformie OSE IT Szkoła.

Head of the Department of Artificial Intelligence Applications and Big Data Analysis at AIDA NASK Centre. An academic at the Faculty of Computer Science and Telecommunications at the Cracow University of Technology. She specialises in topics related to data science – image processing and analysis.
An experienced speaker and moderator at international scientific conferences. Co-author and lecturer of multimedia courses on artificial intelligence, which are available on the OSE IT Szkoła learning platform.

Ilona Urbaniak

NASK

Kierownik Działu Zastosowań Sztucznej Inteligencji i Analizy Dużych Zbiorów Danych...

RADOSŁAW JUŹWIN

Position: Ekspert rynku mediów

Ekspert rynku mediów, posiadający praktyczną wiedzę zdobytą w trakcie trwającej ponad 21 lat kariery zawodowej zdobytej przy współpracy z największymi spółkami medialnymi i telekomunikacyjnymi w Polsce takimi jak HBO POLSKA, CANAL+ POLSKA, TVN/DISCOVERY, ONET czy T-MOBILE. Lider branży mediów z zakresu kreowania skutecznych strategii biznesowych i wyznaczania nowych trendów rynkowych. Kreator niekonwencjonalnych metod monetyzacji usług, twórca nowoczesnych zasad obsługi klienta, specjalista z zakresu sprzedaży, marketingu i zarządzania. Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach na kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” oraz absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych im. Gallusa w Katowicach na kierunku „Marketingowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem”. Strategiczny doradca zarządów wielu branżowych firm medialnych.

RADOSŁAW JUŹWIN

Ekspert rynku mediów

Ekspert rynku mediów, posiadający praktyczną wiedzę zdobytą w trakcie trwającej...

Jakub Woźny

Position: Kancelaria Prawna Media

Jakub Woźny

Kancelaria Prawna Media

Bogdan Łaga

Position: TV Chopin

Bogdan Łaga

TV Chopin

Bogusław Kisielewski

Position: KINO POLSKA TV

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w branży medialnej, Prezes Zarządu Kino Polska TV SA i Stopklatka SA. Wcześniej zasiadał w zarządach spółek Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o., Dores Sp. z o.o., Modena Projekt Sp. z o.o., ZPO Modena S.A. i BMJ Management Sp. z o.o. W przeszłości pełnił również funkcje Dyrektora Finansowego i był maklerem. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na Wydziale Ekonomii. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania, finansów, rachunkowości zarządczej i finansowej, rynków kapitałowych, systemów komputerowych zakresu ERP, MRP.

Bogusław Kisielewski

KINO POLSKA TV

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w branży medialnej, Prezes Zarządu Kino...

Ireneusz Piecuch

Position: DGTL LAW

prowadzi swoją kancelarię od 10 lat. W tym czasie współpracował przez ponad 7 lat z międzynarodową firmą prawną CMS, jako współzarządzający globalną praktyką telekomunikacyjną tej firmy oraz lider praktyki TMT w regionie CEE. Przed rokiem 2010 Irek pracował przez ponad 14 lat w IBM (jak szef działu prawnego w Polsce, lider CEE w regionie ale także jako wiceprezes IBM Polska odpowiedzialny za operacje), oraz 3 lata Grupie Telekomunikacja Polska S.A. (obecnie ORANGE – członek Zarządu odpowiedzialny za strategię i rozwój biznesu) oraz prawie 3 lata w Poczta Polska S.A. jako wiceprezes odpowiedzialny za strategię, IT oraz obrót międzynarodowy. W swojej karierze Irek zasiadał także w Radach Nadzorczych takich spółek jak Emitel, Wirtualna Polska, KGHM czy PKP PLK.

Koncept działania IMP opiera się na zespole doświadczonych prawników oraz współpracy z małymi kancelariami specjalizującymi się w obszarach takich jak finansowanie transakcji i inwestycji, nieruchomości, sprawy karne-gospodarcze czy prawo pracy.

Kancelaria IMP koncentruje się na wspieraniu swoich klientów w procesie transformacji cyfrowej (w tym budowie procesów governance oraz budowie strategii zgodności – compliance), wsparciu procesów negocjacji kompleksowych projektów biznesowych (Irek był wiodącym prawnikiem przy projekcie połączenia sieci telekomunikacyjnych T-mobile i Orange) oraz na transakcjach M&A.

Ireneusz Piecuch

DGTL LAW

prowadzi swoją kancelarię od 10 lat. W tym czasie współpracował...

Jacek Kobierzycki

Position: TOYA

Jacek Kobierzycki

TOYA

W jednym miejscu zabraliśmy wszystkich liderów oraz ekspertów rynku telekomunikacyjnego i medialnego
Poruszymy aspekty naszej branży, jej rozwoju oraz nadchodzących zmian

Przygotowaliśmy dla Państwa cykl warsztatów tematycznych podczas konferencji
Zapraszamy do interakcji z naszymi prelegentami po zakończeniu każdego panelu