Polska Izba Komunikacji Elektronicznej wraz z Polską Fundacją Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej „Piksel” ogłasza XIV Edycję Konkursu dla Telewizji Lokalnych „To Nas Dotyczy”, którą patronatem objął Przewodniczący KRRiT.

Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może zostać nadawca programu telewizyjnego lokalnego lub regionalnego posiadający aktualną koncesję na nadawanie programu telewizyjnego, który nadaje swój program w sieci operatora telewizji kablowej lub dostarczającego inne usługi multimedialne
i będącego jednocześnie członkiem PIKE i który złoży zgłoszenie opisane w § 4.

Uczestnikiem Konkursu, w kategorii „Moja Mała Ojczyzna – jestem stąd”, może być również nadawca programu telewizyjnego, posiadający aktualną koncesję na nadawanie programu telewizyjnego nadający program o tematyce lokalnej, w technologii naziemnej lub satelitarnej, reemitowany w sieci operatora telewizji kablowej lub dostarczającego inne usługi multimedialne i będącego jednocześnie członkiem PIKE.

XIV edycja konkursu prowadzona jest w następujących kategoriach:

 1. „Moja Mała Ojczyzna – jestem stąd”, forma dziennikarska dowolna (reportaż, news lub inna forma telewizyjna), audycja telewizyjna związana z szeroko pojętym patriotyzmem lokalnym, wiedzą regionalną, zwyczajami i obrzędami, inicjatywami i działaniami na rzecz lokalnej społeczności, pokazująca ciekawe miejsca, inicjatywy, ludzi, pasje w powiązaniu z miastem lub regionem
 2. „Telewizja blisko ludzi” – pojedynczy materiał informacyjny, reportaż lub news interwencyjny
 3. „Nasze utalentowane dziecko” – reportaż
 4. „Dzieci bić nie wolno – nigdy!” –  forma dziennikarska dowolna, kategoria objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka
 5. „Ludzie z pasją” – felieton, reportaż lub inna krótka forma telewizyjna  o ludziach, którzy robią coś wyjątkowego, którzy znaleźli swoje miejsce w życiu.

Proszę zwrócić uwagę na zmianę kategorii w tej edycji Konkursu.

 1. Na konkurs można nadsyłać audycje wyemitowane po raz pierwszy w  telewizji w okresie pomiędzy 18 marca 2017 a 10 kwietnia 2017 roku.
 2. Każdy z uczestników z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 Regulaminu XIV Edycji Konkursu dla Telewizji Lokalnych może przysłać więcej niż jedną audycję,
  nie przekraczając jednak podanych niżej limitów:
LP KATEGORIA MAX ILOŚĆ AUDYCJI
1 Audycja „Moja Mała Ojczyzna – jestem stąd” 3
2 Audycja „Telewizja blisko ludzi” 3
3 Audycja „Nasze utalentowane dziecko” 2
4 Audycja „Dzieci bić nie wolno – nigdy!” 2
5 Audycja „Ludzie z pasją” 2

WAŻNE!!!!
Z cyklu audycji realizowanych według tego samego formatu telewizyjnego do Konkursu zgłoszona może zostać jako materiał konkursowy tylko jedna audycja. Nie dotyczy to  audycji z zakresu publicystyki społecznej oraz audycji interwencyjnych.

 1. Na konkurs należy nadsyłać audycje telewizyjne zapisane na płycie DVD w formacie MPEG-2 (format SD-PAL) lub MPEG-4 (full HD, kodek h264).
 2. Każdy materiał powinien być zapisany na oddzielnej płycie. Płyta powinna być starannie zapisana i sprawdzona oraz zabezpieczona przed uszkodzeniami
  w transporcie.
 1. Do nagrań należy dołączyć metryczkę  stanowiącą załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu. Proszę o zwrócenie uwagi, iż metryka składa się z trzech stron i musi zawierać podpisy oraz pieczęć zgłaszającej materiały konkursowe telewizji.

Prosimy również, aby materiały konkursowe były zgłaszane przez podmioty dysponujące aktualną koncesją KRRiT.

 1. Prace przekazywane są wraz z opisem jak wyżej do siedziby Fundacji PIKSEL na adres:  00-450 Warszawa, ul. Przemysłowa 30 do dnia 10 kwietnia 2017 roku.
 1. Terminy:
 2. a) przyjmowanie prac – do 10 kwietnia 2017
 3. b) obrady Komisji Programowej (zakończenie I etapu Konkursu) – do 10 maja 2017.
 4. c) podanie wyników Konkursu i wręczenie nagród – na Wiosennej Konferencji PIKE’2016 w dniu 23 maja 2017 roku w Hotelu Sheraton w Sopocie.
 1. Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane.

W związku z licznymi zmianami w Regulaminie proszę zapoznać się z tegoroczną wersją Regulaminu Konkursu dla Telewizji Lokalnych, a w razie  niejasności i pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

 

Metryka Materiału – Pobierz 

 

Regulamin KONKURSU- Pobierz