Do konferencji

Celem Konferencji jest debata nad najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi rozwoju branży mediów elektronicznych w Polsce. Gośćmi Konferencji będą przedstawiciele operatorów sieci kablowych, mobilnych, nadawców telewizyjnych, dostawców i producentów treści audiowizualnej oraz sprzętu, infrastruktury, rozwiązań technologicznych i teleinformatycznych, a także przedstawiciele instytucji regulacyjnych, Parlamentu oraz Rządu. Wzorem lat ubiegłych Konferencji towarzyszyć będzie wystawa tematyczna, w trakcie której nadawcy, producenci oraz dostawcy sprzętu i usług zaprezentują nowości techniczne, a także najnowszą ofertę kanałów tematycznych. Po raz kolejny podczas uroczystej Gali towarzyszącej Konferencji zostaną przyznane nagrody w Konkursie dla Telewizji Lokalnych „To Nas Dotyczy”. Równolegle do programu Konferencji, odbywać się będzie Międzynarodowe Forum Telewizji Lokalnych. Organizatorzy spodziewają się 500 uczestników Konferencji oraz Forum.

Zagadnienia

  • Rynek telewizji lokalnych w Europie.
  • Rynek medialny i jego regulacje.
  • Przyszłość branży telekomunikacyjnej.
  • Polski rynek telewizyjny.
  • Nowe technologie w telekomunikacji i mediach.
  • Kontent filmowy w świecie cyfrowym – jak kształtować wspólny rynek
  • Czy innowacyjny charakter sektora kablowego obroni go przed regulacjami?

Hotele

Akredytacje

Kalendarz

Lokalizacja

Miejsce Konferencji

Copernicus Toruń Hotel

Partnerzy Konferecji

Partner Strategiczny

Partnerzy

Patronat Medialny

Kontakt

Akredytacje

akredytacje@pike.org.pl
tel. +48 22 696 65 31

Sponsoring

Krzysztof Węglarz
kweglarz@dream-world.pl

tel. (+48) 504 278 770

Grzegorz Jaworski
g.jaworski@panmedia.com.pl
tel. (+48) 501 089 984

Organizatorzy

Polska Izba Komunikacji Elektronicznejul. Przemysłowa 30, 00-450 Warszawa,  tel. (+48) 22 696 65 31, akredytacje@pike.org.pl